Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze
 
      Vltava v Praze, zejména v úseku od plavební komory Praha-Modřany po plavební komoru Praha-Smíchov, je velmi intenzivně využívána jak sportovci na bezmotorových plavidlech (veslaři, kanoisté, jachtaři), tak rekreačními motorovými plavidly.

 
Pro předcházení kolizních situací mezi sportovci a motorovými plavidly vznikla po dohodě Státní plavební správy s Českým olympijským výborem, který zastupoval zájmy sportovních klubů, Českým svazem vodního motorismu a Sdružením pražských plavidel pravidla chování účastníků plavebního provozu na Vltavě v Praze. Pravidla se týkají úseku od Jiráskova mostu až po dolní plavební kanál plavební komory Praha-Modřany a jsou označována jako Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze. Veškeré body Desatera vychází z platných plavebních předpisů a zvýšený dohled nad jeho dodržováním přímo na vodní cestě zabezpečí Státní plavební správa ve spolupráci s Poříčním útvarem Městské Policie Praha a příslušným Poříčním oddělením Policie ČR. Znění Desatera zde uvádíme s tím, že jeho verzi s citací příslušných ustanovení Řádu plavební bezpečnosti najdete na stránkách Státní plavební správy www.spspraha.cz

1) Plujeme vždy ohleduplně, tak abychom neomezovali ostatní plavidla, zejména míjející plavidla či trénující skupiny a abychom neohrozili zdraví lidí nebo majetek umístěný na vodní cestě (ŘPB Čl. 1.04). V době konání kanoistických a veslařských závodů plujeme pomalu u pravého břehu.

2) Plavební dráhu ostatních plavidel nekřížíme na krátkou vzdálenost a neměníme náhle směr plavby. Při otáčení s motorovým člunem snížíme rychlost (ŘPB Čl. 6.03, 6.03a).

3) Plachetnice plující pod plachtami má přednost před všemi malými plavidly, včetně kánoe, kajaku či veslice (ŘPB Čl. 6.03a).

4) S motorovou lodí nebo s motorovým člunem plujeme středem řeky. Vyšší rychlostí lze plout jen za předpokladu, že nezpůsobíme nebezpečné vlny a současně dodržíme první bod tohoto Desatera (ŘPB Čl. 6.20).

5) Všechna plavidla, včetně kánoí, kajaků a veslic mohou plout vedle sebe, jen pokud je k tomu dostatečný prostor. Pro míjení s motorovým plavidlem ponecháváme volný střed řeky (ŘPB Čl. 6.17).
6) Veslař bez doprovodu je povinen neustále sledovat situaci před veslicí (ŘPB Čl. 1.09).

7) Žluté bóje tvoří vyhrazený prostor. Jsou-li na břehu doplněny znakem A1 "Zákaz proplutí", nevplouváme do tohoto prostoru ani v situaci, kdy se v něm zdánlivě nic neděje.

8) Netrénujeme ve Smíchovském přístavu (vyhláška č. 222/1995 Sb., § 24).

9) V noci a za snížené viditelnosti musíme používat předepsané osvětlení (ŘPB Čl. 3.01 a 3.13).

10) Sledujeme provoz na řece, pokud je někdo v nouzi, poskytneme mu pomoc (ŘPB Čl. 1.16).


ŘPB - Řád plavební bezpečnosti, vydaný vyhláškou č. 344/1991 Sb., který určuje pravidla bezpečnosti a zachování pořádku na vodních cestách ČR.

Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky

Telefon: +420 234 637 410

Státní plavební správa - pobočka Praha
Jankovcova 4
170 04 Praha 7 - Holešovice

Ústředna: +420 234 637 111
Fax: +420 266 710 545
E-mail: pobockapraha@plavebniurad.cz
Internet: www.spspraha.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>