Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


PLAVEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/1997 SPS ze dne 23/1/97
 
      

 
o zvýšní ponorů na Labi v úseku Lovosice až Ústí nad Labem ? Střekov
Státní plavební správa k ustanovení čl. 9.18 odst.d) Řádu plavební bezpečnosti, části I, platné na vnitrozemských vodních cestách České republiky, vydaného vyhláškou Federálního ministerstva dopravy České a Slovenské Federativní Republiky č. 344/1991 Sb., oznamuje:
Ponory plavidel

Čl. 1
Ponory plavidel nesmějí přesahovat tyto hodnoty:
(1) na Labi v úseku Lovosice ř.km 47,70 až Ústí nad Labem - Střekov ř.km 68,70:
a) při vodním stavu 280 cm až 300 cm na vodočtu v Ústí nad Labem ( průtok 350m3/s až 400 m 3/s v profilu vodočtu Ústí nad Labem) - 2,10 m,
b) při vodním stavu nad 300 cm na vodočtu v Ústí nad Labem ( průtok nad 400m 3/s v profilu vodočtu Ústí nad Labem ) - 2,20 m.
Závěrečné ustanovení

Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vydání.
(č. j. 160/Ř/97)

Ředitel SPS Ing.L.Cidlina

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>