Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
SPS Praha - omezení a zastavení plavby na Vltavě
 
      

 
omezení a zastavení plavby na Vltavě v souvislosti
s plavební odstávkou Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa zastavuje přepravu plavidel na Vltavě přes VD Slapy od 08.09.2013.

Zastavení přepravy přes VD Slapy je z důvodu snížení hladiny v nádrži VD Slapy na kótu 267,70 m n. m. Bpv (letní hladina je v rozmezí 269,10 m n. m. až 270,60 m n. m. Bpv). Snižování hladiny bude probíhat v termínu od 09.09.2013 do 14.09.2013. Snížení hladiny je realizováno z důvodu zajištění dlouhodobě plánované opravy VD Kamýk.

Na Vltavě v souvislosti s plavební odstávkou dochází k níže uvedeným omezením nebo k snížení hladin v nádržích a zdržích:
l plavební kanál Vraňany - Hořín je vypuštěný od 07.10.2013 do 03.11.2013, l ve zdrži VD Trója od 07.10.2013 do 03.11.2013 je snížena hladina o 250 cm na kótu 177,70 m n. m. - plavba
ve zdrži je zakázána (plavební komory Praha‑Štvanice a Praha-Podbaba jsou mimo provoz),
l na nádrži vodního díla Slapy nejsou od 09.09.2013 garantovány plavební hloubky (plavební komora Kamýk je mimo provoz),
l na nádrži VD Hněvkovice nejsou od 12.09.2013 garantovány plavební hloubky.

Sdělení SPS č. 100/2013 ze dne 19.08.2013 vydané pod č.j. 5248/PH/13 se tímto ruší.
Platí do: 31. 12. 2013
(č. j. 5820/PH/13)

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>