Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


SDĚLENÍ STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY č. 55/2003
 
      ze dne 12.12.2003 o řádných termínech zkoušek způsobilosti pro rok 2004

 
Zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými

Místo konání: SPS, pobočka Praha

Termíny:

27. ledna
1. dubna (jen lodníků)
20. května
17. června
7. října
25. listopadu

O místu a hodině konání zkoušky budou uchazeči předem vyrozuměni.

Místo konání: SPS, pobočka Děčín, Labská 694/21, Děčín

Termíny:

24. února (jen lodníků)
27. dubna (jen lodníků)
15. června (jen lodníků)
21. září (jen lodníků)
23. listopadu (jen lodníků)

Zahájení zkoušky je vždy v 9.00 hodin v zasedací místnosti v 2. patře.

Místo konání: SPS, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, Přerov

Termíny:

9. února (jen lodníků)
15. března (jen lodníků)
25. března (jen vůdců plavidel)
14. dubna (jen lodníků)
8. června (jen lodníků)
15. září (jen lodníků)
22. listopadu (jen lodníků)

Zahájení zkoušky je vždy v 9.00 hodin. Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Zkoušky způsobilosti inspektorů určených technických zařízení

Místo konání: SPS, pobočka Praha

Termíny:

19. února
27. dubna
14. září
14. prosince
O místu a hodině konání zkoušky budou uchazeči předem vyrozuměni.

Zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADNR

Místo konání: Ústav silniční a městské dopravy, DEKRA, Türkova 1001, Praha 4

Termíny:
22. dubna
21. října

Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy, nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Pro přijetí ke zkoušce je předepsaný kurz u výše uvedeného ústavu. Otevření tohoto kurzu je podmíněno minimálním počtem uchazečů 5.

Zkoušky pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Místo konání: SPS, pobočka Praha

Termíny:

17. února
6. května
16. září
9. prosince

O místu a hodině konání zkoušky budou uchazeči předem vyrozuměni.

Žádost s předepsanými doklady je nutno podat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy, nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Zkoušky vůdců malých plavidel (vnitrozemská plavba) a vůdců rekreačních plavidel (příbřežní plavba ? způsobilost 2)

Místo konání: SPS, pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7

Termíny:

20. ledna
10. února
24. února
9. března
23. března
6. dubna
20. dubna
4. května
18.května
1. června
15. června
1. července
7.září
21.září
5. října
19. října
2. listopadu
30. listopadu
7. prosince

Zahájení zkoušky je vždy v 8.30 hodin v zasedací místnosti v přízemí.

Místo konání: SPS, pobočka Děčín, Labská 694/21, Děčín

Termíny:

13. ledna
10. února
9. března
13. dubna
11. května
25. května
8. června
22. června
7. září
12. října
9. listopadu
14. prosince

Zahájení zkoušky je vždy v 9.00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře.

Místo konání: SPS, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, Přerov

Termíny:

26. ledna
2. února
16. února
3. března
22. března
5. dubna
20. dubna
3. května
19. května
2. června
14. června
28. června
6. září
27. září
11. října
25. října
1. listopadu
15. listopadu
6. prosince

Zahájení zkoušky je vždy v 9.00 hodin v zasedací místnosti.

Žádosti o vydání průkazu vůdce malého plavidla a vůdce rekreačního plavidla - způsobilost 2 (včetně výpisu z rejstříku trestů, lékařského potvrzení a 2 příp. 3 ks fotografií formátu 3,5 x 4,5 cm) je nutno předložit nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky.

Platí do: 31. 12. 2004

(č. j. 1087/Ř/03)

ing. Luděk Cidlina v. r.,ředitel

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>