Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Co nového?


Sezónní konzuláty a pomoc v nouzi při cestě a pobytu v Chorvatsku
 
      19. června - Vzhledem k tomu, že je Chorvatsko nejoblíbenější destinací českých turistů, dochází tam každoročně i k největšímu počtu závažných nehod během cesty či pobytu.

 
Za poslední léta sice poklesl počet úmrtí při dopravních nehodách, ale bohužel vzrostl počet úmrtí při vodních sportech (upozorňujeme na loňskou aktualitu, která je však stále aktuální: Nepřeceňujte o dovolené na Jadranu své síly a možnosti).Na konzuláty se lze obrátit v případě nepředvídaných událostí, jako je například ztráta cestovních dokladů, krádež, dopravní nehoda, hospotalizace, úmrtí v zahraničí a podobně. Sezónní konzuláty mají stálou pohotovost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Konzulární jednatelství Split (Sezonski konzulat Republike Češke u HR)

Obala H.N.P. 5/III (Riva)
21 000 Mutogras (Split)
Republika Hrvatska

tel: 00385/(0)21344866
e-mail: KJSplit@inet.hr
mobil (nepřetržitá služba): 00385(0)916121660
doba činnosti: 15.6. - 15.9. 2007
provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 7:45 - 16:15 hod.
úřední hodiny: pondělí - pátek: 9:00 - 12:00 hod.
působnost úřadu: celé území Dalmácie (tj. od města Karlobag na jih)


Konzulární jednatelství Rijeka (Sezonski konzulat Republike Češke u HR)

Trg 128. brigade Hrvatske vojske
51 000 Rijeka
Republika Hrvatska

telefon: 00385/(0)51212515
mobil (nepřetržitá služba): 00385(0)916121560
e-mail: KJRijeka@inet.hr
doba činnosti: 15.6. - 15.9. 2007
provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 7:45 - 16:15 hod.
úřední hodiny: pondělí - pátek: 9:00 - 12:00 hod.

Pro úplnost ještě uvádíme kontaktní údaje na velvyslanectví v Záhřebu:

Velvyslanectví České republiky (Veleposlanstvo Češke republike)
Savska cesta 41/VIII,
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

tel.: 003851(0)1/6177246, 6121558
fax: 003851/1/6176630, 6177239
mobil (nepřetržitá služba): 00385-(0)91-6121533
e-mail: zagreb@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/zagreb
provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 7:45 - 16:15 hod.>
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek: 9:00 - 12:00 hod.
nepřetržitá služba: (00385) 916121533


Pomoc v nouzi
(převzato z materiálů Ministerstva zahraničních věcí České republiky, www.mzv.cz)

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen ?ZÚ?). Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen ?občan?), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci ZÚ.

Občan má možnost obrátit se na ZÚ a žádat o poskytnutí jeho pomoci či jiné součinnosti, přitom je však potřebné, aby občan v odpovídající míře kooperoval se ZÚ při řešení svého problému. ZÚ za tímto účelem zajišťují nepřetržitou službu.

V případě havárie
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na odtahovou nebo opravárenskou firmu apod.

V případě hospitalizace
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na zdravotní pojišťovnu, v některých případech ve zprostředkování repatriace, v komunikaci s ošetřujícím lékařem apod.

V případě úmrtí
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, zjištění otázky uvolnění lidských pozůstatků k repatriaci do ČR, v komunikaci s místní policií v případě potřeby apod.

V případě omezení osobní svobody
V případě zadržení nebo uvalení vazby je právem občana požádat o spojení s příslušným ZÚ ČR působícím ve státě či akreditovaném pro stát, jehož orgány o omezení osobní svobody občana rozhodly. Pomoc spočívá zejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, v provedení konzulární návštěvy ve vězeňském zařízení na žádost občana či jeho příbuzných apod.

V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů
Při okradení nebo ztrátě cestovních dokladů je třeba kontaktovat příslušný ZÚ a následně se dostavit na ZÚ osobně k dalšímu řízení podle povahy případu a po dohodě s příslušným pracovníkem ZÚ. Na základě protokolu policie (podle místních podmínek) vystaví ZÚ, po ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR, náhradní cestovní doklad. Doba potřebná k vydání náhradního cestovního dokladu vychází z doby potřebné k ověření totožnosti a státního občanství. Občan může k rychlému vyřízení záležitosti přispět zejména poskytnutím správných a úplných údajů o své osobě a o svých rodinných příslušnících, které jsou pro ověření totožnosti nezbytné. Náhradní cestovní doklad je určen k jednotlivé cestě (zpravidla k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena.

V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků
Nejrychlejší způsob pomoci je zaslání peněz prostřednictvím specializovaných organizací (např. Western Union, Chequepoint) příbuznými či přáteli. Vedle rychlosti je výhodou této formy i široká síť poboček organizací zprostředkovávajících zaslání finančních prostředků (takže občan nemusí cestovat k ZÚ) i neomezená výše zasílané částky. V závislosti na různých okolnostech je možno obdržet peníze touto formou v řádu desítek minut.

Další formou je provedení tzv. doplňkového prodeje valut občanovi ze strany ZÚ, v rámci něhož vyplacení ekvivalentu vyplácené částky v cizí měně předchází potvrzené zaslání odpovídající sumy v Kč na účet Ministerstva zahraničních věcí ČR příbuznými či přáteli občana žádajícího o pomoc. V tomto případě je výše částky omezena pouze na sumu nutnou k zabezpečení dopravy občana do ČR a není možno ji použít např. na prodloužení pobytu v zahraničí.

Existují i další, výjimečně využívané, možnosti jako je např. poskytnutí půjčky ve zcela mimořádných případech, kdy nelze na základě konkrétních okolností postupovat jiným, standardním způsobem.

Pomoc může spočívat i v poskytnutí informací nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými, zjištění nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu zajištění návratu občana do ČR apod.

www.chorvatsko.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>