Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Povodí Moravy připravuje rozsáhlé opravy Baťova kanálu
 
      UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Rozšíření komorovacích hodin, nové zábradlí na plavebních komorách a příprava komplexní úpravy plavebního značení na mostech patří mezi novinky nadcházející plavební sezóny Baťova kanálu.

 
Návštěvníků se dotkne ale také omezení provozu ve vybraných úsecích a to kvůli nezbytným opravám téměř osmdesát let starého opevnění kanálu. Právě plány oprav, údržby i dalšího rozvoje dnes Povodí Moravy diskutovalo s provozovateli přístavišť, zástupci Státní plavební správy a dalšími dotčenými subjekty.

Mezi nejdůležitější stavební akce patří oprava opevnění a čištění nánosů v úseku Vnorovy - Strážnice, která si vyžádá předčasné ukončení plavební sezóny. "Od 4. září 2017 bude v tomto úseku plavba ukončena a kanál bude vypuštěn. Práce na opravě opevnění provedeme v rekordně krátké době tak, aby se nedotkly další plavební sezóny a současně respektovaly podmínky umožňující práce v chráněném území Natura 2000," říká Ing. Pavel Cenek, ředitel závodu Střední Morava Povodí Moravy, s.p. Práce si vyžádají investici ve výši téměř 25 mil. Kč. Povodí Moravy bude žádat o přidělení finančního příspěvku Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Další významnou opravou opevnění břehu projde také 1,5 km dlouhý úsek ve Vnorovech a úsek Huštěnovice - Babice.
Na podzim roku 2016 proběhlo také první měření plavebních hloubek kanálu pomocí měřící lodě, které nechala vypracovat Státní plavební správa (SPS) a které budou rovněž podkladem pro udržovací práce zajišťované Povodím Moravy. "Z toho měření nám byly poskytnuty výstupy, které na úsekových mapách ukazují současný stav hloubek, potažmo nánosů. Díky tomuto zaměření tak máme stanoveny přesné lokality, které je třeba před zahájením plavební sezóny vyčistit, popřípadě vyznačit. Následným výstupem bude také zpracování 3D modelu," doplňuje ředitel pobočky Přerov SPS Ing. Tomáš Ostrčil.
Využití Baťova kanálu zaznamenává vzrůstající tendenci, konkrétně sezóna 2016 znamenala 50% nárůst oproti sezóně 2013. Tehdy plavební komory přepravily 2 195 lodí, v loňské sezóně to bylo o téměř 1000 lodí více. Pro návštěvníky tak Povodí Moravy v letošní sezóně rozšíří komorovací hodiny, tedy dobu, po kterou bude v plavebních komorách přítomna obsluha, a to na čas od 9:30 - 18:00hod. Před zahájením sezóny provede ještě těžení nánosů z rejd plavebních komor, nové označení plavebních komor a zdravotní probírku břehových porostů.


Petr Chmelař
tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu
T +420 541 637 319 M +420 606 044 895

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>