Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
NYS je svébytná škola jachtingu - tisková zpráva
 
      (Brno/Southampton; 28. 8. 2009) Vzhledem k neutuchajícímu zájmu, ale také kvůli množství nejasností a zavádějících argumentů, které zaznívají v diskuzi o různých kapitánských průkazech a jejich platnosti a neplatnosti, jsme se rozhodli vydat tuto zprávu.

 

Naší snahou je zodpovědět následující otázky:
- co je NYS a zda je nebo není RYA Training Center,
- zda jsou průkazy NYS uznávány nebo ne,
- co uznávají jednotlivé mezinárodní pojišťovny a jaké průkazy tyto pojišťovny vyžadují

1) Je NYS RYA Training Center?
Ne, NYS není RYA Training Center. Zástupci NYS od počátku projevovali zájem mít možnost učit, cvičit a zkoušet zájemce o kapitánsky průkaz dle metodiky RYA vzhledem k tomu, že je celosvětově považována za nejlepší. Je to dáno dlouhou historií, zkušeností a systematičností. Jelikož našim zájmem bylo učit v jazyce českém, rozhodli jsme se nejít cestou RYA Training centra, kterých je dnes na světě 2000 a kde je jediným povoleným jazykem angličtina. Usilovali jsme o jiný typ spolupráce a nakonec jsme podepsali ?Úmluvu o transferu knowhow RYA Yachtmaster na NYS? tak, aby instruktoři NYS byli schopni používat metodiku RYA k tréninku a zkouškám českých jachtařů v jejich mateřském jazyce za tímto účelem.
RYA Yachtmaster knowhow znamená praktické a teoretické informace, techniky a metody používané v RYA k výuce kapitánů v rámci jejich výukových schémat, postupů praktické a teoretické kvalifikace včetně sylab, tréninkových metod, učebních postupů, struktur supervize a bezpečnosti. Instruktoři NYS jsou školeni přímo v RYA dle osvědčených postupů pro výuku instruktorů.

?Cílem těchto snah je vytvoření systému výuky, který umožní postavit v České republice systém kvalifikace jachtařů a kapitánských průkazů srovnatelný se systémem a kvalitou znalosti s RYA Yachtamaster a to jak v teorii a v praxi tak, aby měl stejný věhlas jako RYA Yachtamster?.
Tolik smlouva s RYA.

RYA rovněž v součinnosti s NYS a ČANY usilovala o dohodu s MD ČR, Námořním úřadem, a návrh dohody zaslala v říjnu 2008. Jelikož ale k dohodě nedošlo, NYS pokračuje ve spolupráci s RYA, což je v souladu s mezinárodními úmluvami a v rámci těchto dohod školí zájemce o dosažení kvalifikace na úrovni Day Skipper a Yachtmaster.
Cílem NYS je nabídnout českým a slovenským jachtařům kvalifikace a vzdělávání, založené na 150 let staré tradici a osvědčené metodice. NYS, stejně jako RYA, klade důraz na osobní zodpovědnost kapitánů za bezpečnost lodi i posádky a nabízí postupný a ucelený systém výuky řízení a ovládání plavidla, bezpečnosti, navigace i všech dalších oblastí pro námořní plavbu nezbytných.

2) K dalším dvěma otázkám: v České republice i v dalších zemích koluje řada nejasností a polopravd. Tyto otázky jsme tedy položili zástupcům RYA a MCA. Zde jsou odpovědi ředitele právního odboru RYA Guse Lewise:

?Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW) z roku 1995 stanoví základ pro mezinárodní uznávání námořních průkazů o kvalifikaci, ale tato Úmluva se netýká malých rekreačních plavidel, která nejsou určena ke komerčním účelům. V případě rekreačních plavidel je zcela v kompetenci jednotlivých států rozhodnout, zda budou požadovat kapitánské průkazy, a určit standardy pro jejich vydávání. Žádný formální proces pro uznávání těchto průkazů neexistuje.

ICC ? International Certificate of Competency nabízí mechanismus, na základě kterého některé evropské státy uznávají kvalifikaci pro řízení rekreačních plavidel jiných evropských států v teritoriálních vodách, ale je pořád na každé jednotlivé zemi, aby se rozhodla, zda ano a když tak do jaké šíře uznává průkaz ICC.

Některé průkazy RYA jsou uznány Britskou vládou jako platné průkazy způsobilosti k užití na některých plavidlech, které podléhají Obchodní námořní legislativě Spojeného království. RYA samotná nemá moc určit platnost kurzů nebo certifikátů, které podléhají cizím zákonům nebo jurisdikci.?


3) ?Většina pojišťoven vyžaduje, aby bylo plavidlo vedeno správným způsobem a vyžaduje-li vůbec pojišťovna nějaký kapitánský průkaz, tak se to liší pojišťovna od pojišťovny a závisí to na jurisdikci jednotlivých států, kde se plavidlo plaví, a na typu plavidla.?

Gus Lewis, ředitele právního odboru RYA

Shrneme-li to celé, kurzy NYS nejsou kurzy RYA. Jsou to kurzy, pro které RYA vyškolila instruktory a zkoušející, převedla na NYS svoji metodiku výuky, zkoušení, standardy řízení kurzů, práva k překladu veškerého potřebného výukového materiálu tak, aby NYS byla schopna vyučovat, zkoušet a vytvářet standardy pro vydávaní průkazů v kvalitě Yachtmaster. Rovněž RYA trvá na slovním spojení ?WITH THE ASSISTANCE OF THE RYA? u všech kurzů organizovaných NYS, aby bylo všem kompetentním osobám jasné, jaké standardy a metody NYS při výuce a zkoušení používá. Protože, jak vyplývá už z výše uvedeného, to nejdůležitější, co zajímá pobřežní stráž a pojišťovny je, co velitel plavidla skutečně umí, případně jak byl vyškolen a zda neporušil pravidla pro zabránění srážkám na moři a vedl loď v souladu s dobrou námořní praxí.

Ve Velké Británii nejsou kapitánské průkazy povinné, celý systém je založený na dobrovolnosti a osobní zodpovědnosti jachtařů. Ani průkazy RYA nemají v cizích vodách právní oporu, jelikož neexistuje žádná mezinárodní norma pro rekreační plavidla. Jejich jedinou oporou je všeobecné povědomí, že svoji práci už dlouho dělají, jak nejlépe umí a tuto svoji znalost se pokusili předat Škole jachtingu ? NYS.

Kateřina Křelinová - Šéfinstruktor NYS


Pro další informace prosím kontaktujte: Kateřina Křelinová, šéfinstruktor NYS, tel.:777 085 934, email: nys@skolajachtingu.cz, Škola jachtingu, s. r. o, Antonína Procházky 8, 623 00 Brno

Juraj Groch - AFRIN - Ředitel NYS

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>