Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Přístupové cesty na Jadran
 
      1. června - Chorvatská silniční síť, a to především přístupové cesty na Jadran, byla po dlouhá léta slabým článkem v rozvoji cestovního ruchu v Chorvatsku.

 
Proto před několika léty přistoupily nejvyšší chorvatské orgány k zásadnímu a velkorysému řešení dopravních problémů. Byl vypracován komplexní plán a v souladu s ním se s největším urychlením postupně budovaly a stále budují nové dálnice, především z chorvatského vnitrozemí na Jadran (podrobněji tematický článek: Rozšíření chorvatské dálniční sítě v r. 2005 a v dalších letech).

Nejvýznamnější z nich je dálnice ze Záhřebu do Splitu, jejíž poslední úseky byly dány do provozu v červnu 2005.
Na doplnění dálniční sítě se však pracuje i v dalších oblastech Chorvatska. Tak např. pokračuje výstavba dálnice ze Splitu do Ploče, před dokončením je výstavba tzv. Istrijského ypsilonu, buduje se úsek dálnice z Krapiny na chorvatsko-slovinskou hranici atd. Ve výstavbě je i řada komunikací z dálnice Záhřeb - Split do pobřežních míst.

V současné době se platí poplatky na těchto dálnicích (případně dokončených úsecích dálnic) a komunikacích (výši poplatků je možno najít na stránce Informace pro motoristy - Dálniční poplatky):

 na budované dálnici Macelj (u hranic se Slovinskem) - Záhřeb: úsek Krapina - Záhřeb
 Záhřeb - Split (Dugopolje)
 Goričan (u hranic s Maďarskem) - Záhřeb
 Záhřeb - Rijeka
 Rijeka - Rupa (u hranic se Slovinskem, na sever od Rijeky)
 tunel Učka
 most na ostrov Krk
 Bregana (u hranic se Slovinskem) - Záhřeb
 Záhřeb - Županja (u hranic se Srbskem)


Perspektivním velkorysým řešením dostupnosti Jadranu a navazujícího Jonského moře ze západní, střední i severní Evropy má být mezinárodní projekt projekt, který bude představovat dálnice vedoucí ze západní Evropy (a přípojkou na střední, resp. severní Evropu), která povede rovnoběžně s mořem vnitrozemím Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Albánie a Řecka. Z této dálnice by pak směřovaly odbočky do jednotlivých pobřežních oblastí. Záměr je to skvělý, protože vyřeší mimo jiné rychlou dosažitelnost přímořských letovisek ve všech uvedených zemích, a to prakticky z celé Evropy, bez zahlcení přímoří auty a výfukovými zplodinami. Část projektu se již začíná realizovat, u některých částí nebylo zatím dosaženo konsenzu co do trasy dálnice; chybí i finanční prostředky (a ty by musily být vzhledem k tak velkorysému záběru obrovské), ale i konsenzus všech zúčastněných, včetně potenciálních investorů.

V novější době byly postaveny nové mosty na ostrovy, které většinou nahradily staré, nevyhovující. Pro informaci uvádíme jejich současný přehled:

 na ostrov Krk se jezdí od města Kraljevica na Chorvatském přímoří přes Krcký most (auta platí mostné)
 dopravu z pevniny na ostrov Pag zajišťuje most u osady Miletići
 Maslenický most přes Novigradskou úžinu v Severní Dalmácii, zničený za války v 90. letech, je znovu postaven a ve výborném stavu. Bohužel zvolená poloha nového mostu je příčinou častých uzavírek nebo omezení provozu zejména pro nákladní auta a autobusy za větrného počasí. Diskutují se návrhy a zpracovávají plány na vyřešení situace.
 přestavěn byl most z pevniny do Tisna na ostrově Murteru v Severní Dalmácii
 most z Privlaky na ostrov Vir (přes Privlački Gaz) u Ninu v Severní Dalmácii
 přestavěn a zmodernizován byl most mezi ostrovy Ugljan a Pašman v Severní Dalmácii
 most přes ústí ponorné řeky Rijeka Dubrovačka do moře (před vjezdem do Dubrovníku ze severu) byl dán do provozu v r.2002.

Zkracuje se tak cesta do Dubrovníka o objezd celé Rijeky Dubrovačky (objížděl se celý její tok od ústí až k mohutné vyvěračce a po druhém břehu řeky opět až k ústí). Tato krasová řeka není příliš dlouhá, celý její objezd, a tedy úspora představuje asi 12 km, ale nebyl to rychlý, ani příjemný úsek. Úzká a nepřehledná silnice tu vedla v četných zákrutech hustou zástavbou a zácpy tu byly velmi časté.


