Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Pojistěte si kauci na charter
 
      Pojištění propadnutí kauce je důležitý nástroj, který omezí riziko částečného nebo úplného propadnutí kauce

 
při pronájmu lodi v případě jejího poškození nebo ztráty vybavení. Nastane-li tedy škoda, kterou zaviní skipper nebo oprávněná posádka, poskytne pojistitel pojistné plnění podle výše kauce sjednané v pojistné smlouvě snížené o spoluúčast pojištěného.

Tolik strohá fakta. V posledních letech mnoho charterových společností výrazně omezilo možnost pojištění kauce přímo na místě. Brání se tak mnohdy lehkomyslnému přístupu posádky k lodi a jejímu vybavení. Právě z toho důvodu opět nabylo na důležitosti pojištění kauce sjednávané doma před odjezdem.

Z těchto důvodů jsme ve spolupráci s makléřskou firmou Bluebear IB, s.r.o. uvedli do provozu stránku
POJIŠTĚNÍ KAUCE . Tato obsahuje jednoduchou aplikaci, která je pravděpodobně nejrychlejším způsobem sjednání tohoto druhu pojištění. Partnerem stránky je ale zejména Allianz pojišťovna, a.s., která svou silou a zkušeností garantuje již mnoho let uspokojení všech oprávněných požadavků plynoucích ze zvoleného pojištění.

Součástí pojištění propadnutí kauce může být i pojištění odpovědnosti z provozu rekreačního plavidla, s jehož pomocí si pokryjete i riziko škod způsobených na majetku či zdraví třetích osob při provozu vámi pronajatého (charterového) plavidla. Tuto možnost můžete v průběhu uzavírání pojistky snadno přidat.

Pojištění si tak snadno uzavřete před odjezdem přímo doma v ČR bez ohledu na zvolenou charterovou společnost, které patří pronajímaná loď a její územní působnost. Pojištění propadnutí kauce v této konfiguraci platí na území ČR i celé Evropy a Středozemního moře. V případě, že potřebujete zajistit jiný rozsah územní platnosti, nebo jiný druh pojištění je možné toto individuálně rovněž zajistit.

Příjemnou plavbu bez nehod přeje redakce lode.cz.

www.lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>