Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Sezónní konzuláty a pomoc v nouzi při cestě a pobytu v Chorvatsku
 
      Praha 27. června - Vzhledem k tomu, že je Chorvatsko nejoblíbenější destinací českých turistů, dochází tam každoročně i k největšímu počtu závažných nehod během cesty či pobytu. Za poslední léta sice poklesl počet úmrtí při dopravních nehodách, ale bohužel vzrostl počet úmrtí při vodních sportech.

 
Na konzuláty se lze obrátit v případě nepředvídaných událostí, jako je například ztráta cestovních dokladů, krádež, dopravní nehoda, hospitalizace, úmrtí v zahraničí a podobně. Sezónní konzuláty mají stálou pohotovost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
? Konzulární jednatelství Split (Sezonski konzulat Republike Češke u HR)

Obala H.N.P. 5/III (Riva)
21 000 Mutogras (Split)
Republika Hrvatska

tel: +385 21 344 866
e-mail: KJ-Split@inet.hr
mobil (nepřetržitá služba): +385 91 612 1660
odpovědný pracovník: Veronika Honcová
doba činnosti: 15.6. - 15.9. 2008
úřední hodiny: pondělí - pátek: 9:00 - 12:00 hod.
působnost úřadu: celé území Dalmácie (tj. od města Karlobag na jih)


? Konzulární jednatelství Rijeka (Sezonski konzulat Republike Češke u HR)

Trg 128. brigade Hrvatske vojske
51 000 Rijeka
Republika Hrvatska

telefon: +385 51 212 515
mobil (nepřetržitá služba): +385 91 612 1560
e-mail: KJ-Rijeka@inet.hr
doba činnosti: 15.6. - 15.9. 2008
úřední hodiny: pondělí - pátek: 9:00 - 12:00 hod.

Pro úplnost ještě uvádíme kontaktní údaje na velvyslanectví v Záhřebu:
? Velvyslanectví České republiky (Veleposlanstvo Češke republike)
Savska cesta 41/VIII (8. a 9. poschodí výškové budovy "Zagrepčanka"),
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

velvyslanec: JUDr. Karel KÜHNL
tel.: +385 1 6177 246, +385 1 6121 558
fax: +3851 1 617 6630
mobil (nepřetržitá služba): +385 91 612 1533
e-mail: zagreb@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/zagreb
provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 7:45 - 16:15 hod.>
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek: 9:00 - 12:00 hod.

Co dělat, když ...
(převzato z materiálů Ministerstva zahraničních věcí České republiky, www.mzv.cz)

Dopravní nehoda
? zavolat policii na tel. č. 92 (vždy a neprodleně po nehodě, bez ohledu na to, kdo je viník)
? vyžádat si od policie potvrzení o poškození vozidla (Potvrda o oštěćenju vozila), bez kterého není možné opustit území Chorvatska
? vyžádat si kontakt na další účastníky nehody, případně na jejich pojišťovnu (pro urychlení vyřízení pojistky je praktické si vozidlo také vyfotit
? policie má právo na 24 až 48 hodin zadržet účastníkům nehody cestovní doklad
? do 24 až 48 hodin proběhne přestupkový soud (Prekršajni sud), na jehož základě viník uhradí pokutu a soudní výlohy. Český občan má právo požadovat přítomnost tlumočníka do českého jazyka. Český občan není povinen podepisovat žádné dokumenty, kterým nerozumí.
? protokol o dopravní nehodě (Zapisnik o očevidu) zasílá do 2-3 měsíců Ministerstvo vnitra CHR na Velvyslanectví České republiky v Záhřebu, kde si je možné ho dodatečně vyžádat pro potřeby pojišťovny v ČR. Obecné informace o tom, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí, naleznete také na stránkách České kanceláře pojistitelů.

Ztráta/krádež cestovního dokladu
? oznámit ztrátu/krádež cestovního dokladu na nejbližší policejní stanici, která vystaví potvrzení o ztrátě/krádeži (Potvrda o gubitku/krađi) - !!!! nelze použít k přechodu hranice !!!!
? kontaktovat Velvyslanectví České republiky v Záhřebu, případně konzulární jednatelství ve Splitu či v Rijece, které vystaví náhradní cestovní doklad k cestě do ČR (k jeho vydání jsou třeba 2 fotografie pasového formátu).

