Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Pardubice chtějí oživit Labe
 
      Jednání na pardubické radnici jasně ukázalo, že Pardubice chtějí své Labe oživit

 
Na schůzce, kterou inicioval magistrát, konstatovali zástupci města, podnikatelů a Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR), že Labe v Pardubicích má významný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

V Evropě tolik oblíbená rekreační plavba musí dorazit i do Pardubic. Je velká škoda, že Pardubice nemají svůj přístav a přístaviště. Rekreační lodě tak nemají kde v tomto městě zakotvit a region přichází o pracovní místa navázaná na provoz tohoto odvětví turismu. Nezanedbatelný přínos pro region, ale i pro celou Českou republiku, by byl i v ekonomické rovině. Vodní turistika se vyznačuje bezpečím a klidem. Je prokázáno, že návštěvníci, kteří připlouvají po vodě, nikam nespěchají, a tak se v regionu zdrží déle. Logicky pak využijí více nabízených služeb a více utratí.

Na jednání se ukázalo, že s novým ředitelem přichází do ŘVC i nová koncepce. Ředitel ŘVC ČR Ing. Jiří Blažek říká: "Chceme, aby řeky, stejně jako ostatní přírodní zdroje této republiky, byly využívány ku prospěchu lidí. Řeka je nejbezpečnější, nejpřírodnější a historicky nejstarší dopravní cestou. Musíme najít taková řešení, která vhodně skloubí existenci říčních biotopů, vodního hospodářství, energetiky, turistů i dalších případných zájemců o její využití."
Zároveň ale Blažek dodává: "Je potřeba, aby si všichni uvědomili, že se bude vždy jednat o kompromisy, které nebudou vyhovovat extrémistům! Je na politicích, aby ukázali, že demokracie je o plnění vůle většiny, nikoliv jednotlivce."

Společný projekt města a ŘVC je na úplném začátku. Jeho financování a přesné technické provedení bude otázkou dalších jednání. Co ale je jasné již nyní, a to je velmi důležité, že se nejedná o "záchvat" pár jednotlivců z Prahy, ale o dlouhodobou vizi regionu, který si váží své řeky a který se jejím prostřednictvím chce napojit na širokou síť evropských vodních cest. Nový přístav by měl vzniknout na pravém břehu Labe nad stávajícím jezem.

Labe je zařazeno Evropskou unií do sítě významných dopravních cest TEN-T a z hlediska zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě je dopravně významnou vodní cestou.


Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR
Václav Straka
tiskový mluvčí
E: straka@rvccr.cz
M: 602 368 719

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>