Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Plavba na našich vodách ? kde je zakopaný pes?
 
      20. února - Je až s podivem, jak silné reakce vyvolávají diskuze kolem plavby na našich vodách. Zdálo by se, že plavba je terčem pozornosti především hrstky ?ekologů?(ti opravdoví ať prominou), jejichž argumentace nezřídka schovává jiné zájmy a snaží se za každou cenu poškodit majitele lodí, zejména motorových v očích široké veřejnosti. Tak jednoduché to však zase úplně není.

 
Jak to začalo ? aneb pokus o návrat k normálu

Začněme poněkud ze široka. Po opětném povolení motorové plavby a následném vstupu ČR do EU se zdálo, že vodní motoristé budou opět moci provozovat své aktivity. Bohužel, ukázalo se, že některým lidem motory na vodě silně vadí a že tito lidé mají určitou nezanedbatelnou sílu, se kterou svůj zájem plavbu zakázat prosazují. Na počátky tohoto snažení si velmi dobře pamatuji, když jsem byl pravděpodobně omylem pozván na tiskovku ekologické aktivity resp. skupiny chatařů vedených ing. Filkou. Na tiskovce byli přítomni zástupci ?velkých médií? tedy TV NOVA, PRIMA, ČT v očekávání senzace. Dost se divili, že se nekonala. Tenkrát jsme spolu s ing. Svobodou(ČSVM), E. Skořepovou(Yacht) a ing. Häcklem(SPS) celý záměr očernit loďaře lehce smetli ze stolu a tzv. ekologům, resp. jejich naprosto hloupé a nepravdivé argumentaci se na celé kolo vysmáli.

Pes je v lidech

Věci se pak ovšem posunuly mnohem dál. Aktivisté dál pracovali a průběžně zásobovali média údaji o plavebních nehodách poukazujíce stále na mediálně zajímavé, ovšem (naštěstí) pouze vykonstruované ?zakrvácené přejeté děti?, ?ubohé rekreanty na plážích koupající se v oleji vypouštěném z lodních motorů?, apod. Na druhé straně vznikla APL, tedy asociace mající hájit zájmy prodejců lodí a ovšem i lodní veřejnosti a dále dvě petice organizované na našem webu (ta druhá i s podporou APL) za práva lodní veřejnosti. Mezitím se do věci ovšem vložili i další lidé, kteří vytušili svou příležitost.

Jako první zaznamenali úspěch aktivisté, jimž se podařilo vylepšit argumentaci a do věci zatáhnout ombudsmana. Odtud už byl jen krůček k politikům, kteří shodou okolností právě teď před volbami shání hlasy kde to jen jde. Vyhláška s omezeními pro motory na vodě dostala tedy od úřadů zelenou a vydala se na svou zprvu poněkud utajenou pouť po kancelářích státní správy za svým cílem. Ve chvíli, kdy státní úředníci přece jen potřebovali určitá jednání s ?protistranou? realizovat, vyplula na povrch, ovšem v konečné podobě. Chvíli trvalo, než jsme pochopili, že jde o připravenou a hotovou věc, na níž žádná jednání nic nezmění. Následně se do věci vložili někteří prodejci, když pochopili, že omezení prostě jsou nevyhnutelná, argumentace že je ryze účelová a cílem že jsou politické body a že vlastně některé body chystaného předpisu jsou slučitelné s jejich některými obchodními záměry. Pod rámcem APL, která se této věci doposud příliš nevěnovala, se vydávají na poslední chvíli na ministerstva a snaží se ze situace vytěžit (pro sebe) maximum. Vzniká tak předpis, který přináší zklamání na všechny strany. Jezdit se smí i nesmí, ptáci se chránit budou i nebudou, motory ekologickým předpisům musí i nemusí vyhovovat.

Zakázat plavbu se nepovedlo (zatím)

Ano, na všech stranách nakonec paradoxně zůstává poměrně silný dojem křivdy. Ukázalo se nyní, že každá skupina tvrdě lobuje za své cíle a obecný konsenzus nehledá a vlastně vůbec najít nechce. Lidé kolem vody jsou rozděleni do skupin vedených výhradně svými zájmy a rozumné řešení je stále kdesi v nedohlednu. Proto se dá očekávat další pokračování v boji za ?legitimní práva? jednotlivých skupin.

Co bude dál?

Co by. Dál budou na loďaře nadávat někteří chataři vypouštějíc své jímky do okolní přírody šetříce mizerný peníz za vyvážku, odplivnou si také někteří rybáři, kteří na břehu po sobě zanechávají ostatky ukořistěných ryb včetně plechovek od piva a coca-coly a všelijakého dalšího svinstva, rovněž někteří plavci budou se dál prát ze svá práva a překonávat hrdinně vodní toky přes plavební dráhu, riskujíc tak své zdraví a životy(a samozřejmě případné průšvihy s pořádnými postihy pro loďaře - (vidíte, vždyť jsme to pořád říkali!), někteří loďaři dál budou jezdit v místech a obdobích, kde je plavba zakázána a budou svými neekologickými motory špinit naše vody, rušit ptáky a konečně někteří prodejci lodí a lodních motorů budou dál prohlašovat, že jen jejich zboží je to jediné a pravé, zkrátka vhodné pro naše vody?a státní orgány budou tomu všemu především přihlížet.

Facit

Účelem tohoto článku bylo poukázat na to, že se nakonec musíme logicky zeptat: Copak to, co v EU je povoleno, musíme zakazovat a to prostředky, kterým se těžko brání a navíc nevedou-li k cíli, t.j. jednou provždy vymezit každé zájmové skupině rozumný prostor? Je proto nutné špinit poctivou práci, kterou se lidé toužící po plavbě na vlastní lodi dostali ke svému cíli? Copak vodní motorista je třídní nepřítel?
Plavba na motor se nám líbit nemusí, ale mohli a měli bychom respektovat rozumná fakta a argumenty všech zúčastněných. Pro opravdového vodního motoristu je totiž kupodivu, kromě jiného, základem jeho vášně kladný vztah k přírodě..

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>