Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Problematika dovozní DPH v Chorvatsku jednoduše
 
      V současné době existuje v Chorvatsku množství lodí českých, slovenských, německých, rakouských majitelů, kteří za své lodě doposud nemuseli zde ani v EU zaplatit DPH, protože Chorvatsko zatím není členem EU. Okamžikem vstupu Chorvatska do EU však tato povinnost doslova přes noc vznikne.

 
Výše daňového nedoplatku se řídí časovou cenou té které konkrétní lodě k datu vstupu do EU, tedy k 1.7.2013. Současná výše DPH v Chorvatsku je 25% (od 1.3.2012). To znamená, že loď v časové ceně 150.000,-? bude muset k 1.7.2013 zaplatit 37.500,-? na DPH.

Mikulášská daňová nadílka

Všem, kterých se to týká, udělal chorvatský stát 5.12.2012 nabídku: Kdo nechá svoji loď v období od 1.1.2013 do 31.5.2013 zaregistrovat pod chorvatskou vlajku zaplatí pouze 5% dovozní DPH. V případě stopadesátitisícové lodě je to 7.500,-? namísto oněch 37.500,-?, tzn. 30.000,-? úspora.

Legální "trik"

Trik spočívá v tom, že nařízení, které chorvatský parlament v předvečer Mikuláše přijal, platí pro stát, který (ještě) není členem EU. Majitelé, kteří toto opatření využijí a loď si v Chorvatsku registrují, mohou datum chorvatského vstupu do EU s klidem očekávat, neboť budou mít k chorvatskému státu daně vypořádány ještě před vstupem a nebudou tudíž podléhat dodatečnému zdanění. Kdo ovšem zaspí, musí počítat s plnou 25% sazbou DPH.

Otázka cla ještě nevyjasněna

K DPH může být požadováno i dovozní clo. V současné době se hovoří o 1,7% pro lodě do 12m, lodě nad 12m by měly být pak od cla osvobozeny. Toto ovšem ještě nebylo schváleno, rozhodnutí se očekává bezprostředně před Vánoci. Jako podklad pro ocenění lodí bude použit lodní Euro/tax vydaný 1.1.2013.

All-inclusive servis od Sea-Help

Vzhledem k očekávanému enormnímu zájmu jsou všichni zájemci vyzýváni, aby dodali své dokumenty pro převoz do Chorvatska včas. Sea-Help nabízí všem zájemcům tzv. All-inclusive balíček který vás zbaví nejen pochůzek po Chorvatských úřadech, ale i vyřízení všech formalit, zápisu, až po samotnou změnu vlajky. Přítomnost majitele v Chorvatsku tak není nutná.

Hladká spolupráce s chorvatskými úřady

Experti Sea-Help, kteří mají za dobu existence naší služby již vybudovány dobrém vztahy na úřadech pak převezmou na svá bedra vyřizování všech formalit. Již nyní je Sea-Help ve stálém kontaktu s chorvatskými zainteresovanými úřady aby zabezpečil co nejhladší průběh následných činností. K tomu Sea-Help bude potřebovat plnou moc od majitele, aby jeho jménem mohl na úřadech vystupovat.

Proces se skládá z mnoha jednotlivostí

Už teď je jasné, že k vyřízení dovozní DPH bude zapotřebí chorvatské registrační číslo. K jeho zřízení bude zapotřebí mít k dispozici chorvatského státního příslušníka s trvalým bydlištěm v Chorvatsku. Dohromady půjde také o víc než 20 různých plateb. Jedním slovem jen těžko si lze představit, že tímto procesem úspěšně cizinec projde.

Termín 31.5.2013 bude dodržen

Tuto administrativu vyřídí pro zájemce Sea-Help za přijatelný poplatek. Hromadným zpracováním jednotně pojatých žádostí bude rovněž možno zkrátit lhůty pro vyřízení na úřadech a tím také bude dodržen požadovaný terín 31.5.2013.

Individuální nabídka každému majiteli

Aby mohl Sea-Help sestavit individuální nabídku, je zapotřebí kopie stávající lodní registrace a platné pojistné smlouvy. Dokumenty mohou být odeslány mailem na office-ost@sea-help.eu . Prosím, upusťte nyní od telefonických požadavků. V odůvodněných případech vám ovšem jsme nadále jako vždy k dispozici. Naši nabídku obdržíte v období od druhého lednového týdne. Teprve po jejím potvrzení z vaší strany bude vaším jménem Sea-Help jednat. Zasílat své dokumenty však můžete již nyní. Pořadí jejich vyřizování bude odpovídat pořadí jejich přijetí.

Členství v Sea-Help

Členové Sea-Help obdrží slevu ve výši 10%. Snad ještě důležitější však je, že členové budou vždy informováni prostřednictvím Newsletteru z první ruky. Právě proto je nyní velmi důležité si tuto výhodu pro sebe zajistit a stát se včas členem. Čas jsou peníze a v tomto případě se může jednat o mnoho peněz.

Závěrem

Doufáme, že jsme vám tímto neúředním jazykem dostatečně objasnili situaci v Chorvatsku.

Odkazy k tématu:

1.Novela chorvatského zákona o DPH 5.12.2012 v originale:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_136_2881.html
2.EU-nařízení, podle kterého musí být uznáno zdanění v Chorvatsku
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
3.Odkaz na tzv.přístupový akt Chorvatsko:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0060:0066:DE:PDF

www.sea-help.eu

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>