Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Demonstrace před Ministerstvem dopravy má ohlasy
 
      16. dubna - Páteční protestní akce, kterou zorganizovala Česká asociace vodních skútrů (ĆSAVS) a kterou podpořilo Sdružení majitelů rekreačních plavidel, přináší první pozitivní výsledky.

 
Se svou troškou do mlýna pozdě, leč přece nakonec přispěchala i APL,(Asociace prodejců a výrobců lodí) která dnes vydala prohlášení, které níže zveřejňujeme. Poklidné páteční demonstrace se za početné asistence médií zúčastnilo asi 50 majitelů vodních skútrů a také několik majitelů rekreačních motorových lodí, kterým stávající vyhláška Ministerstva poněkud škodolibě neumožňuje se věnovat svému koníčku v letní sezóně, zatímco v ostatní době jezdit většinou smějí. Přes pokusy dojednat s Ministerstvem dopravy rozumný kompromisní zákon, který by umožnil plavbu po vybraných tocích a přehradních nádržích, vždy nakonec zůstane u slibů ze strany Ministerstva. Tato neúnosná situace přiměla právě ĆSAVS k razantnější akci. Připomínáme, že současný stav vychází maximálně vstříc skupině chatařů, kteří se pod záminkou ochrany přírody sdružili do skupiny odpůrců plavby a označují se jako SOPK.

Jak ze situace logicky vyplývá, je nutné neustále vyvíjet tlak na dotčené orgány státní správy, aby tento nelogický a nevyhovující stav korigovaly tak, aby rozumně vyhovoval všem zainteresovaným skupinám. Vítáme proto dnešní aktivitu APL, která přináší současnému tlaku na MDCR významnou podporu, která, jak doufáme přinese v důsledku větší naději na úspěch v jednání.


Prohlášení APL k demonstraci

Ministerstvo dopravy
k rukám ministra

cc. Odbor plavby
Mgr. Vít Šimonovský

V Praze dne 16.4.2007

Prohlášení k demonstraci majitelů lodí a vodních skútrů

Vážený pane ministře,

Asociace prodejců a výrobců lodí se tímto připojuje k požadavkům a názorům České sportovní asociace vodních skútrů a Sdružení majitelů rekreačních plavidel, vyjádřených na demonstraci v pátek 13.4. Souhlasíme s nimi a podporujeme tyto jejich aktivity.

Jsme toho názoru, že vyhláška 241/2002 Sb. poškozuje nejen majitele lodí a vodních skútrů, ale zároveň škodí i firmám v tomto oboru. Tato vyhláška zcela absurdně zakazuje plošně provoz vodních skútrů v celé České republice v létě a umožňuje ho pouze v zimě. Myslíme, že každý ví, že jde o letní sport. Proto považujeme tuto vyhlášku za špatnou. Stejně tak další omezení pro lodě, zejména plošný zákaz jejich ježdění ve skluzu, jsou zrovna tak absurdní. Vždyť většina moderních lodí je navrhována pro plavbu ve skluzu, jezdí tak ve všech zemích světa a nikomu to neškodí.

Navrhujeme tuto vyhlášku zrušit jako naprosto nadbytečnou normu. Pravidla provozu a bez-pečnosti na vodě upravuje již Vyhláška č. 344/1991 Sb, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti, ekologické limity a emise velmi přísně upravuje Nařízení vlády č. 174 z 2. května 2005. Dozor na vodě zajišťuje Státní plavební správa. Případná omezení plavby v některých lokalitách je možné řešit značkami o omezení rychlosti, zákazu plavby do vyzna-čených míst, vyznačením bójkami oblastí pro plavce, lyžaře, skútraře apod. Není žádný důvod, proč by měl existovat plošný zákaz plavby daný touto kontroverzní vyhláškou.

Jsme členy Evropské unie. Země EU v posledních letech velmi významně podporují rekre-ační plavbu. U nás jsou ovšem znát opačné trendy zakazující jakékoli aktivity na vodě. Nero-zumíme tomu, proč. Rekreační plavba je krásným způsobem odpočinku a sportu pro široké vrstvy obyvatelstva a přitom při dnešních moderních motorech, bezhlučných, nízkoemisních a ekologických nikoho neobtěžuje. Proto je také v EU podporována. V České republice jako by se ovšem zastavil čas a myšlení před třiceti lety v minulém režimu, kdy zakazovat občanům cokoli bylo normální...

Jsme připraveni účastnit se jednání o zrušení nebo o změnách vyhlášky 241/2002 Sb. Žá-dáme o přizvání k těmto jednáním.

Za legislativní skupinu APL

Ing. Petr Novotný
Ing. Vladimír Toman
Oldřich Straka

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>