Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Poplatky za plavbu v chorvatských vodách
 
      

 
Od roku 2013, kdy Chorvatsko vstoupilo do Evropské Unie, platí Vyhláška o podmínkách pro příjezd a pobyt cizích jachet a lodí určených pro sport a zábavu ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky (Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske - NN 97/13), která zrušila viněty pro zahraniční rekreační plavidla a sjednotila práva a povinnosti občanů členských zemí Evropské unie a dalších cizích občanů s právy a povinnostmi chorvatských občanů při plavbě na jachtách a lodích v Chorvatské republice.

Od 1. ledna 2014 měl být zaveden jeden poplatek, který by nahradil všechny dosavadní poplatky (včetně správního poplatku, poplatku za informační mapu a za osvětlení), ale nestalo se tak. Vyhláškou o poplatku, kterou platí vlastníci námořních objektů v Chorvatské republice (Naredba o visini naknada koje plaćaju vlastnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj NN 159/13) byl zaveden Poplatek za bezpečnost plavby a ochranu před znečistěním (Naknada za sigurnost plovidbě i zaštitu od onečišćenja) a sjednocen tak způsob placení za všechna plavidla stejných technických parametrů bez ohledu na státní příslušnost a účel.

Pro stanovení výše poplatků rozeznává Námořní zákon (Pomorski zakonik) tato plavidla:
1)Loď (brod) je plavidlo o délce větší než 12 metrů, které má výkon motoru větší než 15 GT nebo převáží více než 12 cestujících.
2)Jachta (jahta) je plavidlo pro sport a rekreaci, jehož délka je větší než 12 metrů a je vybaveno pro delší pobyt na moři. Kromě posádky smí převážet maximálně 12 cestujících.
3)Člun (brodica) je plavidlo, které není loď nebo jachta. Jeho délka je větší než 2,5 metru nebo má výkon motoru vyšší než 5kW.

Vlastníci zahraničních jachet a člunů určených pro sport a zábavu, které se plaví a pobývají ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky musí platit tyto poplatky:
1) Poplatek za bezpečnost plavby a ochranu před znečistěním (Naknada za sigurnost plovidbě i zaštitu od onečišćenja)
Poplatek se platí podle délky jachty nebo člunu a výkonu motoru, vždy za kalendářní rok. Výpočet poplatku: 20 kn * délka (v metrech + 2 kn * výkon motoru (v kW). Viz tabulka níže.
2) Poplatek za využívání bezpečnostních objektů plavby - majáků (osvětlení - svjetlarina)
Poplatek za využívání výstražných bezpečnostních objektů plavby - osvětlených majáků se platí podle sazebníku společnosti Plovput Split (Naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe). Pro čluny (do 12 m délky) činí 20 kun za 1 m délky a pro jachty (delší než 12 m) činí 25 kun za 1 m délky. Platí se za kalendářní rok. Viz tabulka níže.
3) Poplatek za námořní informační mapu
Poplatek za námořní informační mapu (Naknada za pomorsku informativnu kartu), kterou vydává Chorvatský hydrografický institut (Hrvatski hidrografski institut - www.hhi.hr), činí 20 kun.
4) Správní poplatek
Správní poplatek na základě Zákona o správních poplatcích činí 40 kun.

Poplatky (v kunách)
Délka plavidla (m) - Správní poplatek - Bezpečnost plavby - Informační mapa - Osvětlení

<2,5 40 kn - 20*L+2*P - 20 kn - 10 kn/1m
2,51 - 11,99 - 40 kn - 20*L+2*P - 20 kn - 10 kn/1m
12,00 - 40,00 - 40 kn - 20*L+2*P - 20 kn - 25 kn/1m
40,01> - 40 kn - 7 500 kn -20 kn - 25 kn/1m

L - délka plavidla
P - celkový výkon motoru v kW
Za plavidla do 2,5 m délky a výkonu motoru do 5 kW se neplatí žádný poplatek.

Příklad: jachta o délce 12,80 m s motorem 42 kW:
správní poplatek: 40 kn, bezpečnost plavby (20xL + 2xP): 20x12,80 + 2x42 = 256 + 84 = 340 kn, informační mapa: 20 kn, osvětlení (25 kn x m): 25 x 12,80 = 320 kn, celkem: 720 kn.

POBYTOVÁ TAXA
V roce 2010 se změnil způsob úhrady pobytové taxy (Boravišna pristojba), kterou dříve jachtaři platili za každou osobu a za každé přenocování v jachtařských přístavech - marinách. Vlastník nebo uživatel plavidla musí zaplatit Přístavní správě (Lučka kapetanija) (nebo její pobočce) paušální pobytovou taxu za sebe i za všechny osoby, které pobývají na jachtě. Povinnost se netýká jachtařů, kteří si plavidlo najali u charterové firmy. Ti platí pobytovou taxu charterové firmě za každý den pobytu spolu s účtem za plavidlo a služby (výše pobytové taxy je uvedena v části Ubytování).

Paušální pobytová taxa se platí za jachty a plavidla delší než 5 metrů, která jsou vybavena lůžky. Částka tedy závisí na délce jachty nebo plavidla, ale i na časovém období, za které se taxa platí (do 8 dnů, 15 dnů, 30 dnů, 90 dnů a do 1 roku). Na výši placeného paušálu nemá vliv počet osob, kteří se na lodi plaví.

Pokuta pro jachtaře, který nezaplatí před vyplutím pobytovou taxu, je 1 000 až 5 000 kun.

Paušální sazba pobytové taxy pro rok 2015 (cena v kunách)
Délka plavidla (v metrech), časové období: 5 - 9/9 - 12/12 - 15/15 - 20/přes 20


do 8 dnů: 150 - 200 -300 - 400 - 600
do 15 dnů: 300 - 350 - 400 - 500 - 800
do 30 dnů: 400 - 500 - 600 -700 - 1 000
do 90 dnů: 600 - 650 - 750 - 850 - 1 300
do 1 roku: 1 000 - 1 100 - 1 300 - 1 500 - 1 700


Zdroj informací: Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2015, www.chorvatsko.cz

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>