O časopise


Společnost Lodě, s.r.o. od roku 2008 vydává tištěný časopis Lodě, distribuovaný zdarma. Je určen všem příznivcům lodí a zaměřuje se zejména na dovolenou na lodi, charter jachet u nás i v zahraničí, plavbu na českých vodách, související legislativu, údržbu lodí a servis, doplňky a vybavení.
Pro zvýšení čtenářské atraktivity každé číslo obsahuje několik servisních stran informací s trvalou hodnotou, zejména vyhlášky, zákony, se zaměřením na tuzemskou i zahraniční plavbu sportovních lodí, kapitánské průkazy, obecné plavební pokyny, rady, zkušenosti, charter, údržbu lodí, motorů, atd.
Časopis Lodě navazuje na stejnojmenné internetové stránky společnosti - www.lode.cz .

  • Časopis Lodě má formát A4 , tisk - barva, na lesklém křídovém papíru v nákladu 15. 000 výtisků.
  • Periodicita 4x ročně.
  • Inzerce zahrnuje jak klasické reklamní plochy, možnosti vkladu a zejména velmi účinnou kombinaci reklamy a obchodních sdělení se stejnojmenným, výše jmenovaným internetovým médiem.
  • Distribuce je zajištěna všech pobočkách SP správy, na lodních a karavanistických výstavách, 246ti benzínových čerpacích stanicích, jachtklubech, prodejnách a direct mailingem.