Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Plavby


Baťův kanál - plnou parou do EU!
 
      Seminář o rozvoji podnikání, hrozbách a příležitostech spojených se vstupem do Evropské Unie
Setkání se uskuteční dne 13. února 2003 v 09.30 hodin ve Veselí nad Moravou v budově přístaviště na Baťově kanálu.

 
Nejvýznamnější částí semináře je seznámení se stávajícím využitím vodní cesty, efektivitou podnikání, výhledovým využití v jednotlivých obcích, možnostmi získání podpory pro podnikatelské projekty a stručné seznámení se s legislativou i požadavky na realizace.

Seminář je určen pro stávající podnikatele na vodní cestě i zájemce o podnikání, projektanty, realitní kanceláře, stavební a loďařské firmy. Vzhledem k účasti zástupců klíčových institucí se přítomní budou moci seznámit s celou situací na vodní cestě tak, aby mohli mít prospěch v budoucích aktivitách.

Hlavní témata

Baťův kanál v EU ? poslední vývoj, současnost, perspektivy
Povolování výstavby přístavišť a kotvišť na vodní cestě Baťův kanál ? Povodí Moravy
Schvalování nových turistických přístavů na Baťově kanálu - vodoprávní orgán
Postup při registraci plavidel, provozování přepravy osob, požadavky na zřizovatele přístavišť a kotvišť ? SPS Přerov
Požadavky na výstavbu plavidel ? ČLPR
Projektování přístavů a navazujících objektů ? požadavky, parametry
Obecně prospěšná společnost Baťův kanál
Možnosti podpory podnikání a získání úvěrů
Zajištění financování provozních nákladů vodní cesty Baťův kanál
Prezentace jednotlivých firem

Po jednotlivých cca 15 min. prezentacích proběhne diskuse. Účastníci mohou využít setkání k individuálním konzultacím se zástupci jednotlivých subjektů a institucí.

Seznam pozvaných

Stávající podnikatelé na Baťově kanálu
Zájemci o podnikání (z proběhlých výběrových řízeni, inzerát v novinách)
Stavení projektové organizace z regionu
Realitní kanceláře
Obce na březích vodní cesty ? starostové, pracovníci - odborů majetkových, rozvoje,
investic
Stavební firmy, loďařské firmy, projektanti lodí
Významné subjekty na březích vodní cesty ? (hvězdárna Veselí nad Moravou,
Skanzen Strážnice, kanoistické a veslařské oddíly, motoráři,.. )

Tento seminář je spolufinancován z Evropské unie, v rámci projektu Dejte si rande s Evropou.

Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, nadační fond, tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou, tel/fax : 518 326 420
E-mail: abk@batacanal.cz http://www.batacanal.cz

Ivo Ondračka, ředitel

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>