Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Opravy a omezení provozu na Vltavské kaskádě
 
      Tisková informace : Opravy po předloňských povodních na některých vodních dílech Vltavské kaskády si v letošním roce vyžádají částečné omezení průtoků a pohybů hladin.

 
Na vodním díle Vrané bude kvůli opravě vývaru částečně omezen odtok, který ale neomezí ostatní uživatele na toku, ani pohyb hladiny v nádrži vodního díla a také ne pod vodním dílem.

Vývar bude opravován v letních měsících také pod vodním dílem Štěchovice. Již nyní se tu opravuje břehové opevnění a nájezd pro přetahování lodí přes vodní dílo Slapy. Přináší to s sebou částečné omezení průtoků, pohybu hladiny v nádrži a částečné omezení provozu plavební komory Štěchovice, kterou bude možné využívat pouze v době od 1. července do 30. září, kdy lze zaručit dostatečné plavební hloubky v nádrži.

Po celou sezónu však nebude možné převážet lodě přes vodní dílo Slapy. Počítá se s pohybem hladiny v rozmezí 269,10 ? 270,60 m n.m., v případě mimořádné hydrologické situace může být i větší. Znamená to, že nebudou garantovány plavební hloubky v úseku od ř.km 115,40 (most Cholín) až po ř.km 134,73 (VD Kamýk) ? orientační vodočet bude umístěn na pilíři mostu Cholín.

Kvůli rozsáhlé opravě vývaru bude částečně omezen i pohyb hladiny v nádrži vodního díla Kamýk. Plavební komora bude sice v provozu, ale plavební hloubky v nádrži nebudou garantovány.

Nejrozsáhlejší práce čekají vodní dílo Orlík. Kvůli opravě poškozeného vodohospodářského vývaru a pracím pod ochranou jímkou z dolní vody, bude voda přes vodní dílo převáděna pouze soustrojím vodní elektrárny. Bezpečnostní přelivy a spodní výpusti budou uzavřeny a použity pouze tehdy, bude-li nutné převádět velké povodňové průtoky. Pohyb hladiny bude kolísat v rozmezí kót 347,50 ? 351,20 m n.m., v případě mimořádné hydrologické situace bude větší. Pohyb hladiny bude regulován v závislosti na aktuální hydrologické situaci a postupu prací na prováděných opravách. Lodní zdvihadlo na hrázi zůstane mimo provoz.

V nádrži vodního díla Kořensko bude v době od 26. 4. do 25. 5. 2004 snížena hladina kvůli opravě břehového opevnění. Práce jsou plánovány tak, aby od 1. 6. 2004 byla již možná plavba ve zdrži tohoto vodního díla. Plavební komora Kořensko bude v provozu v závislosti na pohybu hladiny v nádrži vodního díla Orlík.

Vodní dílo Hněvkovice bude bez omezení. Hladina v nádrži vodního díla Lipno se bude pohybovat v případě příznivé hydrometeorologické situace v rozmezí kót 724,00 - 725,10 m n.m.

Praha, 9. dubna 2004

Povodí Vltavy

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>