Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


V chorvatských marínách začínají kontroly.
 
      Od května 2014 mají chorvatské úřady nařízeno provést kontrolu dodržování platných evropských celních a daňových předpisů.

 
Některým majitelům, jejichž lodě kotví v chorvatských marínách, proto pokud neuvěřili doporučením vydávaným SeaHelp už od dubna 2012 a propásli příležitosti uvést své lodě do souladu s celními předpisy, hrozí nyní nové nepříjemnosti. Zvláštností přitom je, že při této příležitosti jsou zpětně prověřovány i všechny případy spadající do období před vstupem Chorvatska do EU. Do 1.7.2013 jsou uplatňovány předpisy podle chorvatského práva, počínaje tímto datem pak dle nařízení EU. Jde přitom zejména o dodržování zpravidla 18-ti měsíčního pravidla dočasného dovozu. Těm majitelům, kteří toto pravidlo nedodrželi, hrozí teď vysoké poplatky.

Na vysvětlenou: Ti majitelé lodí, jejichž lodě jsou dlouhodobě v Chorvatsku a nesplnili v posledních 18 měsících před 1.7.2013 podmínku pravidla dočasného dovozu, tj. nejpozději každých 18 měsíců opustit chorvatské výsostné vody nebo případně si včas nevyřídili EU deklaraci, resp. neprovedli import do EU, budou nyní muset platit vysoké částky. Úřady nyní požadují 8% clo z časové ceny a 25% dovozní DPH (z časové ceny + clo). K takto vypočítané částce se ještě připočítávají úroky ve výši 12% ode dne, kdy uplynula 18-ti měsíční lhůta. Kromě toho, v tomto případě neplatí osvobození od DPH pro lodě starší 8 let. Pokud však uplynula osmnáctiměsíční lhůta po 1.7.2013, řídí se chorvatské úřady evropským právem včetně osvobození od DPH pro lodě starší 8let a vyměřené clo je místo osmi procent jen 1,7%. Toto se pochopitelně netýká těch majitelů, kteří využili zvláštních podmínek chorvatské vlády na proclení a dodanění v loňském roce.

Najít tyto lodě není pro chorvatské úřady zvláštní problém. Celníci ve spolupráci s marínami projdou v následujících dnech seznamy všech lodí včetně jejich celního statutu. Majitelé, kteří celní nařízení nedodrželi, budou celníky kontaktováni a jejich lodě opět propuštěny do oběhu až poté, co bude vyrovnán dluh sestávající z dovozní daně z přidané hodnoty, cla, zvláštní daně a úroků. Majitelé, jejichž lodě jsou dosud ve lhůtě 18 měsíců, musí provést celní deklaraci na spedici.

Důvody této situace jsou jednoduché: Majitelé, kteří v minulosti vyvezli své lodě do Chorvatska, využívali v tamních marínách institut dočasného dovozu, který zanikal vždy po uplynutí 18 měsíců. V tomto momentě nejpozději měla být loď v Chorvatsku buď řádně proclena a dodaněna nebo musela správně opustit chorvatské výsostné vody včetně odbavení na celnici a zpětně do Chorvatska vplout včetně opětného přihlášení na chorvatské celnici. Tím se automaticky znovu aktivovala 18-ti měsíční lhůta dočasného dovozu. Vstupem Chorvatska do EU se ovšem situace zásadně změnila: U lodí, které v posledních 18 měsících před 1.7.13 Chorvatsko neopustily, nastala povinnost je proclít a dodanit. Ten, kdo se tedy nezachoval ve shodě s platnými předpisy, musí nyní platit.

Majitelé, kterých se to dotýká si ovšem nemohou stěžovat na nepřízeň osudu, jelikož povinnost se informovat o platných předpisech ležela na jejich bedrech. Vinu za to nelze dávat ani úřadům či marínám. Také SeaHelp udělal vše možné proto, aby majitele lodí na tuto situaci upozornil. Zprávy o blížící se situaci byly zveřejňovány na stránkách a členům SeaHelp prostřednictvím Newsletteru zasílány od dubna 2012. Kromě toho SeaHelp informoval všechny důležité evropské internetové portály a časopisy (v ČR a SK lodě.cz a Lodě) a dokonce i největší pojišťovny lodí. Všichni zainteresovaní zveřejňovali zprávy o blížící se situaci a podle odhadů byly tyto zprávy přečteny alespoň 100000x.
Není se proto čemu divit, že členové SeaHelp zůstávají v naprosté většině těchto nepříjemností uchráněni. Z uvedených souvislostí zřetelně vyplývá, že SeaHelp není jen pouhou asistenční službou na moři, nýbrž spíše institucí, která se stará o své členy. Díky naší dennodenní práci se setkáváme se všemi aktuálně vyvstávajícími problémy a našimi informačními kanály je předáváme členům. I z toho důvodu se vyplatí být členem SeaHelp.

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>