Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
SPS - proplouvání plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě - aktuálně
 
      

 
Provozní doba na plavebních komorách labské vodní cesty
l Pardubice ve dnech pondělí až pátek od 6:30 hodin do 14:30 hodin (v období od 1. května do 30. září do 22:00 hodin), l Srnojedy ve dnech pondělí až pátek od 6:30 hodin do 14:30 hodin.

Požadavek na mimořádné proplavení plavebními komorami Pardubice a Srnojedy mimo stanovenou provozní dobu je nutno projednat tři dny předem s pracovištěm závodu Střední Labe v Pardubicích, Povodí Labe, státní podnik, Teplého 2014, 530 02 Pardubice (telefon 466 864 411 nebo 466 864 412 nebo 602 495 462), případně projednat sezónní jízdní řád.

Proplavení plavidel mimo pracovní dobu je třeba potvrdit alespoň 30 minut
předem na příslušné plavební komoře Pardubice (telefon 721 379 665),
Srnojedy (telefon 721 963 731).

l Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice a Obříství denně od 6:00 hodin do 18:00 hodin.

Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Týnce nad Labem po Obříství, je nutno projednat tři dny předem s pracovištěm závodu Střední Labe v Pardubicích, Povodí Labe, státní podnik, Teplého 2014, 530 02 Pardubice (telefon 466 864 411 nebo 466 864 412 nebo 602 302 669).
Proplavení plavidel mimo pracovní dobu je třeba potvrdit alespoň 30 minut předem na příslušné plavební komoře.

Ve výjimečných případech lze v úseku od Týnce nad Labem po Obříství proplavit malá plavidla vždy o sobotách v měsíci červenci a srpnu nejpozději do 20:00 hodin, a to po předchozím nahlášení požadavku na proplutí na příslušné plavební komoře nejpozději do 17:00 hodin, s uvedením identifikačního čísla plavidla včetně cíle cesty:
Týnec nad Labem (telefon 721 379 664), Veletov (telefon 721 960 127),
Kolín (telefon 721 379 679), Klavary (telefon 721 960 104), Velký Osek (telefon 723 380 225), Poděbrady (telefon 602 129 959), Nymburk (telefon 721 379 620), Informace Státní plavební správy 20/2015 i2015-20.pdf 1/4
Kostomlátky (telefon 721 960 129), Hradištko (telefon 721 410 886),
Lysá nad Labem (telefon 721 379 662), Čelákovice (telefon 721 963 727),
Brandýs nad Labem (telefon 721 379 617), Kostelec nad Labem (telefon 721 379 723), Lobkovice (telefon 721 410 975), Obříství (telefon 721 777 506).

l Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem a České Kopisty v období od 1. října do 30. dubna od 6:00 hodin do 18:00 hodin, l Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. října do 30. dubna od 6:00 hodin do 19:00 hodin, l Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem, České Kopisty, Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. května do 30. září od 6:00 hodin do 20:00 hodin.
Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Dolních Beřkovic po Ústí nad Labem-Střekov, lze předem projednat se závodem dolní Labe, pracoviště Ústí nad Labem-Vaňov, Povodí Labe, s. p. (telefon 602 654 147 nebo 602 114 048, e-mail: labe-z5@pla.cz).

Provozní doba na vltavské vodní cestě od Kořenska po Slapy
l Plavební komora Kořensko od 1. června do 30. září, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 19:00 hodin,
v neděli od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.
l Zdvihadlo Orlík od 1. května do 30. září, v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 17:00 hodin.
Přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.
l Plavební komora Kamýk nad Vltavou od 1. května do 30. září, v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny.
Mimo uvedené dny se proplavují jen plavidla osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu, s kterými lze společně proplavit i malá plavidla.

l Vlek Slapy od 1. května do 30. září, v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
Přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.
Mimo provozní dobu, pro plavidla s předností proplavení podle § 84 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla plavebního provozu) a plavidel použitých správcem toku k údržbě vodní cesty, lze předem požádat o proplavení plavební komorou Kořensko, na této plavební komoře (telefon 724 138 726), o přepravu zdvihadlem přes VD Orlík (telefon 318 694 113), o proplavení plavební komorou Kamýk nad Vltavou, na této plavební komoře (telefon 318 677 119), o převoz vlekem přes VD Slapy (telefon 257 740 482).

Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od
Štěchovic po Hořín

l Štěchovice v období od 15. dubna do 31. října
duben od 8:00 hodin do 17:00 hodin,
květen od 8:00 hodin do 19:00 hodin,
červen, červenec, srpen od 7:00 hodin do 21:00 hodin,
září od 8:00 hodin do 19:00 hodin,
říjen od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v liché hodiny a proti proudu v sudé hodiny.

l Vrané nad Vltavou v období od 15. dubna do 31. října
duben, květen od 8:00 hodin do 20:00 hodin,
červen, červenec, srpen od 7:00 hodin do 22:00 hodin,
září, říjen od 8:00 hodin do 20:00 hodin.

l Praha-Modřany denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

l Praha-Smíchov denně od 7:00 hodin do 22:30 hodin.
Dne 31. prosince až do 01:00 hodin následujícího dne.
Z kapacitních důvodů se provozovatelům a vůdcům nákladních plavidel doporučuje využívat tuto plavební komoru v době od 7:00 hodin do 12:00 hodin a od 16:00 hodin do 18:00 hodin.

l Praha-Štvanice a Praha-Podbaba denně
od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

l Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín v období
od 1. května do 30. září od 7:00 hodin do 17:00 hodin,
od 1. října do 30. dubna od 7:00 hodin do 15:00 hodin.
Mimo provozní dobu, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si předem požádají o proplavení plavební komorou

l Vrané nad Vltavou v období od 1. listopadu do 14. dubna, lze předem požádat na této plavební komoře (telefon 257 760 311).

l Praha-Modřany v době od 17:00 hodin do 22:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na této plavební komoře (telefon 241 773 082 nebo 724 170 454).

l Praha-Smíchov o jedno proplavení směrem proti proudu v čase 23:00 hodin, pro osobní lodě bez cestujících a malá plavidla, lze požádat do 22:00 hodin na této plavební komoře (telefon 251 510 546 nebo 724 107 077).

l Praha-Mánes v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, lze požádat alespoň 1 hodinu předem, na plavební komoře Praha-Smíchov (telefon 251 510 546 nebo 724 107 077).
Po 15:00 hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty
Povodí Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov.
V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat do 15:00 hodin posledního pracovního
Informace Státní plavební správy 20/2015 i2015-20.pdf 3/4
dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov.
Praha-Štvanice v době od 17:00 hodin do 24:00 l hodin, lze požádat do 17:00 hodin na této plavební komoře (telefon 233 377 318 nebo 602 545 932).

l Praha-Podbaba v době od 17:00 hodin do 22:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na této plavební komoře (telefon 224 314 549 nebo 724 719 205).

l Roztoky až Hořín v období od 1. května do 30. září, v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na příslušné plavební komoře Roztoky (telefon 220 911 730 nebo 724 735 462), Dolánky (telefon 315 787 028 nebo 602 312 992), Miřejovice (telefon 315 785 172 nebo 724 736 671), Hořín (telefon 315 622 267 nebo 602 778 751).
V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p. (telefon 257 329 425 nebo 257 326 310).

Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy,
s. p. (telefon 257 329 425 nebo 257 326 310). Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Proplouvání plavidel plavebními komorami
Na proplouvání plavidel plavebními komorami se vztahují ustanovení § 82 až § 85 Pravidel plavebního provozu.

Touto informací se ruší informace č. 17/2015 ze dne 20. 5. 2015.
Platí do: odvolání
(č. j. 496/Ř/15)
Ing. Václav Novák v. r. - vedoucí služebního úřadu - pověřený řízením Státní plavební správy

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>