Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Tisková zpráva z 4.9.2002
 
      Sdělení MDS ČR, odboru plavby a vodních cest ve věci obnovení plavby na labsko-vltavské dopravně významné vodní cestě:

 
?Dne 20.8.2002 v důsledku poškození vodní cesty povodňovou situací zastavil plavební úřad ČR ? Státní plavební správa plavbu na labsko-vltavské vodní cestě v úseku Třebenice ? Mělník a v úseku Chvaletice ? st. hranice. Ve snaze zpřístupnit alespoň část labsko-vltavské vodní cesty, provozovatelům vodní dopravy, MDS sděluje, že plavba od 3.9.2002 je povolena na úseku:

Labe
ř. km. 19,00 ? 68,70 s následujícím omezením: Povolení se vztahuje na jednotlivě plující plavidla a tlačné sestavy do celk. délky 100 m a šířky 10,6 m. Plavba je povolena pouze plavidlům s max. ponorem 2 m, a to bez ohledu na aktuální průtok profilem úředního vodočtu v Mělníku. Plavba je možná pouze ve dne a za nesnížené viditelnosti. Z povolení jsou vyňata plavidla zabezpečující osobní lodní dopravu.

ř. km. 9,6 ? 109,27 ? Povolení se vztahuje pouze na plavidla a tlačné sestavy do celk. délky 60 m. Plavba je možná pouze za vodního stavu vyššího než 275 cm na úředním vodočtu v Ústí nad Labem. Plavba je možná pouze ve dne a za nesnížené viditelnosti. Z povolení jsou vyňata plavidla zabezpečující osobní lodní dopravu.

Labe
ř.km. 20,12 ? 102,50

Vltava
ř. km. 51,15 ? 53,25 ? pro plavidla s max. ponorem 0,5 m.

ř. km. 54,25 ? 59,30 ? pro plavidla s max. ponorem 1,5 m.


Plavba se řídí podle aktuálních vodních stavů, přeprava plavidel přes vodní díla Slapy, Kamýk, Orlík a Kořensko je i nadále zastavena?.
V Praze dne 4.9.2002


Ing. Magdalena Konvičková, v.r.
ředitelka odboru plavby a vodních cest

MDCR

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>