Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Letos kvůli velkým finančním požadavkům zahraničních železnic expres Jadran nepojede
 
      Zahraniční železnice změnily v letošním roce statut vlaku Jadran a převedly ho z vlaku vedeného ve veřejném závazku na spoj komerční.

 
Tím se zcela změnil systém a současně i ekonomika jeho provozu. Zatímco dříve se o náklady dělily všechny země a jejich národní železnice, nový systém znamenal převedení všech nákladů na cestu z Prahy až do Splitu na České dráhy. Výrazně by tak vzrostly náklady na provoz vlaku, které by museli platit cestující v podobě výrazně dražší jízdenky, nebo České dráhy. Proto tento speciální spoj v letní sezóně 2010 nepojede.

Jadran byl zaveden před devíti lety jako charterový sezónní spoj. Protože ani po několika letech nevydělal na svůj provoz, byl v sezóně 2006 zrušen. O rok později byl do jízdních řádů opět zaveden, ale s řadou změn. Na rozdíl od předchozích let byl veden nikoliv přes Rakousko, ale Maďarsko. Tato změna znamenala oproti minulosti prodloužení cestovní doby. Vlak byl v letní sezóně provozován denně jako běžný vlakový spoj v závazku veřejné služby. Využívaly ho tak cestující i na kratší trasy, např. z Prahy do Pardubic nebo do Brna, a na úhradě jeho ztráty se podílely i veřejné rozpočty všech zúčastněných zemí. Díky tomu bylo možné provozovat expres Jadran ekonomicky vyrovnaným způsobem.

Letos se však zahraniční železnice rozhodly změnit statut Jadranu a převedly ho z pravidelného závazkového spoje v komerční charterový spoj. Ani přes usilovnou snahu Českých drah a jednání, která trvala až do poloviny letošního ledna, se toto rozhodnutí nepodařilo zvrátit. České dráhy by tak musely zaplatit provoz vlaku z Prahy až do Splitu, což by se promítlo do značného zvýšení ceny jízdenky. Češi by museli uhradit zahraničním železnicím veškeré náklady, které jsou spojeny s jízdou expresu Jadran i v Maďarsku a v Chorvatsku. Ztráta z provozu tohoto vlaku při pouhých cca 10 jízdách představuje při současných cenách jízdenek nejméně 5 milionů Kč. Tato částka odpovídá nákladům na revitalizaci interiéru jedné vnitrostátní rychlíkové soupravy. Zahraniční železnice navíc nabídly novou horší trasu pro vedení vlaku, která by znamenala prodloužení jízdy nejméně o 2 hodiny. Také tím by došlo ke snížení konkurenceschopnosti Jadranu proti letecké nebo autobusové dopravě.
České dráhy se proto rozhodly v rámci snižování nákladů a soustředění se na zlepšení kvality vnitrostátních spojů expres Jadran v letní sezóně 2010 neprovozovat.
Tisková zpráva Českých drah ze dne 26.1.2010

www.chorvatsko.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>