Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Na děčínské radnici byl veřejnosti představen projekt Plavební stupeň Děčín
 
      Děčín, 22. září 2010 - Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) představilo v prostorách radnice v Děčíně projekt plánovaného jezu.

 
Při prezentaci projektu plavebního stupně Děčín se přítomní seznámili s vlivem plánované stavby na život v dotčeném regionu. Přednášející ve svých příspěvcích vycházeli do značné míry ze studie EIA, kterou ŘVC ČR předložilo koncem minulého měsíce Ministerstvu životního prostředí.

"Jako nejvýznamnější přínos pro zdejší občany vidím vytváření nových pracovních příležitostí, která vzniknou nejen v oblasti vodní dopravy, ale i v navazujících oborech, jako například v cestovním ruchu," vysvětluje Ing. Jan Bukovský, vedoucí Oddělení rozvoje. Plánovaná stavba bude totiž mít pozitivní vliv nejen na nákladní a osobní plavbu, ale v rámci úprav bude například na levém břehu postavena i cyklostezka spojující Děčín s německou hranicí.

"Projekt obsahuje velmi významná opatření ke zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života v dotčených oblastech. Tímto svým záměrem je u nás zcela ojedinělý, žádná dopravní stavba doposud nezohledňovala zájmy životního prostředí tak jako tato," vysvětluje RNDr. Jan Hodovský ze společnosti WELL Consulting, která zpracovávala studii vlivu plánované stavby na životní prostředí (EIA). V rámci stavby totiž proběhne také rozsáhlá revitalizace území podél řeky Labe, které je v současnosti negativně ovlivněné lidskou činností.

Navrhovaná opatření se příznivě promítnou nejen do vzhledu břehů a nábřeží přímo v Děčíně, kde mimo jiné vzniknou odpočinkové zóny, ale podpoří i zachování a rozvoj cenných částí přírodního prostředí. Velkou proměnou projde zejména ústí říčky Ploučnice, jehož úprava povede mimo jiné ke zvýšení protipovodňové ochrany okolní zástavby. Důležitým ekologickým prvkem stavby jezu je vodní elektrárna jako nový zdroj obnovitelné energie. Ekonomická návratnost stavby jezu je 10 let, elektrárny pak dokonce jen 8 let.

Plavební stupeň Děčín v neposlední řadě významným způsobem podpoří zachování tradiční lodní dopravy po Labi a její další rozvoj. Na druhou stranu povede k omezení pozemní nákladní dopravy, především té silniční. "Konkurenční tlak sníží ceny u železniční a silniční dopravy, což povede ke zlevnění exportu i importu a následnému snížení nákladů a cen," uzavírá Bukovský.

Od poloviny září běží měsíční připomínkové řízení ke studii EIA, které skončí 15. října. Do tohoto data může veřejnost zasílat Ministerstvu životního prostředí své připomínky a komentáře k projektu.

Více informací o projektu včetně kompletního znění dokumentace EIA k záměru Plavebního stupně Děčín a nových vizualizací díla naleznete na www.rvccr.cz


O Ředitelství vodních cest ČR
ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.


Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR
Václav Straka
tiskový mluvčí
E: straka@rvccr.cz
T: 267 132 801
M: 602 368 719

www.rvccr.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>