Zranění
? zavolat první pomoc linku 94 (hitna pomoć) nebo jednotnou tísňovou linku 112
? podrobnější informace v části Lékařská pomoc.

Úmrtí
? zavolat policii na tel č. 92, která následně kontaktuje lékaře.
!!! Ve všech výše uvedených případech je možné volat také integrované nouzové číslo 112 (i z českých mobilních telefonů se volí přímo bez jakékoliv předvolby) !!!

Pomoc v nouzi
(převzato z materiálů Ministerstva zahraničních věcí České republiky, www.mzv.cz)
Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen ?ZÚ?). Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen ?občan?), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci ZÚ.
Občan má možnost obrátit se na ZÚ a žádat o poskytnutí jeho pomoci či jiné součinnosti, přitom je však potřebné, aby občan v odpovídající míře kooperoval se ZÚ při řešení svého problému. ZÚ za tímto účelem zajišťují nepřetržitou službu.

V případě havárie
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na odtahovou nebo opravárenskou firmu apod.

V případě hospitalizace
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na zdravotní pojišťovnu, v některých případech ve zprostředkování repatriace, v komunikaci s ošetřujícím lékařem apod.

V případě úmrtí
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, zjištění otázky uvolnění lidských pozůstatků k repatriaci do ČR, v komunikaci s místní policií v případě potřeby apod.

V případě omezení osobní svobody
V případě zadržení nebo uvalení vazby je právem občana požádat o spojení s příslušným ZÚ ČR působícím ve státě či akreditovaném pro stát, jehož orgány o omezení osobní svobody občana rozhodly. Pomoc spočívá zejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, v provedení konzulární návštěvy ve vězeňském zařízení na žádost občana či jeho příbuzných apod.

V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů
Při okradení nebo ztrátě cestovních dokladů je třeba kontaktovat příslušný ZÚ a následně se dostavit na ZÚ osobně k dalšímu řízení podle povahy případu a po dohodě s příslušným pracovníkem ZÚ. Na základě protokolu policie (podle místních podmínek) vystaví ZÚ, po ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR, náhradní cestovní doklad. Doba potřebná k vydání náhradního cestovního dokladu vychází z doby potřebné k ověření totožnosti a státního občanství. Občan může k rychlému vyřízení záležitosti přispět zejména poskytnutím správných a úplných údajů o své osobě a o svých rodinných příslušnících, které jsou pro ověření totožnosti nezbytné. Náhradní cestovní doklad je určen k jednotlivé cestě (zpravidla k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena.

V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků
Nejrychlejší způsob pomoci je zaslání peněz prostřednictvím specializovaných organizací (např. Western Union, Chequepoint) příbuznými či přáteli. Vedle rychlosti je výhodou této formy i široká síť poboček organizací zprostředkovávajících zaslání finančních prostředků (takže občan nemusí cestovat k ZÚ) i neomezená výše zasílané částky. V závislosti na různých okolnostech je možno obdržet peníze touto formou v řádu desítek minut.

Další formou je provedení tzv. doplňkového prodeje valut občanovi ze strany ZÚ, v rámci něhož vyplacení ekvivalentu vyplácené částky v cizí měně předchází potvrzené zaslání odpovídající sumy v Kč na účet Ministerstva zahraničních věcí ČR příbuznými či přáteli občana žádajícího o pomoc. V tomto případě je výše částky omezena pouze na sumu nutnou k zabezpečení dopravy občana do ČR a není možno ji použít např. na prodloužení pobytu v zahraničí.

Existují i další, výjimečně využívané, možnosti jako je např. poskytnutí půjčky ve zcela mimořádných případech, kdy nelze na základě konkrétních okolností postupovat jiným, standardním způsobem.
Pomoc může spočívat i v poskytnutí informací nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými, zjištění nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu zajištění návratu občana do ČR apod.

www.chorvatsko.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>