S výjimkou mostu na ostrov Krk se zatím na těchto mostech neplatí poplatek.
Na naší stránce Informace pro motoristy uvádíme návrhy přístupových tras, poplatky na dálnicích, ceny pohonných hmot apod.
Autobusovou dopravu z České republiky do Chorvatska zajišťuje větší počet českých dopravců z celé ČR, někteří ve spolupráci s chorvatskými dopravci. Jízdenky prodává i řada cestovních kanceláří. Na internetu jsou vyhledávače autobusového spojení: IDOS - jízdní řády (www.idos.cz) a ONLINE BUS (www.onlinebus.cz).
V zimních měsících, stejně jako v předsezóně a posezóně je jen velmi málo spojů s Chorvatskem, výhradně jen na trasách Praha - Záhřeb (a zpět) a Praha - Split (a zpět). Cesta do Záhřebu trvá přitom asi 11 hodin, cesta do Splitu pak 18 hodin. S blížící se sezónou spojů přibývá (od začátku června do konce září), odjezdovým místem autobusů bývají i další místa v Česku - Brno, Ostrava aj., značný bývá i počet možných nástupních míst, např. Tábor, České Budějovice, Olomouc, Znojmo, Mikulov a další. Rovněž cílových míst v Chorvatsku je mnoho - od nejseverněji položeného Umagu až do jižní Dalmácie.
Kromě toho je možno využít i autobusů cestovních kanceláří, které do přímoří pořádají zájezdy a jejichž autobusy nejsou vždy plně vytíženy. Jejich ceny v žádném případě dosud nepřesahovaly ceny autobusových firem. Nevýhodou pouze je, že volná místa může dát cestovní kancelář k dispozici až na poslední chvíli před odjezdem, když už není předpoklad dalšího prodeje zájezdu.

Autobusová síť v Chorvatsku je poměrně hustá. Především pobřeží má linek mnoho a spojení mezi jednotlivými městy a letovisky je velmi dobré. Je škoda, že turisté velmi málo využívají autobusovou dopravu na ostrovech (např. na Cresu, Krku, Ugljanu, Pašmanu, Brači a dalších), přestože je velmi slušná. Časté spoje (s návazností na trajekty) umožňují turistům bez aut pohybovat se poměrně snadno po ostrově. Informace o jízdních řádech mohou podat místní turistická sdružení či místní provozovatel autobusové dopravy (např. na Brači: www.autotrans-brac.hr).

Podle našich informací zatím neexistuje celochorvatský vyhledávač autobusového spojení. Pro turisty mohou být užitečné následující odkazy:

http://www.pulapromet.hr Pulapromet - městské a příměstské linky (Pula): www.pulapromet.hr Autotrans Rijeka - regionální a meziměstské linky: www.autotrans.hr Autotrolej Rijeka - městské a příměstské linky: www.autotrolej.hr Liburnija Zadar - městské a příměstské linky: www.liburnija-zadar.hr Autobusové nádraží ve Splitu (Autobusni kolodvor Split) - mezinárodní, dálkové i místní linky: www.ak-split.hr Promet Split - městské a příměstské linky: www.promet-split.hr Libertas Dubrovník - městské a příměstské linky: www.libertasdubrovnik.hr Autobusové nádraží v Dubrovníku (Autobusni kolodvor Dubrovnik) - meziměstské linky: www.libertasdubrovnik.com
 Autobusové nádraží v Záhřebu (Autobusni kolodvor Zagreb) - mezinárodní, dálkové i místní linky: www.akz.hr

Taxislužba
Taxislužba je k dispozici v městech a ve větších rekreačních střediskách.
Uvádíme přibližné ceny z roku 2006:
 nástupní taxa: 25 kun,
 cena za 1 km jízdy: 7 kun,
 cena za 1 km jízdy v noci, v neděli a o svátcích: + 20 %,
 čekání 1 hod.: 80 kun,
 cena za 1 ks zavazadla: 5 kun.

Železniční doprava
Od r. 2003 provozovaly České dráhy po tři sezóny přímé vlakové spojení mezi Prahou a Splitem s názvem "Jadran Express". Bohužel, v r. 2006 tento vlak nebude jezdit (viz aktualita: Jadran Express letos nebude jezdit).
Ostatní vlaková spojení předpokládají dva až tři přestupy, délka cesty do Splitu se pak pohybuje mezi 18 a 26 hodinami. Je možno cestovat přes Vídeň (a zde přestupovat) nebo přes Budapešť (zde je též nutno přestupovat, a to ještě mezi dvěma nádražími). Cena jízdenky (nikoli zpáteční) se pohybuje kolem 3000 Kč. Ze Záhřebu do Rijeky je spojení poměrně časté.

