Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Společnost Sea Help GmbH hodnotila uplynulou sezónu
 
      Setkání spolupracovníků rakouské společnosti SeaHelp GmbH v prvním listopadovém týdnu proběhlo v maríně Punat, hlavní základně SeaHelp na Chorvatském pobřeží. Zároveň zde probíhalo praktické školení posádek zásahových člunů.

 
Naše společnost, Lodě, s.r.o., která od letošního března zastupuje SeaHelp v regionu východní Evropy byla na setkání zastoupena jedním z jednatelů p. Petrem Zajíčkem. Hlavním cílem setkání spolupracovníků SeaHelp bylo sjednocení standardů vzájemné komunikace v zájmu zvýšení kvality služeb. Jako velmi úspěšná byla rovněž vyhodnocena právě uplynulá lodní sezóna 2010, kdy se díky SeaHelp podařilo opět zabránit vysokým škodám na majetku při nečekaných výkyvech stále méně předvídatelného počasí. Díky profesionalitě, se kterou SeaHelp k plnění těchto náročných úkolů přistupuje, s každým novým úspěšným zásahem úměrně vzrůstá i prestiž značky a samozřejmě také přibývají noví členové. Za poslední rok se tak podařilo počet členů více než zdvojnásobit!

Na Jadranu přibyla také nová báze SeaHelp a to v oblasti Grado, kde se o základnu stará kpt. SeaHelp Enrico Moz. Dlouho čekat na případnou pomoc tady nebude rozhodně potřeba. Základna je vybavena profesionálním člunem RIB /nafukovací člun s pevným V kýlem pozn.red./ se dvěma 320k motory Cummins diesel a JET pohonem. Tato koncepce s ponorem pouhých 60cm se výborně hodí do mělkých vod severoitalských lagun. Maximální rychlost člunu je cca 35kn. Tím, že se podařilo uvést do provozu tuto základnu, podařilo se mnohem lépe pokrýt oblast mezi Lignanem a Portoroží. K tomu dodává obchodní ředitel SeaHelp p.Walter Ebli: "Pokrýt tuto oblast zcela beze zbytku bylo už dlouho středem našeho zájmu. Zvláštní radost nám dělá, že se nám nyní podařilo tuto oblast pokrýt takto kvalitním zázemím." Kromě základny v Itálii, SeaHelp letos uvedl do provozu také dvě nové základny na Baleárských ostrovech. Základny jsou umístěny v přístavech Cala Ratjada v severní oblasti a San Antonio v oblasti jižní.

Také území Východní Evropy, které spravuje naše společnost se v letošním roce úspěšně rozvíjela. Jakkoliv naše spolupráce s mateřskou SeaHelp GmbH začala teprve v březnu t.r. počet členů v námi spravované oblasti se v uvedeném období rovněž zdvojnásobil. Vydány byly informační letáky v češtině, slovenštině a maďarštině, do těchto jazyků byla rovněž lokalizována i evropská homepage SeaHelp. Velmi si ceníme rovněž uzavřeného partnerství s Českým Svazem Jachtingu, který se stal oficiálním partnerem SeaHelp. Výhody z tohoto partnerství plynou ovšem především pro členy SeaHelp: nyní nově všichni členové ČSJ mají roční členství v SeaHelp se slevou 10%!

SeaHelp ovšem nejsou jen profesionální zásahy v nepříjemných situacích na moři. Spektrum těchto "základních" služeb rozšiřuje i určitá preventivní činnost, která zahrnuje bezplatné meteovarování při náhlých lokálních změnách počasí prostřednictvím SMS, poskytuje potřebné informace o oblastech plavby přičemž využívá detailních znalostí revíru místními spolupracovníky, nabízí i služby dozoru na zazimované lodě a v neposlední řadě neustále vyvíjí nové způsoby komunikace. Posledním takovým počinem je aplikace SeaHelp pro mobilní telefony Apple iPhone, která po instalaci jedním stiskem tlačítka odešle do centrály společnosti SMS se žádostí o zásah včetně uvedení aktuální polohy. Také tato aplikace bude ve velmi blízké době lokalizována do češtiny. Společnost SeaHelp GmbH a všichni její spolupracovníci si plně uvědomují, že bezpečnost na moři je prostě vážná věc.

Více o SeaHelp se lze dozvědět na stránkách www.sea-help.eu .

Petr Zajíček

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>