Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


24th VETERANS WORLD CUP 2011 Europe class
 
      Nove Mlyny - Czech Republic - August 18th - 20th, 2011

 
Czech Europe Class Association and Yacht Club Dyje Breclav

VYPSÁNÍ ZÁVODU
CTL 112133

1. Místo konání
Místem konání je Yacht Club Dyje Břeclav, Nové Mlýny - Pavlov, Česká republika.

2. Lodní třídy
Závod je určen pro lodní třídy Evropa (kód dle Soutěžního řádu ČSJ: 13)

3. Pořadatel
Pořadatelem je Yacht Club Dyje Břeclav (dále jen "YC Dyje Břeclav") ve spolupráci s Asociací lodní třídy Evropa (dále jen "ALT Evropa") a Českým svazem jachtingu (dále jen "ČSJ").


4. Kategorie reklamy
4.1 Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 - "Reklamní kodex".
4.2 Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.
4.3 Akreditace medií je povinná u technického ředitele závodu.

5. Pravidla
Závod bude řízen podle:
- Závodních pravidel jachtingu ISAF ve znění 2009 - 2012,
- Plachetních směrnic,
- Vypsání závodu,
- Mezinárodních pravidel lodní třídy Evropa a
- Vyhlášek Závodní komise a Protestní komise

6. Účast
6.1 Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 - "Kodex oprávnění".
6.2 Veřejně přístupný závod "24th VETERANS WORLD CUP 2011" je volně otevřená regata, proto účast jachtaře není podmíněna držením platné závodní licence ČSJ. Tohoto závodu se mohou zúčastnit ženy, které dovrší v roce 2011 věku 30 let, a muži, kteří dovrší v roce 2011 věku 35 let.
6.3 Závodníci, kteří nebudou při registraci vlastnit platnou závodní licenci ČSJ, podepíší při registraci samostatné "Čestné prohlášení závodníka".
6.4 Závodníci se účastní této regaty výhradně jen na vlastní nebezpečí. Více bod 16. tohoto vypsání.

7. Přihlášky a registrace
7.1 Předregistrace není.
7.2 Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacením startovného a na vyžádání Závodní komisí předloží následující doklady:
- Závodní licenci ČSJ pro rok 2011, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku,
- nebo řádně vyplněné samostatné "Čestné prohlášení závodníka" (formulář obdrží u registrace), toto se týká i zahraničních účastníků regaty,
- potvrzení (resp. pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
7.3 Registrační formulář musí být podepsán zavodníkem. Podpisem se závodník zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod dle bodu 5 tohoto vypsání. Závodník také svým podpisem stvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná plovací vesta, kterou závodník používá, odpovídají platným předpisům.

8. Startovné
8.1 Startovné pro posádku lodní třídy Evropa je stanoveno na 85 Euro nebo řádným ekvivalentem odpovídajícím v daném čase v českých korunách.
8.2 Startovné musí být zaplaceno při registraci.
8.1 Startovné lodní třídy Evropa může být dotováno ALT Evropa a sponzory regaty "24th VETERANS WORLD CUP 2011".

9. Časový plán závodu
9.1 Čtvrtek 18. srpna 2011:
8:00 - 10:00 registrace závodníků
11:00 slavnostní zahájení závodu
12:30 start první rozjížďky dne
start dalších rozjížděk dle rozhodnutí Závodní komise

společný doprovodný program včetně večeře pro závodníky a organizátory regaty, možný i za příplatek pro doprovod (nahlášení a zaplacení vedení závodu). Bližší info bude zveřejněno na internetových stránkách závodu nebo nejpozději den před závodem v místě konání regaty

Pátek 19. srpna 2011:
10:00 start první rozjížďky 2. dne
start dalších rozjížděk dle rozhodnutí Závodní komise

volný program pro závodníky a doprovod (možné setkání závodníků, diskuse nad dalšími ročníky) v "party stanu" v místě konání regaty

Sobota 20. srpna 2011:
10:00 start první rozjížďky 3. dne
start dalších rozjížděk dle rozhodnutí Závodní komise

slavnostní zakončení závodu v místě konání regaty s občerstvením a doprovodným hudebním programem

Neděle 21. srpna 2011: náhradní den; tento den bude využit jen v případě odjetí nula až tří rozjížděk od 1. dne do 3. dne závodu (čtvrtek až sobota)
9:00 start první rozjížďky 4.dne


9.2 Časový plán je blíže specifikován v "Plachetních směrnicích závodu" v místě konání regaty
9.3 "Plachetní směrnice závodu" budou zveřejněny nejpozději při registraci závodníků

10. Plachetní směrnice závodu
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci nejpozději 18. srpna 2011 v 8:00 hod.

11. Závodní plocha
11.1 Závod "24th VETERANS WORLD CUP 2011" se uskuteční na vodní ploše Nové Mlýny, katastr obce Pavlov, přístaviště YC Dyje Břeclav.
11.2 Výjezd na vodní plochu bude zajištěn z pořádajícího YC Dyje Břeclav.

12. Bodovací systém
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.

13. Protestní komise
Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti YC Dyje Břeclav.

14. Ceny a kategorie
14.1 Ceny budou v závodě "24th VETERANS WORLD CUP 2011" uděleny:
- pro prvních pět závodníků v absolutním pořadí této regaty
- za první, druhé a třetí místo v kategorii ženy
- za první, druhé a třetí místo v kategorii muži ve věku 50 až 59 let
- za první, druhé a třetí místo bez rozdílu kategorií ve věku nad 60 let
14.2 Závodníci, kteří se nedostaví na slavnostní ukončení závodu "24th VETERANS WORLD CUP 2011" neobdrží věcné ceny.

15. Televize a média
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

16. Pojištění a zodpovědnost
16.1 Loď se účastní závodu "24th VETERANS WORLD CUP 2011" s CTL112133 na vlastní nebezpečí a náklady. Závodník plně odpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví dalších osob.
16.2 Pořadatel a organizátoři závodu "24th VETERANS WORLD CUP 2011" s CTL112133 nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení s veřejně přístupným závodem "24th VETERANS WORLD CUP 2011", a to během této regaty a po této regatě.
16.3 ČSJ ukládá povinnost všem lodím nebo kapitánům lodí na všech závodech organizovaných pod ČSJ (koef. K1 a vyšší -- včetně VPOZ) mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody s pojistnou částkou minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (k 01/04/2010 = minimálně 9.000.000,-- Kč). Závodní komise má právo požádat závodníka o předložení takového příslušného pojištění.

17. Doprovodné čluny
Doprovodné čluny jsou blíže specifikovány v "Plachetních směrnicích závodu".

18. Ubytování
18.1 Ubytování ve vlastních prostředcích (stany, karavany, obytná auta) je zajištěno v kempu přímo na pozemku YC Dyje Břeclav. Předrezervace na kemp není nutná. Poplatky za kempovné nejsou součástí startovného. Cena kempovného se řídí aktuálním ceníkem kempu YC Dyje Břeclav. Více na www.ycdyje.cz
18.2 Další ubytování je možno si sjednat například na uvedených adresách:
- www.hotelpavlov.cz
- www.hotel-iris.cz

19. Kontakt
24th VETERANS WORLD CUP 2011: veterans2011.aspone.cz
Asociace lodní třídy Evropa: europeclass.yachting.cz
YC Dyje Břeclav: www.ycdyje.cz
e-mail: janabezuskova@seznam.cz

24th VETERANS WORLD CUP 2011 = verze 03 (24.7.2011)

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>