Do Istrie je doprava ještě komplikovanější, s mnoha přestupy. Lze použít jakýkoli evropský expres do italských Benátek (přes Vídeň či Mnichov), před Benátkami (v Cervignanu) přestoupit, v slovinské Divače opět a pak celou Istrií přes Buzet do Puly. Neméně složitá je i cesta přes Lublaň a Postojnu.

Informace:
 Vyhledávač vlakového spojení IDOS - jízdní řády: www.idos.cz
 Chorvatské železnice (Hrvatske željeznice): www.hznet.hr

Letecká doprava
Letecké spojení s Chorvatskem zajišťují i v r. 2006 České aerolinie (www.csa.cz) ve spolupráci s chorvatskou leteckou společností Croatia Airlines (www.croatiaairlines.hr). V zimních měsících, uskutečňují své lety podle zimního letového řádu, v období od 26. března do 28. října 2006 podle letního letového řádu.
Pokud jde o letecké spojení s Chorvatskou republikou v zimním období, obstarávají je letadla obou leteckých společností až třikrát týdně, podle zájmu a poptávky veřejnosti, a to na lince Praha - Záhřeb a zpět. Let trvá přibližně 1.30 hod. Pobřeží v té době nemá žádné přímé spojení.

Podle letního letového řádu létají letadla mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou do Záhřebu a do Splitu, do jiných míst Chorvatska nejsou přímé lety uskutečňovány. Do Záhřebu se z Prahy létá každý den, stejně tak i opačným směrem. Z Prahy do Splitu (i opačně) se uskutečňují lety 4x týdně. Let trvá 1.30 až 2 hod. Nejlevnější letenka u ČSA stojí letos 7990 Kč (při splnění určitých podmínek, jako je zaplacení nejméně 7 dní před odletem, určitá délka pobytu v Chorvatsku aj.). Letištní poplatek se připočítává k ceně letenky a činí v současné době 1856 Kč. Platí se i manipulační poplatek 800 Kč, takže celková cena letenky je 10646 Kč. Přibližně stejná je i cena, pokud se letenka kupuje u Croatia Airlines. Mnoho se neliší cena letenky do Splitu, rovněž se k ní připočítávají další, řádově stejně vysoké poplatky.

Pokud má turista zájem o leteckou dopravu do jiných míst Chorvatska, pak může použít dopravu do Záhřebu a tam přesedne na letadlo do místa, kam má Croatia Airlines zavedeny letní lety, Jsou to: Dubrovník, Zadar, Rijeka, Pula, Brač a ve vnitrozemí Osijek. Cena letenky však při těchto kombinovaných letech přijde dráž.
V každém případě je třeba vzít na vědomí, že v letecké dopravě je poptávka značně vyšší než nabídka. je tedy třeba provést booking velmi brzy, před vlastní sezónou. Určité slevy na dopravném je možno získat jen při pevné rezervaci na určité datum.

V dubnu 2006 přibylo další pravidelné letecké spojení s Jadranem. Nízkorozpočtová letecká společnost SkyEurope létá na lince Praha - Dubrovník, a to za ceny od 290 Kč (Informace: www.skyeurope.com).
Velké cestovní kanceláře (touroperátoři) prodávají zbylá volná místa při svých charterových letech i ostatním cestujícím. Některé cestovní kanceláře realizují tento prodej již od května běžného roku. Jiné cestovní kanceláře, jichž je většina prodávají zbylá místa až před samotnou realizací letu, to je cca tři týdny až několik málo dní před odletem. Ceny těchto letů jsou značně nižší než ceny pravidelných letů ČSA a Croatia Airlines. Rozdíl v cenách pravidelných letů a charterových zbylých míst je asi o jednu třetinu nižší ve prospěch charterových letů. Je třeba vzít v úvahu, že volná místa v charterových letadlech bývají většinou ve spojích na okrajích sezóny.

Civilní letiště mezinárodní jsou v současné době na těchto místech na jadranském přímoří:

 ve Splitu (Split - Kaštela): www.split-airport.hr,
 v Dubrovníku (Dubrovnik - Čilipi): www.airport-dubrovnik.hr,
 v Zadaru: www.zadar-airport.hr,
 v Pule: www.airport-pula.hr,
 Rijece (Rijeka - Omišalj, na ostrově Krku): www.rijeka-airport.hr,
 ostrově Brači (jen pro menší letadla): www.airport-brac.hr.

www.chorvatsko.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>