Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Obnova klášterního komplexu na ostrově Mljet do r. 2008
 
      29. prosince - Podle plánu dubrovnického biskupství, majitele klášterního komplexu P. Marie (Sveta Marija) na ostrůvku ve Velkém jezeře na ostrově Mljet, má být jeho rekonstrukce dokončena do r. 2008. Zda bude tento termín dodržen, záleží především na finančních možnostech biskupství.

 
To pak počítá s využitím obnoveného komplexu po celý rok: v zimě by se v něm měla konat stálá výuka pastoračních pracovníků biskupství, v létě menší vědecká setkání a kulturní akce jako výstavy ap.

Klášter pochází z poloviny 12 stol., kdy jej dal postavit zahumský kníže Deša a daroval jej s celým ostrovem italským benediktinům. Příchod benediktinů z Pulsana znamenal začátek velkého kulturního vzestupu ostrova: kvetlo písemnictví, hudba a další umělecké obory, benediktini se vyznali i ve stavitelství, pěstování vinné révy a olivovníků a dalších užitečných rostlin.
Zprvu byli všichni mniši Italové, avšak později se situace změnila, zejména po r. 1410, kdy se ostrov stal součástí Dubrovnické republiky. Od té doby se klášter stal ohniskem chorvatské vědy a kultury - působili tu významní vědci, básníci, historikové, jako např. Mavro Vetranović, Ignat Djordjić, Alfonzo Getaldić, Ludovik Crijević a další.

Když Napoleon po svém vítězném tažení jadranským přímořím zrušil republiku Ragusu (tj. Dubrovnickou republiku), opustili mljetští benediktini ostrov a na jejich místo přišli piaristé, později jezuiti. Když se v celé Dalmácii ujalo vlády Rakousko, používalo sice klášter podle svých záměrů, ale uznávalo, že jde o církevní majetek. To Královská Jugoslávie uplatnila striktně požadavek, aby se klášter stal majetkem státu a jako takový byl pak zapsán do pozemkových knih. V r. 1940 však na základě soudního rozhodnutí byl zápis vymazán a majetek vrácen biskupství.

Po druhé světové válce byl klášter a veškerý jeho majetek znárodněn. Prostory kláštera využívala pak jako hotel "Melita" cestovní kancelář Atlas Dubrovník, která užívala i jeho ostatního nemovitého majetku. Po rozpadu socialistické Jugoslávie jej získala občina Mljet a v r. 1998 dostalo devastovaný a chátrající majetek zpět dubrovnické biskupství.

ČTK

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>