Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Od února 2022 jsou globální navigační satelitní systémy (GNSS) stále více narušovány.
 
      EASA má podezření na rušení a spoofing.

 
Tento problém se týká zejména oblastí kolem konfliktních oblastí, ale týká se také jižního a východního Středomoří, Černého moře a Baltského moře a také části Arktidy. Vzhledem k tomu, že výpadky ovlivňují také lodní dopravu, posádky jachet by se měly před vyplutím do těchto oblastí náležitě připravit.

V bezpečnostním informačním bulletinu ( č. 2022-02R2 ) z listopadu 2023 informovala Evropská agentura pro bezpečnost letectví (European Union Aviation Safety Agency, zkráceně EASA ) o poruše a změnách globálního navigačního satelitního systému, které by mohly vést k narušení navigace.
Píše se v ní: "Od února 2022 dochází ke stále většímu počtu narušení a/nebo falšování globálních navigačních družicových systémů ( GNSS ). GNSS je obecný termín pro globální satelitní navigační systémy, jako je americký GPS, evropský Galileo, ruský GLONASS nebo čínský Beidou. Tento problém se týká zejména geografických oblastí obklopujících konfliktní oblasti, ale zasaženo je také jižní a východní Středomoří, Černé moře a Baltské moře a také části Arktidy.

EASA má za to, že příčinou selhání a změn globálního navigačního satelitního systému je rušení a spoofing. Kromě nekoherence v navigační poloze, například ve varováních o poloze GNSS / FMS, pozorovaném časovém posunu a problémech s INS / IRS, by to bylo podpořeno také abnormálními rozdíly mezi pozemní rychlostí a skutečnou vzdušnou rychlostí.

EASA definuje rušení ve zmíněném dokumentu jako "záměrné radiofrekvenční rušení (RFI) se signály GNSS". Tento zásah zabraňuje přijímačům přijímat satelitní signály; systém GNSS je pro uživatele v blokované oblasti neúčinný nebo narušený. Spoofing by pak zahrnoval odesílání falešných satelitních signálů za účelem oklamání GNSS přijímačů. V důsledku toho by se pak vypočítaly a zobrazily nesprávné údaje o poloze, navigaci a čase (PNT).

Dopravu také ovlivňují záhadné poruchy GPS. K vyřešení zjištěných problémů EASA doporučuje, aby letečtí operátoři zajistili, že letové posádky a příslušný letový provozní personál jsou si vědomi možného rušení GNSS a že při letu v blízkosti postižených oblastí by měla být poloha letadla kontrolována pomocí konvenčních navigačních pomůcek. V případě potřeby by letová posádka měla být připravena a schopna upravit letový kurz ručně.

Jak informovalo NDR 30. ledna 2024 ( video , aktuální zpráva ze 4. února 2024 ), záhadné poruchy GPS popsané EASA ovlivňují i lodní dopravu. V současnosti dochází k rozsáhlým poruchám od pobaltských států až po východní Meklenbursko-Přední Pomořansko. Pozadí je stále do značné míry nejasné.

Martin Möller a Henning Strüber ve zprávě NDR jako jeden z několika příkladů uvádějí náhlé selhání GPS na dánském katamaránovém trajektu Express 4 v říjnu 2022. Kvůli poruše signálu se trajekt náhle stal obtížně ovladatelným; hrozila kolize nebo nasednutí.

Při ztrátě signálu GPS na lodích mají úřady podezření na takzvané rušení GPS. Později se ukázalo, že nejméně šest lodí v okruhu asi 30 kilometrů také ztratilo signál GPS v odpoledních hodinách téhož dne. Úřady jako příčinu podezírají takzvané rušení GPS. Jak NDR dále uvádí ve svém článku, selhání GPS v oblasti Velkého Beltu nebylo jediným incidentem tohoto druhu v oblasti Baltského moře. V březnu 2023 ohlásil jiný trajekt selhání GPS při vjezdu do přístavu Rønne na Bornholmu.

Podle gpsjam.org došlo také 10. ledna k výpadkům GPS, které postihly velké části Polska a údajně dosáhly až do Meklenburska-Předního Pomořanska. Od poloviny prosince se také objevují "známky nové, větší operace rušení, která zasahuje až do Meklenburska-Předního Pomořanska a Braniborska". Podle zprávy se současná narušení údajně zvýšila v polovině prosince, rozšířila se "téměř přes celé jihovýchodní Baltské moře mezi jižním Švédskem, Pobaltím a Polskem" a rozšířila se "na západ k ostrovu Rujána". . Takzvaný Baltic Jammer vysílá na různých úrovních v různé dny a v různých oblastech.

O vojenských akcích se diskutuje jako o možných důvodech, ale v současné době pro to neexistují žádné důkazy. Jak dále uvádí NDR, vyšetřovatelé švédské vojenské zpravodajské služby mít podezření na "ruskou hybridní válku" na rušení GPS. K podobnému hodnocení dospěl i vojenský analytik Anders Puck Nielsen z Dánské obranné akademie. Jako možný původ zmiňují kromě Ruska i polská média cvičení NATO v oblasti Baltského moře.

Pokud sportovní kapitáni plánují příští sezónu výlet do postižených mořských oblastí, lze očekávat narušení globálních satelitních navigačních systémů. Analogicky k doporučením EASA pro letový provoz by se navigace na jachtách v těchto oblastech neměla spoléhat výhradně na systémy založené na GPS.

Sportovní skipperi by se měli přizpůsobit situaci a také umět tradičně navigovat. Kapitán by se měl vždy ujistit, že na palubě jsou aktuální (!) papírové námořní mapy a tradiční navigační vybavení, dále je vhodné mít s sebou kompas, náměrový kompas, dalekohled a pokud je k dispozici, sextant.

autor: Matthias Müncheberg

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>