Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Splavnění středního Labe má prodloužit labskou cestu na 870 km
 
      2. dubna - Splavnění Labe v úseku mezi Chvaleticemi a Pardubicemi má prodloužit labskou vodní cestu z Hamburku na téměř 870 kilometrů. Ministerstvo životního prostředí ale neudělilo výjimku výstavbě tříkilometrového kanálu u Přelouče, který má umožnit lodím plout po Labi až do Pardubic.

 
Etapy splavnění středního Labe:

1) Úpravy koryta Labe mezi Chvaleticemi a Přeloučí:
Zahrnuje prohloubení a rozšíření stávajícího koryta řeky v délce asi 9,5 kilometru, a to v prvním zhruba tříkilometrovém úseku na dvoulodní provoz, zbytek na jednolodní provoz. Dno bylo v celé šířce prohloubeno, byly upraveny břehy. Na konci dvoulodního úseku na pravém břehu před mostem v Řečanech vzniklo čekací stání. Na jednolodním úseku jsou dvě výhybny.

2) Plavební stupeň Přelouč II.:
Projekt počítá s výstavbu plavebního kanálu v délce 3150 metrů po pravém břehu Labe u Přelouče a plavební komory. U komory měl vyrůst také nový velín. Součástí plánů stavby jsou i dva nové mosty, jeden přes plavební kanál a jeden přes Labe, a přeložka asi 800 metrů silnice mezi Přeloučí a obcí Břehy a zhruba stejného úseku silnice do Lohenic. Součástí projektu je i nový biokoridor podél celého pravého břehu kanálu.

Podle ministerstva životního prostředí by ale stavba zásadně ovlivnila život 26 kriticky a silně ohrožených živočichů a rostlin unikátních Slavíkových ostrovů. Zájem na výstavbě podle něj nepřevážil nad zájmy ochrany přírody. Stavba vodního stupně není podle názoru MŽP opodstatněná, protože není jistá stavba jezu v Děčíně, který má umožnit splutí řeky k hranicím s Německem. Ministerstvo také argumentuje rozdíly v zamýšlených hloubkách na horním a středním toku Labe. Zatímco pro úsek od Děčína plány počítají se 140 centimetry, mezi Přeloučí a Pardubicemi by to mělo být 220 centimetrů. Kapacita železničních tratí podél Labe je přitom pro přepravu materiálu volná. Éra velkých vodních děl už podle MŽP skončila.

3) Úsek Přelouč - Pardubice:
Tento již splavný úsek si vyžádal lokální úpravy koryta (vyčištění profilu a lokální prohrábku dna na hloubku 2,7 metru) a především modernizaci plavební komory v Srnojedech.

4) Přístav Pardubice:
Kolem pardubického přístavu by mělo vzniknout logistické centrum s napojením na silniční i železniční dopravu. Přístavní zeď dlouhá 480 metrů měla umožnit zřízení čtyř překladišť z vody na silnici či železnici.

ČTK

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>