Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Technická porucha výtahu na Orlíku
 
      19. června - sdělení SPS č. 48/2006 ze dne 15.06.2006 o zastavení plavby přes vodní dílo Orlík.

 

Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě Státní plavební správa zastavuje plavbu na vodní cestě Vltava ř. km 144,65 (vodní dílo Orlík).

Odůvodnění: Povodí Vltava, s. p., závod Dolní Vltava jako správce vodní cesty požádal o zastavení přepravy malých plavidel přes vodní dílo Orlík z důvodu technické poruchy na výtahu pro malá plavidla.

Platí do: odvolání
(č. j. 3325/PH/06)
Ředitel pobočky
Ing. Tomáš H ä c k l , CSc. v. r.

www. spspraha.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>