Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Informační kampaň o děčínském jezu - tisková zpráva
 
      Praha, 8. října 2010 - Z iniciativy Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) probíhá v současnosti řada setkání, na nichž jsou představovány a vysvětlovány přínosy a dopady záměru "Plavební stupeň Děčín" (PSD).

 
V Praze se konal kulatý stůl se zástupci nevládních neziskových organizací. Proběhlo představení projektu a diskuze na Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Cílem těchto setkání je snaha o maximálně otevřenou diskuzi a informovanost o Dokumentaci EIA v době, kdy se k ní veřejnost vyjadřuje. Zákonná lhůta pro uvedené připomínkové řízení končí v polovině tohoto měsíce.

"Považovali jsme za důležité setkat se s představiteli ekologických aktivistů i zástupci Ministerstva životního prostředí, vzájemně si vysvětlit stanoviska a zodpovědět některé zásadní otázky spojené s projektem stavby plavebního stupně v Děčíně," vysvětluje Ing. Miroslav Šefara, ředitel ŘVC ČR. Hlavním bodem diskuzí na probíhajících setkáních jsou perspektivy životního prostředí dotčeného území a závěry dokumentace EIA. Probírají se také parametry záměru a jeho různé varianty, nebo význam vodní dopravy a celkové dopravní situace v labském koridoru. "Účelem schůzek je především posun diskuze o jezu do věcné roviny, aby se již pokud možno neobjevovaly nepřesné či mylné informace, které pak zcela zbytečně budí vášně u veřejnosti," dodává Šefara.

Do diskuze u kulatého stolu se zapojily především nestátní iniciativy, které již v minulosti aktivně vstupovaly do debaty k projektu stavby děčínského jezu. Přítomni byli ale také zástupci Českého rybářského svazu či Ústavu územního rozvoje. V rámci diskuze byli zástupci aktivistů upozorněni na některé chybné informace, které prezentují veřejnosti. "Včerejší setkání bylo velice živé, i proto jej považuji za přínosné. V této souvislosti mne však docela mrzí, že se nedostavili zástupci celé řady pozvaných ekologických organizací," komentuje Šefara. ŘVC ČR připravuje další setkání a prezentace pro širokou i odbornou veřejnost, média, neziskové organizace i odborníky.

"Projekt je u nás zcela ojedinělý, neboť žádná dopravní stavba doposud nezohledňovala zájmy přírody tak jako tato. Nedílnou součástí záměru jsou totiž velmi významná opatření ke zlepšení stavu životního prostředí," říká RNDr. Jan Hodovský ze společnosti WELL Consulting, která zpracovávala studii vlivu plánované stavby na životní prostředí (EIA).

Měsíční připomínkové řízení ke studii EIA běží od poloviny září a skončí 15. října. Do tohoto data může veřejnost zasílat Ministerstvu životního prostředí své připomínky a komentáře k projektu.

Více informací o projektu včetně kompletního znění dokumentace EIA k záměru Plavebního stupně Děčín a nových vizualizací díla naleznete na www.rvccr.cz
O Ředitelství vodních cest ČR
ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.


Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
E: straka@rvccr.cz
T: 267 132 801
M: 602 368 719

Václav Straka - tiskový mluvčí

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>