Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Pojištění lodí v České republice
 
      17. ledna - Současný stav naší společnosti nás přivádí čím dál tím častěji k myšlence, jak zabezpečit co nejlépe, nejúčinněji a za přijatelnou cenu osobní majetek popřípadě majetek firemní.

 
Krádeže a poškozování lodí jsou stále více na denním pořádku a naši redakci v návaznosti na právě probíhající anketu zajímaly možnosti, kde a za jakých podmínek můžeme lodě pojistit.
V průběhu prosince 2004 jsme oslovili jedenáct dle našeho názoru stabilních pojišťoven v České republice a požádali je o vyjádření k jednotlivým typům pojištění, tak jak jsou uvedeny v anketě. Na tomto místě, jakmile jednotlivá vyjádření obdržíme, budou postupně získané informace zveřejněny.


ČESKÁ POJIŠTOVNA, a.s.

Nabídka pojištění lodí, kterou nabízí Česká pojišťovna, je od počátku letošního roku poněkud omezená. V rámci pojištění majetku občanů lze sjednat pojištění pouze pro ?malá plavidla?. Má-li klient sjednáno pojištění domácnosti, vztahuje se toto pojištění i na malá plavidla. Malým plavidlem se rozumí loď nebo plovoucí těleso, jehož délka nepřesahuje 5 m; bez pohonu, popř. s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW nebo s celkovou plochou plachet do 10 m2 . Plovoucím tělesem se pak rozumí předmět nebo pevné seskupení předmětů schopných ovladatelné plavby (např. surf, katamarán). V individuálních případech může ČP malé lodě pojistit prostřednictvím zvláštního ujednání v rámci pojištění domácnosti, případně sjednat zcela individuální občanské pojištění, ale pouze v měřítku pojištění občanů, v žádném případě se tedy nejedná o pojištění velkých lodí či jachet. Pojištění domácnosti platí na území ČR.
K pojištění domácnosti nebo samostatně si lze sjednat také pojištění odpovědnosti za škodu, a to za 372 Kč ročně. Toto pojištění odpovědnosti je možné uzavřít pouze pro plavidla, která nepodléhají evidenci Státní plavební správy ČR a škody jsou hrazeny pouze z pojistných událostí, které se přihodily v tuzemsku. Jde hlavně o škody na zdraví, které vznikají při střetu plavidla s plavcem.

D. Koutská, odbor komunikace ČP

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>