Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


MMČR v lodních třídách Cadet, 420, Fireball
 
      4. července - CTL 071316 / 2007, datum: 5.7.-8.7. 2007, místo konání Jachetní klub Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika, Poštovní spořitelna ? hlavní partner závodu

 
VYPSÁNÍ ZÁVODU

1. MÍSTO KONÁNÍ
Místem konání je Jachetní klub Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika

2. LODNÍ TŘÍDY
Závod je určen pro lodní třídy 420, Fireball a Cadet

3. POŘADATEL
Pořadatelem je Jachetní klub Černá v Pošumaví ve spolupráci s Českým svazem jachtingu.

4. KATEGORIE REKLAMY
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ? ?Reklamní kodex?.
Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.
Akreditace medií je povinná u ředitele závodu.

5. PRAVIDLA
Závod bude řízen podle:
- Závodních pravidel jachtingu ISAF, ve znění platném ke dni pořádání závodu,
- Plachetních směrnic,
- Vypsání závodu,
- Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd a
- Vyhlášek Závodní komise a Protestní komise.
- Pro závod FB se uplatní třídová pravidla 23 a 25
- Národní předpisy ČSJ během závodu neplatí

6. ÚČAST
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 ? ?Kodex oprávnění?.

7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE
Předregistrace není.
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacením startovného, předložením písemného souhlasu měřiče závodu a předloží následující doklady:
- Závodnickou licencí pro rok 2007, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.
- Zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu ISAF 75.1.
- Platný certifikát o proměření lodi.
- Potvrzení (resp. pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
Závodníci třídy Cadet mohou podat současně i přihlášku na závod CECC.

Přihláška musí být podepsána závodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro mistrovství. Přihláška dále musí být potvrzena měřičem třídy. Měřič třídy svým podpisem prohlašuje, že vybavení posádky v proměřovaných veličinách odpovídá pravidlům třídy.
U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka.
Přihlášky budou přijímány v klubovně Jachetního klubu.

8. STARTOVNÉ
Startovné je: 420, FB ? 700 Kč nebo 25 Euro
Cadet -400 Kč nebo 15 Euro
Startovné musí být zaplaceno při registraci.
Závodníci třídy Cadet, kteří současně podají přihlášku na závod CECC jsou osvobozeni od startovného na CECC.

9. MĚŘENÍ
Všechny lodě sesvým vybavením musí být dodány k přezkoumání dle Vyhlášky hlavního měřiče, která bude součástí plachetních směrnic.
Při registraci k měření musí být měřiči závodu předán platný proměřovací certifikát.
Náhodné kontrolní měření může být provedeno na kterékoliv lodi, jejích plachtách a výstroji a v kterékoliv době během konání závodu.

10.ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

Středa 4.7.2007
12:00 ?21:00 Měření
19:00 ? 21:00 Registrace závodníků

Čtvrtek 5.7. 2007
08:00 ? 10:00 Registrace závodníků
08:00 ? 10:00 Měření
11.00 Slavnostní zahájení
12:30 Start první rozjížďky

Pátek 6.7.2007
Breefing 8:30
Start rozjížďky 10-18 (první poslední možný start

Sobota 7.7.2007
Breefing 8:30
Start rozjížďky 10-18 (první poslední možný start)
Večer po dojetí rozjížděk bude ratut v hale.

Neděle 8.7. 2007
Start rozjížďky 10.00

Žádná rozjížďka nebude startována po 13:00 v případě odjetí 3 rozjížděk nebo po 16:00 v případě odjetí 2 nebo méně rozjížděk.
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků

11. PLACHETNÍ SMĚRNICE
Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům při registraci.

12.ZÁVODNÍ PLOCHA
Závod se uskuteční ploše Lipno, poblíž Jachetního
klubu Černá

13.BODOVACÍ SYSTÉM
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.

14. PROTESTNÍ KOMISE
Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti Jachetního klubu Černá.

15. CENY A KATEGORIE
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo ve v absolutním pořadí. Zvítězí-li zahraniční posádka získává titul ?Mezinárodní mistr ČR?.
Podmínkou pro platnost mistrovství ČR je dokončení alespoň 3 platných rozjížděk, účast alespoň 5 posádek v dané lodní třídě.

Mimo mezinárodního absolutního pořadí budou vyhlášeny následující kategorie:

Fireball České absolutní pořadí,
Mix (mezinárodní)
Muži (mezinárodní)
Junioři (otevřený, do 21let)
Cadet - České absolutní pořadí (pouze v případě, že bude odlišné od MAP),
České mladší žactvo

420 České absolutní pořadí,
Muži nebo mix (mezinárodní, dle situace)
Ženy
Junioři (mezinárodní)

Vítěz každé kategorie, která splnila podmínky Mistrovství ČR získává titul ?Mistr České republiky?. První tři posádky každé kategorie obdrží ceny, medaile ČSJ a diplomy.
Podmínkou pro udělení titulů a medailí v kategoriích je dokončení alespoň 3 platných rozjížděk, účast alespoň 5 posádek ve vypsané kategorii.

16. TELEVIZE A MÉDIA
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

17. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
Závodníci se zúčastňují závodu Mistrovství ČR na vlastní nebezpečí.
Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.
Každá závodící plachetnice musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti na minimální částku 5 milionů Kč.

18. DOPROVODNÉ ČLUNY
Provoz člunů se spalovacími motory je na Lipně zakázán zákonem. JK Černá si vyhrazuje právo zakázat v prostoru závodu použití motorových člunů, které by mohly být spojovány s pořadatelem a které nemají udělenou výjimku ze zákona pro Lipno.

19. UBYTOVÁNÍ
Ubytování ve stanech nebo vlastních karavanech je poskytováno pouze do vyčerpaní kapacity pozemku a při jejím převýšení není garantováno. Poplatky za kempovaní se nevybírají ve dnech konání závodu.

20. STRAVOVÁNÍ
Po dobu závodu bude k disposici bufet.

Kontakty:
Jachetní klub Černá v Pošumaví: eva.maruskova@volny.cz
777269020 (ředitel závodu)

phone xx420-602569970
e-mail: alexandr.jegorov@ivax-cz.com

PARTNEŘI JK Černá v Pošumaví:
Poštovní spořitelna ? Hlavní partner závodu

Obec Černá v Pošumavíwww.lode.cz ? Mediální partnerDoplňující informace:
Závod bude použit jako kulisa pro natáčení filmu České Televize. Akce je určena pro podporu a propagaci jachtingu v České Republice a rovněž pro podporu pořádání LOH 2016.

www.yccerna.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>