Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Pomocné světlo na palubu
 
      Bezpečný pomocník při plavbě, práci na palubě, kotvení na nepřehledném místě či pohybu na neznámém pobřeží.

 
Neelektrická luminiscenční světla nachází široké možnosti použití v mnoha oblastech každodenního života. Tyto zdroje světla lze využít nejen pro zábavu, ale mnohem zajímavějšího uplatnění nalézají především při vyznačení míst se zvláštní důležitostí,tak při různých sportovních aktivitách.

Jako příklad lze uvést připevnění k záchranným vestám, označení konce výstupového lana při potápění, značkování cesty, označení jednotlivých členů skupiny při speleoprůzkumu, nočních pochodech a při mnoha dalších výcvikových či turistických aktivitách. Tato světla lze také použít jako příruční bezbateriové osvětlení při poruše vozidla nebo jako nouzové bezpečnostní osvětlení místa havárie nebo odstaveného vozidla. Světla lze samozřejmě bez obav použít i v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo při nouzových stavech, kdy selže běžné osvětlení třeba i v domácnosti.

Neelektrické luminiscenční světlo začne svítit po smíchání dvou tekutých složek čímž dojde k jevu zvaném chemiluminiscence. Při tomto procesu dochází k přeměně energie na světlo bez uvolnění tepla, plamenů či jisker. Aby došlo k ?rozsvícení? až v požadovanou dobu jsou obě tekuté složky vzájemně odděleny. Jedna z nich je ve velmi slabé skleněné ampulce, jenž se rozlomí jednoduchým ohnutím plastového obalu a tím dojde ke smíchání obou tekutin a vzájemné reakci.

Neelektrická luminiscenční světla jsou při normálním použití bezpečná. Jsou známá jako zdroj chladného světla, nevydávají žádné teplo ani jiskry a proto mohou být použity i v místech, kde by běžné zdroje světla mohly způsobit vznícení či výbuch hořlavin a plynů nebo zapálení jakýchkoliv hořlavých materiálů. Tekutiny jsou netoxické a nežíravé, ale mohou v případě násilného poškození obalu způsobit skvrny na tkaninách, poškodit lak či barvu, pokud na nich déle setrvají. V případě úniku tekutiny je nutno zasažené místo otřít a omýt teplou vodou a mýdlem. Pokud dojde k zasažení očí propláchněte je tekoucí vodou.

Standardní doba svítivosti je 4 až 12 hodin při teplotě v rozmezí 10 - 25°C s ohledem na typ a velikost výrobku. Čím je teplota vyšší, tím světelné tyčinky svítí intenzivněji, ale po kratší dobu. Po aktivaci obou složek se již luminiscence nedá nijak zastavit. Dá se ovšem výrazně zpomalit (prodloužit) vložením světelné tyčinky do prostředí hluboko pod bod mrazu. Ceny se pohybují podle délky svítivosti a velikosti světla od 16,- do 400,- Kč.

ESRAM S.R.O.

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>