Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Nové předpisy pro chování v Národním parku Kornati
 
      Jachtaři se budou moci pohybovat ve vzdálenosti do 1200 metrů od ostrůvku Purara s útesy Klint a Volić,

 
Ministerstvo kultury Chorvatské republiky odsouhlasilo novou Vyhlášku o vnitřním řádu (Pravilnik o unutarnjem redu) v Národním parku Kornati (v české terminologii se používá "návštěvní řád"), který po dokončení schvalovací procedury začne platit od 1. ledna 2011. Podle tohoto návštěvního řádu se změní podmínky pro rybolov, potápění a koupání v tomto národním parku, který zahrnuje 89 ostrovů, ostrůvků a útesů.


MALÁ PROVERSA Jachtaři se budou moci pohybovat ve vzdálenosti do 1200 metrů od ostrůvku Purara s útesy Klint a Volić, ve vzdálenosti do 250 metrů od ostrůvku Klobučar, do 200 metrů do Malého a Velkého Obručanu a do 100 metrů od Mrtovnjaku. Ve vzdálenosti menší, než jsou tyto stanovené limity, je zakázáno kotvit, přivazovat se i vylodit, zakázán je pohyb i koupání kolem ostrůvků přísné ochrany.
Kotvení ve smyslu územního plánu národního parku Kornatské ostrovy i nového návštěvního řádu, který z něho vychází, bude omezeno na 16 lokalit, stejně jako nyní. Kotviště je definováno jako místo určené a patřičně vybavené pro kotvení s cílem zastavit a přivázat plavidlo. Protože však procedura zřízení kotvišť předpokládá získání územního povolení, což zatím nemají, musí být urychleně provedena příslušná opatření k tomu, aby jachtaři měli na Kornatech možnost zakotvit.


MARINA PIŠKERA Předpisy pro potápění se nijak nezmění. Povoluje jen "organizované" potápění ve skupinách, které pořádá potápěčské středisko, které má k této činnosti zmocnění od správy parku. Pro potápění je vymezeno devět lokalit. Individuální potápění není vůbec dovoleno.

Nový návštěvní řád značně reguluje koupání, které bude možné pouze do vzdálenosti 50 metrů od břehu. Největší změny však čeká rybolov ve vodách národního parku, ale omezení se netýkají turistů, nýbrž místních obyvatel. Majitelé nemovistostí totiž pronajímají své nemovitosti dalším osobám, kteří pak v parku poskytují pohostinské nebo ubytovací služby, provozují zemědělskou činnost nebo jinak podnikají. A tito nájemci dosud mohli získat, stejně jako vlastníci, povolení k téměř neomezenému rybolovu. Byly i takové případy, kdy majitelé pozemků na Kornatech zmocnili na své jméno pět takových osob, aniž by se sami zřekli práva lovit ryby. Dosavadní podmínky pro rybolov v národním parku byly ve srovnání s podmínkami rybolovu v ostatních vodách chorvatského Jadranu až nepochopitelně benevolentní, byly podstatně méně přísné a restriktivní než kdekoli jinde v Jadranu, ačkoli by tomu mělo být právě naopak. Na území národním parku neplatila ustanovení Zákona o mořském rybolovu, tedy ani omezení rybolovné sezóny. Např. langusty se mohly v kornatských vodách lovit po celý rok, zatímco v ostatních vodách jen po dobu rybolovné sezóny.


Napříště budou smět rybařit ve vodách národního parku jen ti vlastníci nemovitostí, kteří od Správy národní parku Kornati získají příslušné povolení. A toto povolení získají jen ti majitelé nemovitostí na ostrovech, kteří na tomto svém vlastním majetku provozují tradiční činnosti, tj. pastevectví nebo zemědělskou činnost, což je plně v souladu se zájmem zachovat na ostrovech tyto činnosti. Rybolevem si právě tito majitelé nemovitostí v průběhu práce na svých pozemcích zajišťují část své obživy.
Podle nového návštěvního řádu budou stará rybářská povolení platit do konce roku a od začátku platnosti nového návštěvního řádu bude správa národního parku vydávat nové, jednotné povolenky označené registračním číslem plavidla. Tato povolení bude vydávat pouze Správa národního parku Kornati. Jakékoli porušení předpisu bude pak snadno rozpoznatelné a vyvodit důsledky bude na kontrolní službě správy parku.

Zpřísněno bude i vydávání povolení k rekreačnímu rybolovu správou parku. Denní povolený úlovek se přitom sníží ze 7 na 5 kg ryb s tím, že všechny ryby nalezené při kontrole v plavidle budou pokládány za denní úlovek.

www.chorvatsko.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>