Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Poříční oddělení PČR hl. města Prahy na výstavě Lodě Praha
 
      Na listopadové výstavě Lodě Praha představilo veřejnosti svoji činnost Poříční oddělení Policie České republiky města Prahy, prezentovalo zde mimo jiné i jeden ze svých pohotovostních člunů - pětimetrový Bombard s motorem Mercury.

 

Redakce Ré
Kolik lodí má ?flotila? Poříčního oddělení PČR města Prahy?

nprap. Jindřich Kment
V současné době je vybavení na celkem dobré úrovni, samozřejmě je stále co vylepšovat, což je limitováno hlavně financemi. Dvě kajutové lodě ? MB 075, které se nám osvědčily, jsou lodě z bývalého NDR, které se používaly jako pohraniční hlídkové čluny na moři. Získali jsme je již před lety, ale vzhledem k tomu,že jsou obě vybaveny dvěma ruskými motory Zil, je spotřeba paliva poměrně vysoká - 60 litrů benzínu, uvažujeme o přestavbě na Volvo Penta, měla by to být jakási generální přestavba s tím, že zůstane zachovaná pevná laminátová skořepina a přibude nová policejní výbava. Pro nás jsou tyto lodě díky svým vlastnostem vhodné jak pro hlídkovou službu, tak i pro potápěče, neboť jsou vytápěné, mají vnější ochoz, což nám usnadňuje rychlé vylodění na jakémkoliv místě paluby. Lodě jsou osmimístné a během roku kotví v Holešovickém přístavu.

Redakce Ré
Kde je prováděn servis lodí?

nprap. Jindřich Kment
Zařízení služeb Ministerstva vnitra - servisní středisko na Zvíkovském podhradí, kde jsou v současné době bývalé německé lodě na přestavbě, nám zajišťuje celoroční servis. Menší opravy řeší po objednávce příslušný mechanik cestou do Prahy, vetší opravy na lodích se provádějí přímo ve středisku na Zvíkovském podhradí.

Redakce Ré
Jaké jsou další lodě ve výbavě Poříčního oddělení PČR hl.města Prahy?

nprap. Jindřich Kment
Rakouská pětimetrová loď firmy Mayer vybavena vestavným motorem Volvo Penta turbo diesel, jedná se menší loď, která je určena pro hlídkovou službu, tato loď prošla kompletní rekonstrukcí, poté, co došlo k celkovému zatopení v období povodní na zimním kotvišti v Libni. Tato loď je určena pro dvě až čtyři osoby jako hlídkový člun.

SeeStar Patrol? kajutová šestimetrová s motorem turbo diesel Volvo Penta. Tuto značku preferujeme, motory se nám osvědčily pro svoji nízkou spotřebu zvláště pro člun, který je v denní pohotovosti, člun je čtyřmístný, plně vybavený, nechybí toaleta, lůžková úprava, vestavěná lednice přijde vhod zejména při službách v letním období.

Otevřená čtyřmetrová loď Ryds 500 GTS s přívěsným motorem Honda. Jedná se o dvoumístnou loď, ovšem s touto lodí nejsme příliš spokojeni vzhledem ke špatné kvalitě laminátu, pro naše potřeby je příliš otevřená, při silnějším větru jdou do kokpitu výfukové plyny.

Dva gumové čluny ? pětimetrový Bombard s motorem Mercury 25 a čtyřmetrový Quick Silver s motorem Johnson 10. Vlastnosti těchto člunů oceníme zejména v zimě, když zamrzne Holešovický přístav, bez problému je můžeme dopravit na jakékoliv místo podle místa výjezdu. Tyto dva čluny nejsou využívány pouze na Vltavě, ale i na dalších vodních plochách, např. na Slapech, kde v průběhu roku probíhají potápěčské výcviky s hloubkovými sestupy, ponory ve ztížených podmínkách a v různé kvalitě vody.

Značka Bombard se nám osvědčila jako nevhodnější typ lodi do policejních ztížených podmínek, vyhovuje nám kvalitní pevný materiál, který snese oděr například na kamenitém přístupu do vody a rychlou manipulaci při zásahu. Je to celosvětově osvědčená loď pro tyto účely.

