Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Chorvatsko - jachting a jachtařské přístavy
 
      Od 1. ledna 2005 musejí mít zahraniční sportovní a rekreační plavidla, plující v chorvatských vodách,vinětu (chorv.: vinjeta), tj. nálepku...

 
Pobřeží Jadranu, proslulé svou členitostí a tisícem ostrovů, syntézou památek minulosti a přírodních krás, přitahovalo vždycky ty, kdo mohli křižovat moře na nějakém plavidle, užívat jedinečného koupání v osamělých zátokách, zakotvit na místě, které odpovídalo jejich momentálnímu rozpoložení. Obliba jachtingu na Jadranu stoupá, a to i u jachtařů z České republiky. Většinou si najímají lodě u českých nebo chorvatských agentur. Někteří si už pořídili vlastní plavidla a ponechávají je přes zimu v bezpečí chorvatských marin, aby se mohli příští rok vrátit jen tak na lehko.

Kdo se chce plavit vodami Jadranu, musí po připlutí do chorvatských teritoriálních vod vyvěsit na dobře viditelném místě žlutou vlajku "Q" a národní vlajku navštívené země a veplout bez odkladu do některého z mezinárodních námořních hraničních přechodů Chorvatska (tzv. Port of Entry). V těchto přístavech sídlí policejní orgány, celní orgány a správy přístavů - kapitanáty (lučka kapetanija).

Stálé mezinárodní námořní hraniční přechody:
Umag,Poreč, Rovinj, Pula, Raša Bršica, Rijeka, Mali Lošinj (ostrov Lošinj), Senj, Maslenica, Zadar, Sibenik, Split, Ploče, Metković, Korčula (ostrov Korčula), Dubrovník.

Mezinárodní námořní hraniční přechody pouze se sezónním provozem (od 1.4. do 31.10.):
Novigrad, ACI marina Umag, Sali (ostrov Dugi otok), Soline (ostrov Dugi otok), Ravni Žakanj (Kornatské ostrovy), Primošten, Vis (ostrov Vis), Hvar (ostrov Hvar), Vela Luka (ostrov Korčula), Ubli (ostrov Lastovo).

Od 1. ledna 2005 musejí mít zahraniční sportovní a rekreační plavidla, plující v chorvatských vodách,vinětu (chorv.: vinjeta), tj. nálepku. Viněta platí rok ode dne vydání a musí být umístěna na viditelném místě na plavidle. Vinětu nemusí mít plavidlo na vesla, stejně tak i plavidlo, jehož délka je menší než 2,5 metru nebo má výkon motoru menší než 5kW. Osvobozeny jsou také lodě, které se účastní sportovních soutěží a veletrhů.

Postup pro získání nálepky - "viněty"
(v souladu s nařízením o podmínkách příjezdu a pobytu cizích jachet a člunů určených pro sport a zábavu ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky, zveřejněným na stránkách Ministerstva dopravy ČR - Námořního úřadu)
Osoba která řídí cizí jachtu nebo člun (dále jen: plavidlo) je povinna při připlutí do vnitřních mořských vod a teritoriálního moře Chorvatské republiky doplout nejkratší cestou do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní veřejnou dopravu za účelem provedení pohraniční kontroly a získání plavební nálepky (viněty) v přístavním kapitanátu nebo v jeho pobočce. Cizí státní občan který do Chorvatské republiky přivezl plavidlo po souši nebo má plavidlo v Chorvatsku uskladněné, je rovněž povinný před vyplutím získat vinětu v příslušném kapitanátu nebo v jeho pobočce.
Přístavní kapitanát (nebo jeho pobočka) vydá vinětu na základě dokumentů kterou předloží osoba která řídí plavidlo, a to konkrétně:
1. Seznam posádky
obsahuje jména členů posádky a pasažérů který přístavní kapitanát/pobočka ověří podpisem a razítkem. Jestliže osoba která řídí plavidlo nemá na úmyslu během pobytu V Chorvatských vodách po dobu platnosti vignetty posádku měnit, není povinna se dále přihlašovat v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce.
Osoba která řídí plavidlo může v Chorvatsku nalodit posádku, se kterou připlula z ciziny. V tomto případě musí přihlásit změnu posádky na kapitanátu a s takto přihlášenou posádkou smí vyplout z Chorvatské republiky.

2. Seznam osob
Jachtařům je umožněno, aby v Chorvatské republice měnili osazenstvo jachty ale s podmínkou, že před vyplutím, nebo před začátkem plavby vyplní tzv. "Seznam osob". Celkový počet osob na Seznamu uvedených nesmí překročit dvojnásobek kapacity plavidla. Výjimečně, s povolením přístavního kapitanátu, se seznam osob může dále zvýšit maximálně o dalších 30% ze základního počtu osob registrovaného v dokladech plavidla, pokud se na plavidle nachází jeho majitel. Pokud v době získání viněty z oprávněných důvodů nemůžete do Seznamu osob napsat všechny osoby, které mají na plavidle pobývat během platnosti viněty, zapíšete s povolením přístavního kapitanátu veškeré další osoby do Seznamu během jejich prvního nalodění.
Majitel plavidla, který uvedl kompletní seznam osob (do povoleného počtu osob na palubě) do Seznamu osob, již nemusí dále hlásit v přístavním kapitanátu výměnu osob na palubě uvedených v Seznamu. Počet takových výměn osob uvedených v Seznamu není omezen.
Jestliže potřebujeme nalodit jinou osobu dosud v Seznamu neuvedenou, je nutno před vyplutím o tomto podat zprávu přístavnímu kapitanátu nebo jeho pobočce, kvůli odpovídající změně v Seznamu osob.
Osoby, které pobývají na Vašem plavidle pouze během pobytu v přístavu nebo na kotvišti, není nutné zvláště přihlašovat.

