Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Jak si koupit loď přes brokera?
 
       Na náš trh v současné době přichází brokerská společnost Schmidt & Partner. Vzhledem k tomu, že se pokud vím, jedná o první takovou společnost aktivní v České republice, využil jsem setkání se slečnou M. Hovorkovou, zástupkyní Schmidt&Partner v ČR, abych jí položil několik otázek.

 
Ré: Kolik obchodních případů S & P realizuje?
M. H.: V posledních letech S & P realizovalo cca 150 prodejů ročně. V letošním roce dochází po cca po osmi letech recese v obchodě s loděmi k velkému zájmu o nové i použité lodě. Většina kapacit velkých lodních výrobců je vyprodána často až do roku 2002. Očekáváme, že letos počet realizovaných obchodních případů společností S & P bude rovněž podstatně vyšší.
Ré: Jakým způsobem je možné seznámit se s nabídkou lodí S & P?
M. H.: S & P má ve své nabídce cca 550 lodí všech kategorií. S nabídkou je možné se seznámit v obchodním zastoupení S & P pro Českou republiku a dále v kancelářích v Anglii, Německu a Itálii. Současně s aktuální nabídkou se můžete seznámit na internetové stránce www.boat.de/msp/.
Ré: Co je nutné podniknout v případě, že se zájemce rozhodne koupit některou z nabízených lodí?
M. H.: 1/ po detailním projednání technických parametrů a podmínek, je nutné si sjednat termín a navštívit a prohlédnout si osobně loď,
2/ v případě zájmu, požádat S & P o odborné posouzení technického stavu lodě,
3/ v případě, že se rozhodnete loď koupit, tak s S & P podepíšete kupní smlouvu a zaplatíte dohodnutou cenu.
Ré: Jaké služby při prodeji poskytujete?
M. H.: Úkolem S & P je poskytnout komplexní služby jak prodávajícímu tak kupujícímu. Kupující musí být ujištěn, že veškerá dokumentace je pravdivá a cena odpovídá situaci na trhu. Současně S & P potvrzuje, že loď je nebo byla zaregistrovaná v lodním registru. S & P zde působí mimo jiné i jako správce veškeré dokumentace a jako místo převodu peněz. Pro kupujícího může zajišťovat i další služby, např. pojištění lodě, registrace, dopravu lodě na určené místo, finanční poradenství, atd.
Ré: Jaké jsou záruční možnosti?
M. H.: Pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak, pak na koupi použité lodě není poskytována žádná garance. Povinností S & P je jak je výše uvedeno překontrolovat technický stav a správnost uváděných údajů. Za celou dobu existence S & P ( 12 let ) se nestalo, že by byla vznesena z těchto důvodů nějaká reklamace. Závěrem bychom chtěli uvést, že i pro zákazníky v České republice jsme připraveni zprostředkovat prodej jejich lodí v zahraničí!

Petr Zajíček

<< Předchozí

Přehled článků