Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
SPS Děčín - termíny prohlídek malých plavidel
 
      

 
Sdělení Státní plavební správy č. 8/2013
ze dne 5. 2. 2013 o technických prohlídkách malých plavidel ve vybraných lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2013
Technické prohlídky a prodlužování platnosti lodních osvědčení v roce 2013 budou prováděny v lokalitách a v termínech uvedených v následující tabulce:
Termín Hodina Lokalita
25. 04. 09.-11.00 Brná n.L.
30. 04. 09.-11.00 Liberec
07. 05. 09.-11.00 Cíkvice, V.Žernoseky, Píšťany
14. 05. 10.-12.00 Jesenice
16. 05. 10.-12.00 Hradec Králové
23. 05. 09.-11.00 Roudnice nad Labem
28. 05. 09.-11.00 Barbora
30. 05. 10.-12.00 Příšovice
04. 06. 09.-11.00 Lovosice
06. 06. 10.-12.00 Nechranice
11. 06. 09.-11.00 Brná nad Labem
18. 06. 09.-11.00 Doksy, Staré Splavy
20. 06. 11.-18.00 Jesenice I
21. 06. 08.-12.00 Jesenice II
25. 06. 09.-11.00 Liberec
27. 06. 09.-11.00 Litoměřice
02. 07. 09.-11.00 Barbora
09. 07. 09.-11.00 Brná nad Labem
11. 07. 11.-18.00 Rozkoš
12. 07. 08.-12.00 Rozkoš

Legenda k vybraným lokalitám:
Barbora - areál Yacht club Duchcov
Brná nad Labem - areál KVM (Klub vodních motoristů)
Církvice - areál Severočeského námořního jachtingu
Doksy - areál Yacht club
Hradec Králové - Klub vodního lyžování Předměřice nad Labem
Jesenice I. - areál TJ Delfín
Jesenice II. - areál Yacht club Cheb
Liberec - letiště záchranné služby Liberec-Ostašov
Litoměřice - areál Yacht club
Lovosice - areál Yacht club
Nechranice - Vikletice, vjezd do campu u VZS (Vodní záchranná služba)
Píšťany - Marina Labe
Příšovice - areál Yacht club
Roudnice nad Labem - areál TJ Spartak
Sdělení Státní plavební správy č. 8/2013 1/2
Rozkoš - areál TJ Slavia Nové Město nad Metují
Staré Splavy - areál Yacht club
Velké Žernoseky - areál KVM

Vybraný termín technické prohlídky sdělí žadatel telefonicky (e-mailem). Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit evidenční číslo plavidla, jméno provozovatele a telefonický kontakt. V rámci jednoho termínu je z organizačních důvodů omezen počet technických prohlídek na 20 plavidel.
Z důvodů efektivity a organizace práce si Státní plavební správa - pobočka Děčín vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín v případě, že budou přihlášena méně než 3 plavidla.
K provedení vlastní technické prohlídky je nezbytné přistavit plavidlo včetně pohonné jednotky, vyplnit žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na www.spspraha.cz ), předložit vydané lodní osvědčení a uhradit správní poplatek v podobě kolkových známek.
Výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2002 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě:
malá plavidla do délky 5 m včetně 300,- Kč
malá plavidla do délky 5 m včetně - mezinárodní osvědčení 400,- Kč
malá plavidla nad délku 5 m 500,- Kč
malá plavidla nad délku 5 m včetně - mezinárodní osvědčení 600,- Kč

Ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení:
o výtlaku do 15 tun včetně 400,- Kč
výtlaku nad 15 tun 600,- Kč
rejstříkové změny, včetně změny vlastnictví 200,- Kč

Technické prohlídky plavidel v sídle pobočky Děčín se provádějí vždy v pondělí a středu v době od 08.00 - 11.30, 13.00 - 17.00 hod.
Informace je možno žádat a upřesňovat na shora uvedené adrese a
na telefonu 412 557 404-5,29
e-mailu pobockadecin@plavebniurad.cz
na internetových stránkách www.spspraha.cz
v naléhavých případech mobilní telefon 606 690 015, 724 953 628

Platí do: 31. 12. 2013
(č. j. /DC/13)

Ing. Martin Klein, ředitel

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>