Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Nové přístaviště a Turistické centrum ve Spytihněvi
 
      Baťův kanál zažívá v letošní sezóně žně. Po Strážnici, Sudoměřicích a Starém Městě otevírá další nové přístaviště ve Spytihněvi. A spolu s ním i nové Turistické centrum Na Rejdě Baťova kanálu.

 
"Stavbu Turistického centra realizovala obec Spytihněv za finanční podpory ROP Střední Morava a Zlínského kraje." Uvádí starosta obce Vít Tomaštík. "Celkové náklady na stavbu Turistického centra činily 13 mil. Dotace ROP 8 mil. , Dotace Zlínského kraje 500.000,- Kč".

Investorem nového bezbariérového přístaviště bylo Ředitelství vodních cest ČR. Cena tohoto nového přistávacího zařízení byla 7 mil. Kč a byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.


Turistické centrum Na Rejdě
Ke stavbě turistického centra byly využity objekty dvou hrázních domků, které byly původně vystavěny jako technické zázemí plavebního kanálu. Stavba probíhala od června 2011.

"Oba hrázní domky vystavěné ve stylu klasické baťovské architektury byly v rámci rekonstrukce očištěny od přístaveb a vráceny zpět do původní architektonické podoby. Zároveň byl mezi hrázními domky vystavěn spojovací krček, v němž je situováno sanitární zařízení - WC a sprchy pro návštěvníky areálu." Popisuje obsah projektu starosta Tomaštík "V prvním hrázním domku bude zřízena expozice o historii Baťova kanálu a obce Spytihněv. Dále v tomto domku bude umístěno informační centrum. V druhém hrázním domku budou umístěny úschovny sportovních potřeb a dále odpočívárna pro turisty. Na volném prostranství ve vstupním prostoru před prvním hrázním domkem pak budou umístěny stojany pro cca 60 jízdních kol"

V rámci projektu bylo zároveň vybudováno parkoviště pro 24 osobních automobilů a 2 autobusy.

Pro zvýšení komfortu návštěvníků kulturních akcí byl ve svahu hráze vystavěn amfiteátr. Hlediště amfiteátru je tvořeno třemi křídly, mezi kterými je umístěno schodiště. Hlediště pojme 220 diváků a přímo navazuje na přístaviště. První akcí v novém přístavišti a amfiteátru bude již proslulé představení Rychlé šípy v podání Slováckého divadla v Uherském Hradišti 15. června ve 20:00 hodin.


Přístaviště Spytihněv

Délka nového přístaviště je 70 m. Z toho 45 m pro stání plavidel a 25 m jako čekací stání pro plavební komoru. Přístaviště je plně bezbariérové.

Výstavbou přístaviště v obci Spytihněv došlo k dostatečně kapacitnímu a technicky vyhovujícímu napojení této z turistického hlediska zajímavé a atraktivní lokality na vodní cestu Baťův kanál. V důsledku toho se zvýší atraktivita vodní cesty pro osobní a rekreační dopravu a budou tak vytvořeny podmínky pro další rozvoj a lepší využití turistického potenciálu nejen samotné vodní cesty, ale i celého území ležícího podél Baťova kanálu.

Právě rozvoj vodní cesty a území s ní spojeného a zlepšování využitelnosti jejich potenciálu má za následek zvyšování počtu turistů a prodlužování doby pobytu, což vede k výše uvedeným přínosům, v jejichž důsledku dochází k navyšování finančních toků, které zajišťují výnosy státu z této investice.

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>