Redakce Ré
Mají čluny speciální úpravy například na motorech do ztížených podmínek?

nprap. Jindřich Kment
Čluny mají standardní vybavení, které se běžně používá. Pouze jsou navíc vybaveny vysílačkami, tzv. VRZ ? výstražným rozhlasovým zařízením, megafony, mají výkonné reflektory.

Redakce Ré
V jakých oblastech působíte

nprap. Jindřich Kment
Spadáme pod pořádkovou policii, to znamená že se u nás dělá běžná hlídková služba, dvoučlenné hlídky projedou povodí, provádějí kontrolu chatových oblastí, náplavek, dále kontrolují plavidla v rámci zákona a provádějí dozor nad plavebním provozem, kontrolují malá plavidla a šlapadla v letním období. Část našich příslušníků pracuje jako potápěči, fungujeme samozřejmě také jako servisní oddělení pro ostatní složky policie, kriminálka zadrží pachatele, který něco podle vyšetřování hodil do řeky , tak se obrací na potápěče. Udělá se okamžitě pátrací akce, potápěči dohledávají tyto věci. Někdo zavolá na 158 a upozorní, že plave po řece něco podezřelého a okamžitě operační důstojník kontaktuje nás. Ve spolupráci s naší preventivně ? informační skupinou pořádáme dětské dny, kde v rámci prevence vysvětlujeme, jak se chovat u vody a jaké hrozí nebezpečí. Školy mají možnost si individuálně objednat v rámci školní akce naši návštěvu.

Redakce Ré
Jak často probíhají výcviky potápěčské jednotky

nprap. Jindřich Kment
Potápěč by měl jít do vody minimálně podle interních předpisů jednou za měsíc, potom záleží, jak si nás kdo objedná. Žádná stálá základna na výcviky neexistuje. Někdy probíhají až tři akce do měsíce ? v současné době se podílíme na akci nalezených zbraní pod Palackým mostem. Výcviky probíhají i v podmínkách s nulovou viditelností, aby potápěči trénovali pod vodou i hmat, pokud pracujeme i s podvodními detektory kovu, i zde je třeba průběžně trénovat obsluhu pod vodou.

Redakce Ré
Podílel se tento tým na povodňových akcích na Orlíku a Slapech?

nprap. Jindřich Kment
Máme omezené pole působnosti od Vraného po Roztoky, na povodních jsme se podíleli například v Lahovicích , měli jsme ale také starosti sami se sebou, protože jsme měli sídlo v Modřanech a bohužel se i nás týkala evakuace.

Redakce Ré
Jaké máte potápěčské vybavení?

nprap. Jindřich Kment
Jedná se o základní potápěčskou výstroj, většinou běžné komerční vybavení - dýchací přístroje, žakety, automatiky od firem Technisub, Poseidon, obleky Agama Zlín, Secco 2. Dáme si nějaké požadavky a pokud výrobek tyto požadavky splňuje, projde výběrovým řízením a odpovídá finančním představám, je zařazen do výstroje, mimo běžnou výbavu používáme pro dokumentaci speciálně vyrobený case pro kameru a fotoaparát pod vodu a podvodní detektory kovu.

Redakce Ré
Jaké jsou podmínky pro přijetí uchazeče o práci ve Vaší jednotce?

nprap. Jindřich Kment
Platí obecné podmínky, které platí pro přijetí k policii ? dosažený věk, dosažené vzdělání, samozřejmě se předpokládá zájem a hlavně vztah k vodě, neboť v této jednotce oproti ostatním složkám mají potápěči práci navíc.
V současné době máme v týmu člena, který jezdil v minulosti na moři u tehdy ještě ČNP, další kolega jezdil na trase do Hamburku, někteří dělají ve svém volném čase Vodní záchrannou službu, spousta členů jednotky se potápí rekreačně. Nyní je v týmu zhruba okolo dvaceti policistů.

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>