Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
První plavba na Vltavě - tisková zpráva
 
      České Budějovice - Na levém břehu Vltavy u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích bylo ve středu slavnostně otevřeno přístaviště Lannova loděnice

 
První zájemci si tak mohli vyzkoušet cestu lodí po zbrusu nové části vodní cesty.

Investor stavby - Ředitelství vodních cest ČR a dodavatel - akciová společnost HOCHTIEF CZ za účasti zástupců města a státu slavnostně otevřeli první z řady mol, která umožní bezbariérový přístup pasažérů k lodím. 60 metrů dlouhé plovoucí molo umožňuje ve dvou výškových úrovních vyvázání jak lodí pravidelné osobní dopravy, tak i individuálních turistů. Lodi zde mohou stát zdarma, avšak nikoliv neomezeně dlouho. Provoz přístaviště se řídí provozním řádem, který vyhlašuje provozovatel přístaviště - Povodí Vltavy, státní podnik.

Z vody se nyní tyčí 6 vysokých dalb z ocelových trub o průměru 72 cm. Železné konstrukce jsou ukotveny 9 m hluboko pode dnem řeky tak, aby zajistily bezpečné vedení plovoucího mola i za takových povodní, jaké zažilo město v roce 2002. Celková výška každé dalby je 17 m. Nad vodní hladinou tak v desetimetrových rozestupech ční, podle aktuální výšky hladiny vody, až 6,4 m vysoké konstrukce, po kterých 6 pontonů tvořících plovoucí molo stoupá či klesá tak, aby bylo vždy připraveno pro zakotvení lodí.

Nezbytnou součástí výstavby vodní cesty je i obratiště lodí pod Jiráskovým jezem, které vzniklo prohrábkou dna na plavební hloubku 1,6 m a navázalo na protipovodňovou prohrábku Povodí Vltavy, s.p.. To umožní v podjezí bezpečné otáčení až 44 metrů dlouhých lodí. Zároveň bylo stabilizováno podjezí Jiráskova jezu pomocí ocelových štětových stěn a těžkých kamenných záhozů.

Výstavba přístaviště Lannova loděnice a obratiště pod Jiráskovým jezem je součástí projektu "Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou", který má za cíl podpořit rozvoj cestovního ruchu a vznik nových pracovních míst v Jihočeském kraji.

Na financování projektu se výrazně podílí i Evropská unie, která prostřednictvím Operačního programu Doprava přispěje z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt 85% z celkové částky. Zbylé náklady budou uhrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Více informací o projektu naleznete na www.rvccr.cz

Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR
Václav Straka
tiskový mluvčí
E: straka@rvccr.cz
M: 602 368 719

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>