Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Pojištění lodí v České republice
 
      13. února - Kooperativa nabízí pojištění pro plavidla mající platné lodní osvědčení vydané příslušným českým orgánem

 
Nabízíme roční nebo krátkodobé pojištění (minimální doba trvání 6 měsíců).

Územní platnost pojištění ČR + české vodní cesty nebo Evropa + evropské vodní cesty, maximálně však oblast provozu pojišťovaného plavidla na vodní cestě.

Plavidla jsou pojištěna na vodní cestě, v kotvišti, v suchém doku i v uzamčeném prostoru.

Základní rozsah pojištění: poškození, zničení nebo odcizení plavidla (lodní kasko).

Doplňkově lze připojistit odpovědnost za škodu způsobenou provozem plavidla, odpovědnost za škody způsobené pasažérům plavidla (nikoli posádce) a škody nastalé na plavidle a podvozku určeném k přepravě plavidla po souši během přepravy plavidla po souši a během spouštění na a vyzvedávání z vodní cesty.

Úplný rozsah pojištění včetně dodatečně hrazených nákladů resp. výluk z pojištění je uveden v pojistných podmínkách a doložkách, kterými se pojištění plavidel řídí.

Kooperativa, pojišťovna, a. s.

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>