Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Celní deklarace lodí po vstupu Chorvatska do EU
 
      Poté, co Chorvatsko vstoupilo do EU, změnila se rázem situace těch majitelů lodí kteří neměli zaplacené DPH. Zatímco loni touto dobou bylo žhavým tématem dodanění lodí, letos je potřeba ještě dokončit celní řízení, které bylo u těchto lodí automaticky zahájeno.

 
Příslušné celní úřady v Chorvatsku disponují následujícími doklady o lodích a jejich vlastnících, které jim byly dodány příslušnými marínami a mají tak zcela přesný přehled o lodích nacházejících se v Chorvatsku jejich situaci i o jejich majitelích:

- Smlouva s marínou (Jméno, Adresa, Mail, Telefonní číslo, ?.)
- Kopie pasu
- Registrace lodě
- Viněta / Prijava

U lodí, které měly smlouvu na kotviště před 01.07.2013 probíhá celní řízení, které musí být uzavřeno nejpozději do 31.03.2014, aby mohly být propuštěny do volného oběhu zboží v rámci EU.
V prosinci 2012 bylo uzavřeno cca 4500 celních řízení a dalších 14000 jich na uzavření teprve čeká.

Majitelům lodí, kteří nestihnou termín 31.3.2014 zcela reálně hrozí povinnost zaplatit 25% dovozní DPH a clo 1,7%. K tomu jim ještě hrozí celní pokuta.
Vzhledem k těmto skutečnostem doporučuje SeaHelp, přední evropský poskytovatel asistenčních služeb na moři, dotčeným majitelům lodí, aby v této věci aktivně jednali za účelem včasného ukončení jejich celního řízení.

Předpoklady pro úspěšné ukončení celního řízení

Loď je v režimu dočasného dovozu
(probíhající Celní řízení a Celní prohlášení "KZ Broj" )
Loď je ještě v Chorvatsku
Loď je pod vlajkou země EU (NE Švýcarsko, USA,?.)

Požadované dokumenty k celnímu řízení:

Kopie pasu
Smlouva s marínou & Inventarní seznam & Celní prohlášení "KZ Broj" Doklad o probíhajícím celním řízení
Kopie registrace před 01.07.2005
Kopie aktuální registrace a CE-Certifikat (od r. 1998)
Kopie Prijavy/Viněty
Crewlist s razítkem Policie jako doklad posledního vstupu do země (18 měsíční lhůta)
Kupní smlouva nebo faktura
Doklad o zaplacení DPH v EU nebo formulář T2L


Nemáte čas? Zdá se Vám to složité? Nehodláte se dohadovat? SeaHelp nabízí kompletní řešení!

Vy pouze dodáte pořebné doklady a SeaHelp za Vás záležitost vyřídí
SeaHelp Vám předá nabídku spolu s časovou cenou a plnou mocí
Nabídka musí být klientem akceptována a zaslána zpět SeaHelp
Plná moc musí být ověřena u notáře a v originále předána SeaHelp
Provedete úhrady za vyřízení prostřednictvím SeaHelp a na clo podle spedice podle nabídky v kunách
Náklady na vyřízení

Náklady ? 480,- (vč. DPH)
Odměna SeaHelp, poplatek spedice, překlady v případě potřeby a ověřování kopií v HR
Dodatečné náklady ? 100,- (vč. DPH)
Cestovné (kvůli pořízení snímků čísel trupu a motorů,?)
pokud tyto nebudou dodány majitelem
Dovozní daň & Clo ? ???,-
Bude stanoveno celním úřadem
Další info naleznete na www.sea-help.eu
Máte dotazy? Spojte se s námi!
Mail.: office-ost@sea-help.eu

sea-help.eu

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>