Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Jak na koupi lodě
 
      Na našich stránkách lode.cz se zájemci setkávají s nabídkami nových i použitých lodí. V obou případech lze uvažovat o tom, zda si nákup lodě vyřídíme sami nebo se obrátíme na odborníka. Pojďme se podívat na koupi nové lodě podrobněji.

 
V každém případě bych každému zájemci o koupi lodě nejdříve důrazně doporučil toto své rozhodnutí důkladně zvážit. Hlavním důvodem pro obezřetnost v rozhodování je zejména využitelnost lodě ať už z důvodů časových tak i délky sezóny pěkného počasí.

Pokud vás od vašeho úmyslu nemůže nic a nikdo odradit, není vám jednoduše pomoci. V tom případě je vám určen i následující text.
Jak už bylo řečeno, můžete do toho jít sami nebo využít služeb odborníka. Jeho role nezpochybnitelná v případě nákupu nové lodě. Obchodník je prodlouženou rukou výrobce, který nemůže znát místní poměry a o každého jednotlivého zákazníka pečovat. Správný dealer musí proto mít veškeré know how a musí zákazníkovi předat funkční a bezvadnou loď v termínu a místě určeném kupní smlouvou. Zákazník tak má k dispozici veškerý servis a záruky. Ovšem pozor! Vzhledem k tomu, že po vstupu ČR do EU vlastně "oficiální zastoupení" padla a s trochou s nadsázky lze říct, že nyní kdokoliv může nabízet cokoliv, záleží více než kdykoliv předtím na výběru toho správného partnera a jeho serióznosti, jak zákazníka nákupem lodi provede. Na tomto místě je potřeba poznamenat, že na našem lodním trhu, který je stále relativně mladý a dynamicky se vyvíjející, existuje nejen řada vynikajících a seriózních odborníků. Při jejich výběru proto doporučujeme před vlastním rozhodnutím získat spolehlivé reference.

Zájemce o loď, který se do nákupu lodě, (tady mám na mysli především lodě za autem nepřepravitelné) pustí sám, musí počítat s tím že se bude muset vyrovnat s mnoha úkoly. Berete-li život jako jednu velkou výzvu, pak je to pro vás nejspíš to pravé. Vybavte se volným časem, pořádným rozpočtem, vědomostmi z humanitních i technických oborů a zdokonalte se v manuální činnosti. Dnešní lodě jsou totiž velmi sofistikované výrobky se spoustou technických a elektronických prvků jako jsou např. klimatizace, odsolovače nebo generátory a navigační systémy, které mohou tvořit vzájemně propojené celky. Příslušné technické znalosti při jejich uvádění do provozu jsou tady zcela nezbytné. Ale pro názornost nemusíme chodit nakonec ani na palubu větších lodí. Podobná situace může vyvstat i samotným "výhodným" nákupem a neodbornou instalací relativně malého, řekněme 30 koňového závěsného motoru na gumový člun mimo oficiální dealerskou síť. Moderní lodní motory jsou podobně jako u aut vybaveny řídícím procesorem a ten musí být při uvádění do provozu u dealera pomocí firemního softwaru aktivován. Kromě toho neodbornou montáží motoru a příslušenství může dojít k chybám ve funkčnosti. Vykazuje-li pak náhodou takový motor opravdu výrobní vadu, narazíme na neochotu výrobce v takových případech garanci uznat. Podobně můžeme dopadnout, budeme-li chtít opravit motor po neautorizovaném zásahu. Tady pak na začátku ušetřených několik tisíc dovede pořádně zhořknout. Za dobu, po kterou se lodnímu odvětví věnuji jsem již mnohokrát podobné situace s klienty prožil.

