Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Závodění
?Primátorský štít? - Vypsání závodu
 
      9. října - Přebor hl.m.Prahy v LT Cadet, Evropa, Optimist, Pirát, 420, CTL 07-1117, 13. ? 14. října 2007, Závod je pořádán pod záštitou primátora hl.m.Prahy a pod patronací Poštovní spořitelny. Závod uzavírá soutěž o " Pohár Poštovní spořitelny "

 
Pro LT označené *, je závod součástí série závodů, zařazených do
pohárové soutěže kraje Praha *Cadet, koeficient 4 + koef. 3C *Optimist, koeficient 4,*Evropa, koeficient 4, *420, koeficient 4,*Fireball, koeficient 2,*Pirát, koeficient 4

MÍSTO KONÁNÍ
Vltava - pod Vyšehradem, Pořadatel Český Yacht Klub ? ubytování možno zajistit Kába ? 603758262, Krajský svaz jachtingu Prahy ? Kábová - 605 463 940

PRAVIDLA
Závod bude řízen podle:
Závodních pravidel jachtingu ISAF 2005 ? 2008 (ZPJ), soutěžního řádu ČSJ 2005-2008 (SŘ), tohoto Vypsání závodu, plachetních směrnic (PS), vyhlášek závodní, případně protestní komise.

V případě rozporu uvedených dokumentů má přednost dokument uvedený níže.

KATEGORIE REKLAMY
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ? Reklamní kodex.

LODNÍ TŘÍDY
Závod je vypsán pro lodní třídy :
Cadet, Optimist, Pirát, Evropa, ?420?, Fireball

ÚČAST
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21 ? Kodex oprávnění. Závodníci mohou být muži i ženy všech věkových kategorií. Minimální a maximální věk na jednotlivých lodních třídách je dán Soutěžním řádem ? ČSJ.

Přihlášky a registrace
Posádka se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře a jeho odevzdáním při registraci, zaplacením startovného a předložením následujících platných dokladů:

závodní licence s potvrzením o lékařské prohlídce, kormidelník svým podpisem na registračním formuláři přebírá odpovědnost za celou posádku a stvrzuje, že bude dodržovat ustanovení ZPJ a dalších platných dokumentů řídících tento závod.

STARTOVNÉ
Startovné je stanoveno :
dospělí 200,-- Kč / osobu
děti a dorost 100,-- Kč / osobu

POVINNÁ VÝBAVA, BEZPEČNOST PLAVBY
Každá loď musí vyhovovat pravidlům své lodní třídy.

ZPŮSOB HODNOCENÍ, POČET ROZJÍŽDĚK
Závod bude hodnocen nízkobodovým systémem podle dodatku A ZPJ.
Závod je vypsán na 15 rozjížděk, při uskutečnění alespoň 4 se nejhorší výsledek nezapočítává, při uskutečnění 8 a více rozjížděk se nezapočítávají dva nejhorší výsledky. Bodování DGM a DNE nemůže být vyškrtnuto z hodnocení lodě v závodě.
Závod je platný při uskuteční 1 rozjížďky, pro splnění koeficientu K2 jsou zapotřebí nejméně 2 a pro K3 a K4 nejméně 3 rozjížďky.
Porušování pravidla 42 ZPJ ? pohon bude posuzováno dle dodatku P ZPJ.
Pro vyhlášení Přeboru hl.m.Prahy v jednotlivých lodních třídách musí být v každé z lodních tříd účast minimálně 5 lodí a z toho minimálně 3 posádky tvořené výhradně závodníky s registračním číslem některého ze subjektů registrovaných prostřednictvím KSJ Praha, tzn. reg.číslo závodníka začína dvojčíslím ?11?

Časový rozvrh

Sobota 13.října 2007

08:15 ? 09:30 - Registrace závodníků
10:00 - Slavnostní zahájení
11:00 - Start 1. rozjížďky
Start dalších rozjížděk určí ZK.

Neděle 14.října 2007

10:00 - Start rozjížďky
Start dalších rozjížděk určí ZK

Poslední den závodu nebude žádná rozjížďka startována po 13:00 hod v případě odjetí 4 a více rozjížděk nebo po 15:00 hod v případě odjetí 3 a méně rozjížděk. Po ukončení poslední rozjížďky a zpracování výsledků, proběhne slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků.
Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou vyvěšeny na oficiální nástěnce před zahájením závodu v loděnici Českého Yacht Klubu a v loděnici CERE.

PROTESTY
Pro tento závod bude ustanoven nezávislý předseda protestní komise. Ostatní členy protestní komise jmenuje dle potřeby hlavní rozhodčí závodu.

TELEVIZE A MÉDIA
Pořadatel si vyhrazuje právo pořizovat z průběhu závodu a jeho příprav video nebo audio záznam bez povinnosti jakékoliv náhrady.
Odpovědnost Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady. Závodník plně odpovídá za škody způsobené na lodích, osobách a dalších věcech v prostoru závodu.
Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu, zranění nebo úmrtí utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.
Každé lodi se doporučuje sjednat pojištění odpovědnosti po dobu trvání závodu.

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU
Ředitel závodu:
Ing. Zdeněk Davídek

Hlavní rozhodčí:
Bc. Martin Soušek

Rozhodčí:
JUDr. Karel Soušek, Ing. Richard Waisser, Jan Jedlička, Petra Burdová, Barbora Nápravníková, Marie Pohořelá

Vedoucí ZS: Josef Kába
Členové ZK a HZS: Hana Kábová, Pavel Schwarz

Ing. Zdeněk Davídek

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>