Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Evropská Unie nám přinese STK a ME na lodě
 
      Podle vyjádření tiskového oddělení Ministerstva dopravy a spojů budou od 1.1.2005 platit nová pravidla pro provoz lodí a lodních motorů. Jak tato nová úprava bude zasahovat do života vodních motoristů, resp. provozovatelů lodních motorů a co nás to bude stát se zatím neví. Jisté však je, že po 1.1.2005 bude zase o něco těžší přihlásit motor a loď na SPS.

 
Toto je oficiální stanovisko MDS tak, jak jsme jej v minulých dnech získali:

Vzhledem k novelizaci směrnice EU č. 94/25/ES směrnicí Evropského Parlamentu a rady č. 2003/44/ES se doplňují do této směrnice 94/25/ES ustanovení o limitech hluku a emisí spalovacích motorů rekreačních plavidel. Česká republika a ostatní členské státy přijmou a zveřejní příslušné právní a správní předpisy s účinností od 1. ledna 2005.
Tyto změny vyplývající z výše uvedené evropské směrnice budou zapracovány do novely Nařízení vlády č. 270/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části. V rámci této novely bude doplněna kapitola týkající se požadavku na emise a hluk z rekreačních plavidel a jejich spalovacích motorů, včetně lhůt pro uvedení těchto výrobku na trh.

Redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>