Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Lodě versus Slapští chataři (SOPK), stanovisko k tiskové konferenci ze dne 20.5.04
 
      Se zájmem odpovídajícím bezprostřednímu začátku nové rekreační sezóny se na tiskovou konferenci Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera (dále jen SOPK) sešli novináři všech TV kanálů, ČTK, Státní plavební správy, tradičních jachtařských časopisů a zástupci Českého svazu vodních motoristů. Všichni jsme napjatě očekávali, jaké stanovisko chce sdružení SOPK sdělit veřejnosti.

 
Musím předeslat, že osobně je mi příroda vzácná a cením si všech, kteří nelitují námahy a prostředků, aby pro její ochranu udělali maximum. Tiskovou konferenci v tomto duchu jsem tedy od začátku vnímal velmi pozitivně. Za SOPK se dostavili její zástupci, RNDr. Dagmar Altmanová, Ing. Pavel Filka a Mgr. Kateřina Závadová. Již z úvodního projevu jsem ovšem pochopil, že o ochranu životního prostředí a přírody jde SOPK nejvýše okrajově.

Již při úvodních projevech jsme bohužel všichni byli svědky velmi mírně řečeno nepravdivých tvrzení včetně i takových, které dokonce popíraly zákony hydrodynamiky, napadání úředníků ministerstva dopravy pro úplatkářství atd. Mohli jsme se tak z úst představitelů SOPK dozvědět o tom, že nikde v Evropě v létě nejezdí na vnitrozemských vodách lodě, že na Slapech by měla být zakázána plavba úplně stejně jako třeba v Rakousku na Attersee, že každá loď byť i je konstruovaná pro režim výtlačné plavby může plout ve skluzu, záleží prý jen na síle motoru, že loď může řídit každý bez oprávnění, že Policie nemůže proti eventuálním provinilcům zasáhnout, obvinili dokonce šéfa Policie na Slapech z toho, že se podřizuje nařízením, která jsou neplatná?Zúčastnění si rovněž se zájmem vyslechli odborný rozklad ing. Filky na téma vznášedla a lodě plující ve skluzu a nevycházeli jsme z údivu ani při zasvěceném výkladu o ekologické nespolehlivosti a závadnosti lodních motorů. Ing Filka nakonec triumfoval tvrzením, že lodě na moři musí plout ve skluzu, logicky přece, protože moře je velké a tak by jinak nikam nedojely.
Skoro by se zdálo, že pan ing. Filka a ostatní zástupci SOPK přesně vědí, jak se situace má, kde je chyba a jak ji rychle a smysluplně řešit.
Na tiskovce ovšem naštěstí zazněla i některá konkrétní fakta. Nikdo z SOPK nezpochybnil, že malá plavidla zvaná ?vodní skútry? po Slapech nejezdí a zároveň byli neradi na dotaz reportéra televize Prima nuceni přiznat, že za poslední tři roky nebyl zaznamenán případ, kdy by byl koupající zraněn motorovou lodí.

Úvodem diskuse SOPK na mou přímou otázku ústy paní Mgr. Závadové oznámil, že reprezentuje 80 občanů. Přesto se však SOPK prezentoval jakožto sdružení, jemuž jde především o ochranu lidského zdraví a životů, které jsou podle SOPK provozem motorových lodí vážně ohroženy a to s obecnou platností. Prostřednictvím fotografií zachycujících údajné hříšníky, pořízených z chaty pana ing. Filky, dokumentovalo sdružení, že vodní motoristé jsou nebezpečím pro ostatní rekreanty. SOPK rovněž představil svou činnost během minulých let, kdy se vyjadřoval k Vyhlášce o plavbě motorových plavidel a dále vyjádřil ústy svých mluvčích, především pak ústy p. ing. Filky svůj nesouhlas s plavbou motorových člunů na vodě.

V tom je ovšem právě problém. SOPK využilo perfektně okamžiku nadcházející letní sezóny a pod lacinou záminkou ochrany životů a zdraví spoluobčanů a rekreantů na všech českých vodách se prostřednictvím lživých informací snaží dostat na svou stranu vlivná média, jejichž prostřednictvím se snaží prosadit zájem úzké skupinky slapských chatařů.

Tito lidé byli po celá dlouhá léta komunistického režimu zvyklí na to, že voda v řece patřila pouze jim a nyní se změnou společenských poměrů se snaží za každou cenu tento status quo zachovat. K prosazení svých zájmů neváhají použít lží a nepravd, aby získali veřejné mínění na svou stranu. Voda ovšem patří všem a je jen na nás, kdy ji pro svou rekreaci a zábavu používáme, abychom dokázali být vzájemně dostatečně tolerantní. Naše povodí je bohužel nevelké a o to víc si budeme muset navzájem ustoupit. Nelze ovšem primárně jednu zájmovou skupinu vyřadit. Zaplaťpánbůh, máme už demokracii.

Skutečnost, že voda je všech zájmových skupin, tedy chatařů, rybářů i loďařů, je ovšem neodvolatelná. Naštěstí naším vstupem mezi evropské demokratické státy je nesporné, že tito lidé nemohou dlouhodobě se svými metodami, jak pevně všichni doufáme, uspět.

Zveme všechny, koho tato problematika zajímá, média laickou veřejnost a zástupce SOPK nevyjímaje k diskusi na toto téma v rámci prezentační akce, kterou pořádá náš server s názvem ?Lodě na vodě? na víkend 28.-30.5. na Orlickou přehradu do rekreační osady Trhovky.

Petr Zajíček

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>