3. Osvědčení, že je plavidlo způsobilé plavby podle národních předpisů státu pod jehož vlajkou pluje.
Jestli plavidlo nemá doklad o způsobilosti k plavbě v souladu s národními předpisy mateřského státu, provede přístavní kapitanát /pobočka řádnou prohlídku plavidla v souladu s ustanovením Směrnic o člunech a jachtách;
4. Osvědčení, že je osoba která řídí plavidlo způsobilá k řízení plavidla
Osvědčení musí být v souladu s národními předpisy státu vlajku pod níž loď kterou pluje, jinými národními předpisy nebo s nařízeními Směrnic o člunech a jachtách. Cizí osoby, které dle národních předpisů státu, pod jehož vlajkou loď pluje nemusí být způsobilé k řízení plavidla, musí získat odpovídající osvědčení nebo průkaz způsobilostí v souladu s předpisy Chorvatské republiky nejpozději do 1. ledna 2006.

Námořní úřad České republiky vydal 4. března 2009 informaci, že na základě posledních úprav chorvatského zákona o malých plavidlech a jachtách (Pravilnik o brodicama i jahtama) vydalo chorvatské Ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury seznam uznávaných zahraničních průkazů způsobilosti k vedení malých plavidel a jachet. Mezi oficiálně uznávané v Chorvatsku patří také čs. průkazy vydávané v souladu s platnou čs. legislativou, tj. průkazy způsobilosti vydávané Námořním úřadem na základě zákona č. 61/2000 Sb. tedy velitel jachty kategorie A, B, C, dále velitel rekreační jachty, a průkazy vydávané Státní plavební správou na základě Rezolucí EHK č. 40 a 14 - tj. Mezinárodní průkaz vůdce malého plavidla. Přehled najdete na stránkách Ministerstva moře, dopravy a infrastruktury Chorvatské republiky v částiNautika: Priznata ovlaštenja za voditelje jahte i brodica;

5. Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škody způsobené plavidlem má-li plavidlo pohonný motor o výkonu větším než 15 kW;
6. Osvědčení o vlastnictví plavidla nebo plnou moc, na základě které je možné potvrdit že majitel souhlasí s půjčením plavidla jiné osobě.

Zakoupením viněty zaplatíte veškeré závazky, který zahrnují další poplatky:
a) bezpečnost plavby (na základě Vyhlášky o výši poplatku pro bezpečnost plavby, kterou platí majitel cizího člunu nebo jachty)
b) paušální částku pobytové taxy - viz Jachtaři musejí platit paušální pobytovou taxu přístavním kapitanátům
c) využití objektů zabezpečujících plavbu (majáků) podle sazebníku společnosti Plovput d.o.o. - Split
d) námořní informační mapu (vydanou Chorvatským hydrografickým institutem)
e) správní poplatek (na základě Zákona o správních poplatcích)
Aktuální částky těchto poplatků najdete v aktualitě: Ceny 2011 - jachting.
Viněta se lepí na viditelné části trupu nebo nástavby plavidla, a ústřižek viněty se lepí na Seznam osob.

Předpisy a formuláře jsou k dispozici na stránkách Ministerstva moře, dopravy a infrastruktury Chorvatské republiky v části Nautika.
Informace o průkazech způsobilosti velitelů jachet v České republice:
Ministerstvo dopravy ČR - Námořní úřad ČR: Jachtaři
Státní plavební správa: Doklady osob

Jachtařské přístavy - mariny
Na chorvatském Jadranu je v současné době 45 oficiálních jachtařských přístavů - marin (Přehled jachtařských přístavů - marin). Všechny mariny mají přípoj vody, elektrického proudu, toalety, sprchy, některé i prodejny potravin, prodejny plavebních potřeb, čerpadla pohonných hmot. Jsou v nich velká parkoviště, dobře vybavené servisy. V mnohých je možnost ubytování. Většinou lze si zde najmout si loď, případně včetně potřebné posádky. Jsou zde k dispozici telekomunikační prostředky (telefon, fax, i počítače, někde také bezdrátové internetové připojení). Ve většině marin jsou stálá stání, kde je možné za poplatek zakotvit loď na libovolně dlouhou dobu (Ceny 2011 - jachting: Přístavní poplatky v marinách). Ceny v jednotlivých marinách se velmi liší!
V některých marinách jsou školy jachtingu (např. Pula, Rovinj, Jezera). Mimořádné postavení mezi nimi má mezinárodní škola jachtingu A. N. A. (Adriatic Nautical Academy) v obci Jezera na ostrově Murter ostrovech, která se těší výborné mezinárodní pověsti.
Veškeré podrobnější informace lze získat v ústředí ACI (Adriatic Croatia International Club) v Opatiji.
Jadranské mariny se účastní též mezinárodní soutěže o Modrou vlajku (Plava zastava). Soutěž má podobná kritéria jako soutěž pláží. I mariny se v této soutěži velmi dobře umisťují. V roce 2010 bylo oceněno 2 jachtařských přístavů (viz aktualita: Ocenění pro pláže a jachtařské přístavy - mariny "Modré vlajky 2011").
Platí se přístavní poplatek i za stání ve veřejných přístavech. Poplatek je dost vysoký, až 1 - 3 EUR za jeden metr délky lodi. Platí se i za použití vyvazovacích bojí (v některých zátokách) a kotevních bójí.
V chorvatských vodách jsou stovky zátok s kotvišti - bez bójí, které se mohou používat bezplatně a bez omezení. V případě větrného počasí neposkytují však plnou ochranu - bouře může kotvu vytrhnout.
www.chorvatsko.cz

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>