Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Proměny dalmatského města Šibeniku
 
      24. února - Jsou to velké změny, kterými prochází město Šibenik,

 
významné kulturně historické středisko v Dalmácii a uznávané východisko do mimořádně krásného okolí na pevnině i na moři.

Za Titovy Jugoslávie byl Šibenik preferovaným střediskem těžkého průmyslu v jadranském přímoří a jeho význam pro cestovní ruch na Jadranu nebyl zdaleka doceňován a podporován. To se pomalu, ale jistě mění a plány a projekty župní i městské správy směřují k úplné přeměně Šibeniku a jeho okolí v turistický region takového významu, jaký si jeho kulturní a přírodní bohatství zaslouží. Samozřejmě se úplně neeliminuje postavení města jako střediska těžby a zpracování minerálních surovin, ale další jeho rozvoj se zaměří především na výrazné posílení postavení města a jeho okolí v cestovním ruchu.

Jako hlavní rekreační zóna Šibeniku se má podle vypracovaných výhledových plánů rozvíjet celý nedaleký poloostrov Zablaće (jihozápadně od města), který je již nyní centrem rekreačních aktivit v bezprostředním sousedství Šibeniku, a to především svým hotelovým komplexem Solaris. Ten už dnes patří k nejlépe vybaveným jadranským letoviskům především pro možnosti sportování, pro nabídku wellness služeb a pro možnosti talasoterapie (léčbu mořskou vodou). Kromě doplnění ubytovacích kapacit v této lokalitě se má ještě výrazněji rozšířit i nabídka sportovních možností, mimo jiné tu má vyrůst i golfové hřiště.

Severní pobřeží poloostrova Zablaće při průlivu sv. Antonína (kanal sveti Ante) má zůstat nedotčenou přírodní zónou, jejíž dominantu tvoří historická pevnost sv. Mikuláše (tvrdjava Sveti Nikola), která se nyní opravuje. Známé jsou i zdejší vykopávky zařízení někdejších salin. Zablaće však nebude jedinou rekreační zónou Šibeniku. Přímo v samém srdci města, na lokalitě Kulina na poloostrůvku Mandalina v jižní části Šibeniku, vyroste velké sportovní středisko, a to tam, kde se za socialistické Jugoslávie rozkládal vojenský areál o rozloze 5 ha s téměř 30 různými objekty. Bude zaměřeno především na jachting - bude tu vybudován i jachtařský přístav, marina. Jachtařům bude sloužit i nábřeží přímo v Šibeniku, od katedrály sv.Jakuba směrem k jachtařskému klubu.

Též přilehlé ostrovy a ostrůvky mají být lépe vybaveny pro rekreaci a sport, především pro jachting. Má se u nich rozšířit počet kotvišť a různých služeb pro jachtaře. Týká se to hlavně ostrova Žirje (jihozápadně od Šibeniku), kde se počítá s postavením jachtařské mariny.

Plánuje se též vybudování turistického komplexu v jižní části ostrova Zlarin (jižně od Šibeniku), který má výborné předpoklady pro rekreaci a sportování.

Bude využito i přírodního bohatství, které představuje léčivé bahno v Murinském zálivu (jihovýchodně od Šibeniku), kde má vyrůst velké wellness- a relaxační centrum.

Zatím neúplně využitým unikátním zdrojem mimořádných zážitků je národní park Krka , který se rozkládá na ploše přes 100 km2 severně od Šibeniku v povodí řeky Krky, téměř na celém jejím toku. Tato jedinečná řeka, pokládaná právem za nejkrásnější krasovou řeku v Chorvatsku, překonává cestu k moři četnými velkolepými vodopády a peřejemi, protéká divokými soutěskami a vytváří nádherná jezera, zasazená do překrásné přírodní scenérie.

Příroda je tu výrazně ovlivněna blízkostí přímoří. Roste tu na 860 rostlinných druhů s několika endemity, v Krce žije 18 druhů ryb, z toho 10 endemitských; domovem je tu 80 druhů vzácných ptáků, kteří zde i hnízdí. Ze 46 druhů zdejších savců patří mnohé ke vzácným druhům. Tímto přehledem však seznam zástupců živočišného světa zdaleka nekončí.

V poslední době byly zpřístupněny další části národního parku Krka, a to otevřením nových vstupních míst. V těchto intencích se má pokračovat, samozřejmě s co největší opatrností vzhledem k jedinečnosti zdejší přírody.

Povodí řeky Krky, ale především sousední říčky Krčić, jejíž vody výrazně přispívají ke vzniku řeky Krky, je bohaté na kulturně historické památky, o jejichž existenci nemá většina návštěvníků Šibeniku žádnou povědomost. Přitom tyto pozůstatky z období vrcholné a pozdní antiky a z období největšího rozkvětu středověkého chorvatského státu jsou cenným dokladem doby, kdy zdejší kraj byl hustě osídlen, stála tu kvetoucí římská města a osady, byly tu rezidence chorvatských králů a působivé první chrámy středověkého Chorvatska. Mezi opatřeními pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti Šibeniku nebude proto chybět ani větší propagace těchto lokalit i postupné zpřístupňování těchto památek.

Šibenik je však již dnes oblíbeným východiskem výletů po moři na okolní ostrovy patřící k šibenické skupině, jako je Prvič, Zlarin, Krapanj, Kaprije a další. Budou proto rozšiřovány lodní spoje na tyto ostrovy, jakož i základní turistické služby na nich.

www.chorvatsko. cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>