Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Sdělení SPS o mimořádném ukončení zkoušek způsobilosti v roce 2014
 
      Státní plavební správa sděluje, že naplněním řádných listopadových termínů končí zapisování žadatelů na termíny zkoušek způsobilosti organizované v roce 2014.

 
Do konce roku 2014 budou probíhat pro žadatele přijaté ke zkouškám v roce 2014 pouze opravné zkoušky, a to jak v řádně vypsaných termínech zveřejněných ve sděleních č. 142/2013 a č. 143/2013, tak i v případě potřeby a v rámci časových možností Státní plavební správy v termínech mimořádně vyhlášených.

Od 1. 3. 2015 bude Státní plavební správa provádět zkoušky výhradně podle nového obsahu v souladu s ustanoveními novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, a příslušných prováděcích předpisů. Žádosti o vydání plavebního dokladu přijaté do konce roku 2014, které z kapacitních důvodů nemohly být zařazeny do listopadových termínů, budou zařazeny do termínů vypsaných v roce 2015.

Důvodem tohoto opatření je řada změn, které z novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a příslušných prováděcích předpisů, vyplývají. Na tyto změny musí Státní plavební správa reagovat změnou obsahu zkoušek a současně stanovením pevné hranice mezi doklady vydávaným před účinností výše uvedené novely a doklady vydávanými po její účinnosti.
Výjimku tvoří zkoušky pro získání osvědčení o zvláštních znalostech ADN a osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce, kterých se výše uvedené změny netýkají.

Platí do: 31. 12. 2014
(č. j. 403/Ř/14)
v z. Ing. Václav Novák v. r.
ředitel

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>