Komplikace z neznalosti vznikají už při samotné dopravě byť i "malé" lodě od výrobce, kdy může dojít ke značným škodám např. při neodborné manipulaci. I tady je pak zákazník s případnou reklamací zpravidla odmítnut. Je standardní, že loď po dodání je potřeba na místě před spuštěním na vodu zkompletovat a do provozu uvést všechny systémy. U tak rozsáhlých a specifických dodávek je vůbec problematické jejich úplnost na místě při převzetí zkontrolovat a snadno se tak stane, že některá položka výbavy může chybět. Výrobce si situaci pochopitelně usnadňuje jak může, a proto "velkoobchodní" obaly obvykle neobsahují názvy jednotlivých položek balicího listu, věci bývají umístěny na zdánlivě nelogických místech a prostory expedice v továrnách nejsou ani zdaleka přizpůsobeny pro detailní přejímku lodě, jelikož standardní cesta je dodávka dealerovi. Po úspěšné kompletaci lodě některé komponenty standardně vyžadují nastavení a seřízení na provozní hodnoty. To vše opět vyžaduje spoustu specifických znalostí, dovedností a především času. Kompletujeme-li pak např. ve slovinském přístavu 40 stopou plachetnici, musíme počítat i s náklady za využití přístavních zařízení. Ujišťuji vás, že takový týdenní pobyt není nerealistický scénář pokud vše jde dobře. Toto je ovšem jen jedna stránka věci. Neméně důležité je ovšem i s tím spojené papírování a i to za vás seriózní dealer vyřídí.
Uvědomíme-li si, že lodě se u nás téměř výlučně dovážejí ze zahraničí musíme se vyrovnat i s komunikací a dokumentací v cizí řeči.
Tady se dostáváme k nákupu z druhé ruky, kdy je bezchybné vyřízení všech dokladů snad ještě důležitější. Ocitáme se totiž v situaci, kdy naším protihráčem je nejčastěji soukromá osoba, která má jediný zájem - rychle prodat. Ostražitost je tudíž na místě.

Dobrým příkladem, kdy vám může dobrý odborník "zachránit kůži" jsou například z nedávné minulosti známé případy neprodejných lodí díky chybějícím dokladům o zaplacení DPH. Tady se snadno stane, že zájemce si může myslet, že zmínka o jeho zaplacení ve smlouvě je dostatečná avšak příslušný úřad vyžaduje fakturu. Snadno se pak stane, že novopečený majitel musí doplatit DPH v plné výši a stává tak se majitelem neprodejné lodi. Nezbytné je ovšem i perfektní porozumění mnohdy rozsáhlé lodní dokumentaci dodávané zejména ve francouzštině, angličtině nebo němčině. Kromě toho musí dobrý odborník umět správně posoudit funkčnost jednotlivých zařízení a posoudit přiměřenost jejich opotřebení vzhledem ke stáří a ceně lodi. Dobrý odborník musí rovněž umět loď odborně prohlédnout a ocenit. Je proto osobou na vaší straně.
Shrneme-li výše uvedené základní poznatky zjistíme, že nákup lodi je věc pořádně drahá a spletitá přičemž převodem kupní ceny naše výdaje s lodí teprve začínají, ale to je již jiný příběh. Je to přitom jako se vším - šetřit na nepravých místech může přijít jaksepatří draho. Někdy je možné slýchat srovnání brokera s realitním makléřem. Z některých pohledů je to skutečně podobná činnost, ale musíme si uvědomit, že u lodní branže neexistuje žádná nestranná třetí strana a zájemce zpravidla za život do styku s nemovitostmi přijde mnohem častěji, zatímco loď je mnohdy splněním životního snu. Je to sen o nekonečných dálkách, dobrodružství, nových zážitcích, kamarádství a jiné realitě. Ale realita trhu je naopak zcela pragmatická. Při takovém snění u spousty lákavých nabídek lze snadno přehlédnout fakt, že jde o náramně nákladný koníček a procitnutí ze snu po nákupu problematické lodě může být někdy pořádně nepříjemné.

Lode.cz jsou na vaší straně. Za léta po která působíme v tomto oboru jsme praxí nabyli zkušenosti a můžeme vám doporučit vhodného odborníka/servis nebo vám požadovanou službu poskytneme sami.

Petr Zajíček - redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>