Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Říční kilometráž na Labi v novém až po km 808,79
 
      Praha, Ředitelství vodních cest ČR, 13. srpna 2009 byl byl dokončen další úsek nového značení kilometráže na Labi.

 
Lodníci tak nyní v terénu najdou nové značení od státní hranice s Německem (km 730) až po Roudnici nad Labem (km 808,79).

Dodavatel projektu ?Kilometráž a značení labské vodní cesty? Labská strojní a stavební společnost a.s. dnes dokončil již druhý úsek nového značení říční kilometráže labské vodní cesty. V úseku Střekov (km 767,484) ? Roudnice nad Labem (km 808,79) tak uživatelé naleznou v terénu již jen nové značení. Následující úsek z Roudnice n/L po plavební komoru Lobkovice bude přeznačen do konce října 2009. Postupně je tak nahrazována původní kilometráž, která měla nultý kilometr v Mělníku a jejíž použití při určování polohy na vodní cestě působilo velké zmatky. Přeznačení v dalších úsecích Labe až po Kunětice bude probíhat až do listopadu 2010. Do té doby se tedy budou plavci v terénu potkávat s dvojí kilometráží, nicméně platná od 1. 1. 2009 je dle zákona již jen nová kilometráž, která je uvedena i v plavební mapě, má nultý kilometr v Hamburku a pokračuje proti proudu řeky až k jejímu prameni.

Původní plavební kilometráž ze 70. let minulého století byla v obou úsecích labské vodní cesty až po Chvaletice vyznačena pomocí tabulí na ocelových sloupcích. Nulu měla v Mělníku a směřovala jednak směrem po proudu řeky Labe ke státní hranici a jednak směrem proti proudu řeky Labe ke Chvaleticím, což působilo značné potíže při určování skutečné polohy lodí. Kilometráž v úseku Chvaletice ? Kunětice nebyla v terénu vyznačena vůbec. Proto bylo nutné vytvořit novou kilometráž - ?kilometráž vodní cesty?, která by vyhovovala normám České republiky a Evropské unie. Tato nová kilometráž má nulu ve vyústění řeky Labe do Severního moře a směřuje proti toku Labe až k prameni. V úseku státní hranice až Kunětice bude v terénu vyznačena novými tabulemi kilometrovníků, půlkilometrovníků a hektometrovníků. Značení od Kunětic po pramen bude z ekonomických důvodů a nízké využitelnosti užito pouze v mapách. Celková délka Labe činí 1094 km.

Akce v hodnotě 49 mil. Kč je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava a ze Státního fondu dopravní infrastruktury a bude dokončena do listopadu 2010.


Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR

Václav Straka
tiskový mluvčí
E: straka@rvccr.cz
T: 267 132 801
M: 602 368 719

www.rvccr.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>