Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Dopis APL
 
      17. července - uveřejňujeme celé znění dopisu APL adresovaného Ministerstvu dopravy.

 

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Vojtěch Kocourek,
náměstek ministra

Vážený pane náměstku,

byli jsme potěšeni, že jste prostudovali naše připomínky k vyhlášce č.241/2002 Sb.uvedené v dopise ze dne 30.3.2005. Ujišťujeme Vás, že chceme být nápomocni hledání kompromisního řešení regulace plavby motorových plavidel, a že nejsme lhostejní k narušování životního prostředí. Uvítali bychom, kdyby na vybraná jednání při přípravě novelizované vyhlášky 241/2002 Sb. byl přizván námi delegovaný zástupce APL. Mezi členy asociace jsou odborníci, kteří mohou přispět ke vzniku všeobecně přijatelného znění nové vyhlášky upravující provoz motorových lodí .
V příloze si dovolujeme poslat text petice na podporu plavby motorových plavidel a podpisy k dnešnímu dni. Rodná čísla podepsaných jsou v databázi petičního výboru. Podpisová akce, která probíhá na www.lode.cz byla iniciována členy APL (Pavlem Klimešem a Petrem Zajíčkem).

Dále přikládáme CD ? Rekreační plavba motorových lodí Labe ? Vltava.

S pozdravem

za výbor APL Ing. Libor Záruba


V Praze 14.6.2005

Ing. Libor Záruba

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>